Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

IEA:n mukaan alhaisiin energianhintoihin ei paluuta - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 12.11.2008 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

 

IEA:n mukaan alhaisiin energianhintoihin ei paluuta

 

Energiantuotantolaitos 215Energiantuotantolaitos Copyright:Tekes, Niko Nurmi

Kansainvälisen Energiajärjestö IEA laatima World Energy Outlook 2008 julkistettiin 12.11.2008. Katsauksen mukaan alhaisiin energianhintoihin ei ole paluuta, öljy- ja kaasuvarat riittävät nykyisellä kulutuksella 40 vuodeksi ja Kiinan ja Intian osuus primäärienergiankysynnästä kasvaa. Ilmastonmuutoksen osalta tarkastelun johtopäätöksiä on, että dramaattisten muutosten torjuminen edellyttää paljon mittavampia investointeja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi kuin tähän mennessä on laskettu.

 IEA:N energiakatsauksessa on tarkasteltu sekä energiavarojen tarjontaa, erityisesti öljyn ja kaasun riittävyyttä vuoteen 2030 mennessä, että energian käytön vaikutuksia maapallon ilmaston muutokseen.

Alhaiset energian hinnat ovat ohi - markkinavaihtelut voivat tuoda vain hetkellisesti hintoja alaspäin. Julkaisun viesti on, että kaikkien maiden osalta on tarvetta investoida valtavia summia energiaan. Energian saatavuuden varmistaminen ja siirtyminen vähemmän hiiltä tuottavaan energiatalouteen edellyttää hallituksilta aivan uudenlaisia toimia niin kansallisella kuin paikallisellakin tasolla sekä yhteen sovitettuja kansainvälisiä järjestelmiä.

 öljy ja kaasu eivät ole loppumassa ja öljy riittää selvityksen mukaan nykyisellä kulutustasolla yli 40 vuodeksi. Kaasuvaratkin ovat merkittävät, mutta markkinat muuttuvat: nykyisten öljykenttien tuotanto varsinkin Pohjanmerellä ja Meksikossa putoaa hiljalleen ja varannot ovat keskittymässä muutamien maiden käsiin. Kansallisten öljy-yhtiöiden merkitys kaupassa kasvaa. Eräiden Afrikan maiden, Ghana, Nigeria, Angola, öljyvarat ovat merkittäviä, mutta ne eivät pysty tekemään tarvittavia investointeja eivätkä edes tuottamaan omaan tarpeeseensa sähköä.

 Kiinan ja Intian odotettavissa oleva talouskasvu merkitsee, että niiden osuus maailman primäärienergian kysynnästä jaksolla 2006 - 2030 on yli puolet. OECD-maiden osuus energian kulutuksen kasvusta tulee olemaan hyvin vaatimaton. Energiaa kuluttaville maille näkymä on haasteellinen, mutta mahdollisuus. Uusiutuvien energiavarojen merkitys maiden talouksille kasvaa oleellisesti.

 Ilmastonmuutokseen liittyvän ennusteen mukaan CO2- ja muut kasvihuonekaasujen päästöt näyttäisivät kasvavan tarkastelulla ajanjaksolla vauhdilla 28 Gt/2006 - 41 Gt 2030. (45 %). Tarkastelun johtopäätöksiä on, että dramaattisten muutosten torjuminen edellyttää paljon mittavampia investointeja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi kuin tähän mennessä on laskettu. Päästötavoitteita joudutaan kautta linjan tarkistamaan. Yhteenvedossa painotetaan voimakkaiden yhteisten toimia kiireellisesti päästöjen hillitsemiseksi (uhkakuva keskilämpötilan noususta 6 C). Vuoden 2012 jälkeisen ilmastonmuutospolitiikan kannalta vuoden 2009 Kööpenhaminan konferenssi on keskeinen.

 

Tulosta

Päivitetty 12.11.2008


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot