Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD ennakoi taantuman rantautuneen jäsenmaihinsa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.11.2008 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD ennakoi taantuman rantautuneen jäsenmaihinsa

Economic Outlook Nro. 84OECD on heikentänyt selvästi edellisen kerran syyskuussa tekemäänsä arvioita talouskehityksestä. Rahoitusmarkkinoiden turbulenssi on laajentunut maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi. Syyskuun puolivälissä tapahtuneen Lehman Brothersin konkurssin jälkeen rahoitusmarkkinoilla on vallinnut kaaos ("blackout").    

OECD:n 25. marraskuuta julkistetussa talousennusteessa arvioidaan OECD-maiden talouskasvun painuvan yhteenlaskettuna noin puoli prosenttia miinukselle vuonna 2009. Suurista maista heikointa kehitystä ennakoidaan Yhdysvaltoihin, jossa talouden odotetaan supistuvan lähes prosentin (0.9 %) ensi vuonna. Euroalueen kasvun arvioidaan painuvan 0,6 %, Japanin 0,1 %. OECD:n mukaan vuoden 2009 kehitykseen sisältyy erityisen paljon riskejä ja lähes yksinomaan heikompaan suuntaan. Epävarmuus kulminoituu arvioon, kuinka kauan rahoitusmarkkinoiden äärimmäinen epävakaus jatkuu. OECD olettaa, että tämä äärimmäinen epävakaus on lyhytkestoista (ehkä kyse kuukausista), mutta tätä seuraa pitempi, vuoden 2009 loppupuolelle jatkuva heikon kehityksen jakso, jonka jälkeen tilanteen oletetaan asteittain normalisoituvan. Merkittäviä riskejä liittyy myös ns. siirtymätalouksien ennustettua heikompaan kehitykseen. Vuoden 2010 osalta negatiivisten ja positiivisten riskien nähdään olevan tasapainossa. Vuodelle 2010 OECD povaa Yhdysvaltoihin jo 1,6 prosentin, Euroalueelle 1,2 prosentin ja Japaniin 0,6 prosentin talouskasvua. Oletuksena on, että talouskehityksessä tapahtuu käänne parempaan vuoden 2009 jälkipuolella.

Inflaation ennakoidaan alentuvan selvästi vuosina 2009 ja 2010 ja painuvan alle 1½ prosentin Yhdysvalloissa ja Euroalueella. Japanissa hinnat pysyvät kutakuinkin muuttumattomina. Työttömyysasteet kääntyvät nousuun ensi vuonna ja jatkavat heikentymistään vuonna 2010.

Suomen osalta talouskasvun ennustetaan pysyvän plussan puolella, 0,6 prosentissa vuonna 2009 ja 1,8 prosentissa vuonna 2010. Työttömyysasteen ennakoidaan nousevan kuluvan vuoden 6,2 prosentista 6,8 prosenttiin vuonna 2010 ja julkisen talouden ylijäämän supistuvan vastaavasti 4,6 prosentista 2,7 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon.

OECD näkee tarvetta uusille finanssipoliittisille tukipaketeille, joista se näkee verokevennykset ja tulonsiirrot vähätuloisille parhaiten kokonaiskysyntää nostavina.    

Lisätietoja: Lauri Taro, p. +33 1 45 24 71 71

OECD:n ennusteen lehdistötiedote löytyy oheisen linkin takaa (Handout for journalists). Myös koko Economic Outlook -julkaisu on ladattavissa OECD:n internet-sivuilta (Economic Outlook Nro. 84). 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.11.2008


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot