Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n ja FAO:n yhteinen maatalouden markkinakatsaus (Agricultural Outlook) vuosille 2016-2025 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 12.7.2016

Markkinakatsaus muistuttaa, että tulevien vuosien markkinoihin voivat vaikuttaa useat epävarmuustekijät, mm. öljyn hinta, ilmaston vaikutukset satoon ja taloudellinen tilanne. Myös monet poliittiset tekijät vaikuttavat markkinoihin, kuten on viime vuosinakin huomattu Venäjän pakotteiden ja Kiinan markkinoiden vaikeuden myötä.

OECD ja FAO alleviivaavat markkinakatsauksessaan, että kasvava ruoan, rehun ja teollisuuden käyttöön tuotetun maataloustuotannon kysyntä edellyttää merkittävää tuottavuuden kasvua, jonka on toteuduttava kestävällä tavalla.

Globaali maataloustuotteiden kauppa tulee markkinakatsauksen mukaan kasvamaan vain 1,8 % vuodessa seuraavien 10 vuoden aikana, kun se edellisten 10 vuoden aikana kasvoi 4,3 %. Kasvun hidastuminen on siis markkinakatsauksen mukaan merkittävä.

Markkinakatsaus arvioi maataloustuotteiden hintojen pysyvän nykyisellä tasolla. Mahdollisuus hintojen suuriin vaihteluihin on kuitenkin edelleenkin suuri. Ruoan kuluttajahintojen arvioidaan vaihtelevan vähemmän kuin tuottajahintojen.

Markkinakatsauksen mukaan eläinperäisten tuotteiden hinnat tulevat kasvamaan enemmän kuin kasviperäisten tuotteiden. Koska tulotaso nousee kehittyvissä maissa, jatkaa lihan ja kalan kysyntä kasvuaan. Tämä tulee nostamaan myös rehuksi viljeltävien tuotteiden hintoja, erityisesti verrattuna pelkästään ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita (vehnä, riisi). Kulutusmäärä henkeä kohden kasvaa monissa tuotteissa, mm. sokerin kulutus 15 % henkeä kohden ja maitotuotteiden kulutus 20 % henkeä kohden.

"Business as usual"-skenaariossa arvioidaan, että nälkäänäkevien määrä maailmassa laskisi nykyisestä 800 miljoonasta alle 650 miljoonan vuoteen 2025 mennessä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa nälkää näkevien määrä laskisi nykyisestä 23 %:sta 19 %:iin. Nälänhätää ei kuitenkaan tulla tällä kehityksellä poistamaan, sillä väestön määrä kasvaa merkittävästi tällä alueella. Mikäli siis tavoitteena on kansainvälisesti hyväksytty tavoite nälänhädän poistamisesta vuoteen 2030 mennessä, tarvitaan lisätoimia ja poliittista tahtoa.

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa maatalous on jatkossakin suurin nuorisoa työllistävä sektori. Sektorin kehitykseen tulevat vaikuttamaan tulevina vuosina mm. keskiluokan kasvaminen, nopea kaupungistuminen sekä kasvava kaupallinen intressi koskien Afrikan luonnonvaroja ja maatalouskäyttöön soveltuvaa maata. Tuottavuuden parantumisesta huolimatta maataloustuotannon kasvuksi alueella arvioidaan vain 2,6 %. Samaan aikaan kysyntä kasvaa 3 %, minkä seurauksena maataloustuotteiden tuonti alueella kasvaa entisestään, mikäli alueella ei löydy riittävää poliittista tahtoa ja osaamista lisätä tuottavuutta, hyödyntää uusia teknologisia ratkaisuja, helpottaa markkinoillepääsyä ja saada pientuottajia mukaan globaaleihin arvoketjuihin.

Lisätietoja: Jertta de Mazières, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä, jertta.demazieres@formin.fi

Tulosta

Päivitetty 12.7.2016


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot