Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD julkaisi euroaluetta koskevan talousraportin - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 15.1.2009 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD julkaisi euroaluetta koskevan talousraportin

Raportin (2009/1 OECD Economic Surveys, Euroarea) erityisteema, rahoitusmarkkinat, ei voisi olla ajankohtaisempi kysymys euroalueelle. Raportissa arvioidaan, että euromaiden rahoitusjärjestelmät ovat yhdenmukaistuneet huomattavasti euron käyttöönoton, yhtenäistettyjen pankkimaksukäytäntöjen sekä rahoituspalvelujen rajat ylittävän toiminnan helpottamisen myötä.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely ei kuitenkaan ole kehittynyt samassa tahdissa. Meneillään oleva rahoitusmarkkinakriisi on paljastanut sääntelykehikossa puutteita. Etenkin esteet vähittäispankkien rajat ylittäviltä investoinneilta tulisi poistaa. Myös luottoluokituslaitosten toimintaa tulisi kehittää. Pankkivalvonta tulisi yhdenmukaistaa koko euroalueen kattavaksi. Samoin rahoitusmarkkinoiden sääntelyn yhdenmukaistaminen EU:n yhteisen regulaattorin tehtäväksi olisi pidemmällä aikavälillä hyödyllistä.

Raportissa nähdään parannettavaa myös euroalueiden julkistalouksia ohjaavaan sääntökehikkoon eli lähinnä kasvu- ja vakaussopimukseen. Euromaissa ns. automaattiset vakauttajat ovat varsin merkittäviä ja niiden mukainen elvytysautomaatio auttaa vaimentamaan talouden heikkenemistä. Harkinnanvarainen finanssipoliittinen elvytys voidaan sallia maille, joiden julkistalouden tilanne sen sallii. Toimien tulisi kuitenkin olla hyvin ajoitettuja, väliaikaisia ja kohdennettuja. Talouden tukemiseksi tulisi kuitenkin ennen muuta tehdä rakenteellisia uudistuksia, joilla vahvistettaisiin samalla mahdollisuuksia vastata julkisen talouden pitkän aikavälin haasteisiin. Myös julkisen talouden ylijäämää tulisi säästää enemmän ikääntymisen myötä kasvavien julkisten menojen katteeksi.

Raporttiluonnos esittää joitain kehitysideoita myös rahapolitiikkaa ohjaavan EKP:n toimintaan, joskin yleisesti raportti antaa varsin hyvän arvosanan EKP:n toiminnasta. Raportin mukaan EKP:n tulisi kuitenkin selventää näkemyksiään talouskehitystä koskevista arvioistaan ja niihin liittyvistä riskeistä. Muutoinkin keskuspankkitoimintojen läpinäkyvyyttä tulisi parantaa.

Lisätietoja: Finanssineuvos Lauri Taro, puh. +33 1 45 24 72 14
 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.1.2009


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot