Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ympäristöministerit kokoontuivat Pariisissa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 30.4.2008 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Ympäristöministerit kokoontuivat Pariisissa

 

Paula LehtomäkiYmpäristöministeri Paula Lehtomäki

OECD:n ympäristöministerit kokoontuivat 28.–29.4. Pariisiin ympäristöpolitiikkakomitean EPOC:n kokoukseen. Kokouksen teemana oli ympäristö ja globaali kilpailu, ja keskustelunaiheiden lähtökohtana juuri julkaistu OECD:n vuoteen 2030 ulottuva ympäristökatsaus sekä erityisesti ilmastonmuutokseen puuttuminen.

Ympäristökatsauksessa tunnistetaan tällä hetkellä kipeimmin poliittisia toimia vaativiksi ympäristöongelmiksi kasvihuonekaasut, biodiversiteetin katoaminen, vesivarastojen ehtyminen sekä saasteiden terveysvaikutukset. Kokouksessa etsittiinkin näiden ongelmien ratkaisemiseksi kustannustehokkaita politiikkakeinoja. Kokouksessa oli myös esillä yhteistyön tärkeys ympäristöasioiden suhteen niin OECD:n ja sen tulevien uusien jäsenmaiden välillä, globaalisti sektoritasolla kuin kansallisten hallitusten sisäisessä työskentelyssä. Ilmastonmuutosta ei tule nähdä vain ympäristöministeriöiden toimialaa koskettavana ongelmana, vaan kokonaisvaltaisena makrotaloudellisena haasteena. Kokouksessa OECD:n rooliksi tämän yhteistyön tukemisessa nähtiin yhteisen kielen tarjoaminen keskustelun työvälineeksi.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki piti kokouksen toisena aamuna puheenvuoron innovaatioiden merkityksestä ja puhtaan teknologian mahdollisuuksista ilmasto- ja energiapolitiikassa ja siitä, miten ympäristöinnovaatiotyötä on edistetty Suomessa. Esimerkkeinä Lehtomäki mainitsi yhteistyön julkisen hallinnon, markkinasektorin, tutkimuslaitosten ja investoijien välillä, energiamarkkinoiden avaamisen Suomessa vuonna 1995, sekä vuonna 2005 laaditun kansallisen kestävän tuotannon ja kulutuksen ohjelman. Samassa yhteydessä keskusteltiin siitä, kuinka ilmastonmuutosta hillitsevillä politiikoilla voitaisiin samanaikaisesti edistää energiatehokkaan ja hiilipäästöiltään niukan teknologian kehitystä sekä luoda uusia liikeideoita.Lehtomäki käsitteli puheessaan myös OECD:n mahdollisuuksia edistää puhtaan teknologian kehitystä ja käyttöönottoa. Suomen tavoitteena on parantaa OECD:n ilmastotyön tehokkuutta tehostamalla järjestön yhtenäisyyttä.

Ministerit tukivat kokouksessa OECD:n ilmastotyötä ja kävivät aiheista vilkasta keskustelua. Kokemuksia vaihdettiin myös aiemmista ympäristöpolitiikkojen implementoinneista. Kokouksen tärkeä viesti oli, että ympäristöhaasteista selviäminen ja samanaikainen kilpailukyvyn säilyttäminen on taloudellisesti mahdollista, mutta näihin haasteisiin vastaaminen vaatii horisontaalista yhteistyötä ja kustannustehokkaita politiikkaratkaisuja.

pdfYmpäristöministeri Paula Lehtomäen puheenvuoro OECD:n ympäristöministerikokouksessa

Tulosta

Päivitetty 30.4.2008


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot