Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

IEA:n energiakatsaus julkaistu - aiheena Kiina ja Intia - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.11.2007 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

IEA:n energiakatsaus julkaistu - aiheena Kiina ja Intia

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi marraskuussa jokavuotisen katsauksensa maailman energiatilanteesta ja globaaleista energianäkymistä pitkällä aikavälillä. Katsaus oli tänä vuonna erityisen odotettu, sillä sen aiheena on Kiinan ja Intian asema kansainvälisillä energiamarkkinoilla. Näiden nousevien talousmahtien kasvava paino energiankuluttajina on maailmantaloudessa pitkään tunnustettu, mutta tosiasioihin pohjautuvaa tietoa ja luotettavia ennusteita maiden energiatilanteen tosiasiallisesta kehityksestä on ollut vain niukasti saatavilla. IEA pyrkii paikkaaman tämän aukon.

Kolme tulevaisuuden skenaariota

Katsauksessaan IEA operoi kolmella eri skenaariolla. Ns. viiteskenaario on eräänlainen "business-as-usual"- toimintamalli, jossa lähdetään siitä, että nykymeno energiamarkkinoilla jatkuu sellaisenaan vuoteen 2030 saakka. Vaihtoehtoskenaarion lähtökohtana puolestaan on, että maailman eri maiden hallitukset myös ryhtyvät kaikkiin niihin energiantehostamis- ja säästötoimenpiteisiin, joita tänään suunnitellaan. Kysyntää siis jarrutettaisiin. Kolmas skenaario on ns. korkean kasvun skenaario, jossa Kiinan pitkän aikavälin taloudellinen kasvu olisi oletettuakin nopeampaa eli keskimäärin 7,5 prosenttia vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Viiteskenaarion mukaan maailman energiantarve kasvaisi huolestuttavasti vuoteen 2030 mennessä, nimenomaan Kiinan ja Intian kysynnän johdosta. Kysyntä kasvaisi yli 50 prosenttia nykyisestä tasostaan Kiinan ja Intian osuuden ollessa noin 45 prosenttia koko kysynnän lisäyksestä. Jo vuonna 2010 Kiina ohittaa Yhdysvallat maailman suurimpana energiankuluttajana. Intia puolestaan on jo nyt energiankuluttajana samaa luokkaa kuin Japani.

Öljyn ja kivihiilen kysyntä kasvaa

IEA:n vuoteen 2030 ulottuvassa skenaariossa öljy säilyttää selkeästi asemansa maailman tärkeimpänä energialähteenä. Kysynnän ennustetaan kasvavan 37 prosenttia nykyisestä. IEA:n arvion mukaan öljyvarat sinänsä riittävät tyydyttämän ennustetun kysynnän, mutta kysymysmerkkinä on alan investointien riittävyys, nimenomaan Opec-maissa. Tästä potentiaalisesta pullonkaulasta IEA on aikaisemminkin ollut huolestunut. Jonkinasteista kriisiä ("supply-side crunch") vuoden 2015 tienoilla raakaöljyn jyrkkine hinnankorotuksineen ei voida katsauksen mukaan sulkea pois.

Merkittävää on, että kiivihiilen kysynnän odotetaan kasvavan huomattavan voimakkaasti, jopa 73 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jolloin sen osuus maailman koko "energiakakusta" nousisi 25 prosentista 28 prosenttiin. Tämä on siis vastoin yleisesti kuviteltua trendiä; useinhan kuvitellaan, että kiivihiilen merkitys maailmassa on vähenemään päin. Kiinan ja Intian sähköntuotannon huikea ekspansio vauhdittaa kysyntää.

Hyvinvointi kasvaa, samoin ympäristövaikutukset

IEA:n katsaus korostaa aiheellisesti, että Kiinan ja Intian nopea talouskasvu on omiaan lisäämään satojen miljoonien ihmisten hyvinvointia. Esimerkiksi Intiassa yli 400 miljoonaa ihmistä elää edelleen ilman sähköä. On siis joka suhteessa ymmärrettävää, että Intia panostaa voimakkaasti sähköntuotannon kasvattamiseen. Kiinassa on tällä hetkellä yksi auto 35 asukasta kohden, kun luku esim. Suomessa on yksi auto kahta asukasta kohden. Tässä valossa ei ole epärealistista olettaa, että Kiinassa voisi vuonna 2030 olla yksi auto kuutta kiinalaista kohden.

Vaikka Kiinan ja Intian pyrkimykset ovatkin ymmärrettäviä, ne eivät ole ongelmattomia ilmastopolitiikan kannalta. Sähköntuotannon kehittämisestä seuraa, että hiilenpoltto Intiassa kolminkertaistuu. Kiinan autoistuminen merkitsee maan autokannan kasvua 230 miljoonalla (!) autolla vuoteen 2030 mennessä. On selvää, että tällä kehityksellä on ympäristöpoliittisia seurauksia.

Niinpä Kiinasta tuli tänä vuonna maailman suurin hiilidioksidin tuottaja. Intiasta on kehittymässä maailman kolmanneksi suurin tuottaja muutaman vuoden kuluessa.

IEA tähdentää katsauksensa päätelmissä, että on välttämätöntä saada mukaan Kina ja Intia kestävämpään energiakehitykseen tähtääviin pyrkimyksiin. Katsauksen vaihtoehtoisessa skenaariossa hahmoteltu maltillisempi energiakehitys on mahdollinen vain ehdolla, että myös Kiina ja Intia siihen sitoutuvat. Lyhyellä tähtäyksellä energiatehokkuuden nostaminen on nopein ja halvin tapa jarruttaa energian kysyntää ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Optimistisempi skenaariokin lähtee siitä, että hiilidioksidipäästöt vuonna 2030 ovat 25 prosenttia suuremmat kuin tänään. Tätä suuremmat päästöjen vähennykset edellyttäisivät välitöntä poliittista toimintaa sekä teknologista muutosta mittakaavassa jota ei ole ennen nähty, toteaa katsaus. 

Lisätietoja: teollisuusneuvos Bo-Göran Eriksson, tel +33-1-45 24 72 17

Tulosta

Päivitetty 22.11.2007


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot