Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD-maiden talousuudistuksia arvioidaan Going for Growth -julkaisussa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 4.3.2008 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD-maiden talousuudistuksia arvioidaan Going for Growth -julkaisussa

Vuosittain ilmestyvä Going for Growth -julkaisu julkaistiin jälleen 4. päivänä maaliskuuta. Raportissa tarkastellaan vakiintuneesti OECD-maiden edistymistä talouskasvun vauhdittamiseen tähtäävissä toimissa. Huomiota kiinnitetään pääasiassa OECD:n suosittamien rakenteellisten uudistusten toteuttamiseen. Talouden virettä arvioidaan erityisesti kokonaistuotannon, tuottavuuden sekä työllisyyden kehityksen valossa. Suomen talous on näillä mittareilla menestynyt viime vuosina hyvin, mutta raportissa muistutetaan rakenteellisen työttömyyden olevan edelleen suurta. Lisäksi työllisyys on varsin alhaisella tasolla vanhempien ikäluokkien sekä heikosti koulutettujen joukossa.

Rakenteellisten uudistusten osalta Suomen hallituksen todetaan suunnittelevan pakkaverotuksen keventämistä, kuten OECD on suositellut. Työurien pidentämiseen tähtääviä toimia ei sen sijaan ole tehty vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen. Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta (SATA) selvittävän komitean tulevien suosituksien odotetaan osoittavan Suomen näkymät OECD:n kehottaman työttömyysturvan tason tarkastamisen suhteen. OECD:n suositus palkkaneuvottelujen siirtämisestä yritystasolle sekä keskitetyn palkkasopimuksen roolin vähentämisestä on toteutunut siltä osin, että vuoden 2007 neuvottelut käytiin toimialakohtaisesti. Kilpailun edistämiseksi OECD on suositellut Suomelle hyödykemarkkinoiden sääntelyn vähentämistä erityisesti kauppojen aukioloaikoja pidentämällä sekä vähittäismyynnille varattujen maa-alueiden kaavoitusta lisäämällä. Hallituksen todetaan tutkivan kauppojen aukioloaikoja koskevia sääntöjä, mutta konkreettisia uudistuksia ei ole tehty.

Maakohtaisen tarkastelun lisäksi tuoreessa katsauksessa käsitellään yleisti työllisyyteen sekä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä viidessä erillisluvussa. Erillisaiheita ovat OECD-maiden väliset erot tehdyissä työtunneissa, ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksen tehostamisen mahdollisuudet, investoiminen korkean asteen koulutukseen, palvelujen kilpailulle avaamisen hyödyt sekä maantieteellisen sijainnin ja luonnonvarojen merkitys talouskehitykselle.

Lisätietoja: Finanssineuvos Lauri Taro, puh. +33-1-45 24 72 14

Economy Policy Reforms: Going for Growth 2008

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.4.2008


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot