Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen energiapolitiikalle kiitosta IEA:lta - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 27.3.2008 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Suomen energiapolitiikalle kiitosta IEA:lta

Suomen energiapolitiikka sai runsaasti kiitosta kansainväliseltä energiajärjestöltä (International Energy Agency, IEA). OECD-järjestöperheeseen kuuluva IEA on julkistanut 26.3.2008 kansainvälisen arviointiryhmän raportin, jossa todetaan Suomen hoitaneen hyvin energiapolitiikkaansa ja edistyneen politiikkatoimissaan sitten edellisen maatutkinnan, joka ilmestyi vuonna 2004.  Suomi on asiantuntijoiden mukaan toteuttanut menestyksekkäästi kokonaisvaltaista energiapolitiikkaa ja käynnissä olevia politiikkatoimia suositellaan pitkälti jatkettaviksi. Raportissa todetaan, että Suomi on onnistunut löytämään hyviä käytännön ratkaisuja, joilla edistetään energiaturvallisuusnäkökohtia, kestävyyttä ympäristön kannalta ja taloudellista tehokkuutta. Suomen kotimainen energiantuotanto on lisäksi varsin monimuotoista ja siinä nojaudutaan moniin energialähteisiin. Suomea luonnehditaan raportissa myös johtavaksi maaksi energiateknologian T&K-toiminnassa.

Viime syksynä IEA:n pääjohtajan tehtävät vastaanottanut Nobuo Tanaka luovutti Suomen energiapolitiikkaa koskevan arviointiraportin elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.

Arviointiraportin temaattinen painopiste oli asetettu energiateknologiaan. Suomen menestyksen avaintekijöinä tällä alalla nostetaan esiin onnistunut päätöksenteko, vakaa rahoitus, vahvat kansalliset ja alueelliset tutkimusorganisaatiot, aktiivinen kansainvälinen yhteistyö sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoiminta. Pitkän aikavälin toimenpiteitä olisi kuitenkin IEA:n mukaan mahdollista edelleen vahvistaa.

IEA toteaa, että Suomen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota energiatehokkuuteen tähtäävien pitkän aikavälin politiikkatoimien vahvistamiseen. Raportissa suositellaan myös, että Suomi jatkaisi energiaturvallisuusnäkökohtien huomioimista ja keskittyisi tuontienergian toimitusvarmuuden lisäksi kotimaisen energiantuotannon monimuotoisuuteen ja uusiin uusiutuviin energialähteisiin.

Yksitoistahenkinen arviointiryhmä vieraili viime toukokuussa Suomessa ja tapasi suomalaisia viranomaistahoja, teollisuuden, energiatuottajien ja -loppukäyttäjien sekä ympäristöjärjestöjen edustajia. Raportti perustuu näihin keskusteluihin sekä suomalaisten toimittamaan aineistoon. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi tri Peter Rohlin Ruotsin energiamarkkinavirastosta. Raportti on siis ns. peer review, vertaisarviointi, jonka tarkoitus on tarjota ulkopuolinen analyysi ja nostaa esiin positiivisia ja negatiivisia havaintoja tutkittavasta osa-alueesta. Vertaisarvioinnissa pyritään myös identifioimaan mahdollisia toimenpiteitä kehittämistä kaipaavien osa-alueiden parantamiseksi.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Kim Fyhr, Työ- ja elinkeinoministeriö, puh.+358-(0)106064024 ja teollisuusneuvos Bo-Göran Eriksson, Pysyvä OECD-edustusto, puh.+33-145247217 

International Energy Agency (IEA)

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on 27 OECD-maan energiajärjestö. Järjestön tehtäviä ovat öljymarkkinoiden seuranta, jäsenvaltioiden yhteistoiminta öljyn saatavuushäiriötilanteissa sekä laaja muu energiapoliittinen yhteistyö. Jäsenmaat ovat sitoutuneet yhteisiin energiapoliittisiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden pohjalta IEA laatii joka neljäs vuosi arvion kunkin jäsenmaan energiapolitiikasta.

 

Tulosta

Päivitetty 30.4.2008


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot