Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Pääsihteeri Ángel Gurría Suomessa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.1.2009 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Pääsihteeri Ángel Gurría Suomessa

 

Pääministeri Vanhanen, pääsihteeri Gurria ja ministeri VäyrynenPääministeri Matti Vanhanen, pääsihteeri Ángel Gurría ja ministeri Paavo Väyrynen Kuva Raino Heinonen

OECD:n pääsihteeri Ángel Gurría vieraili Helsingissä 19.-20.1.2009 Suomen 40-vuotisen OECD-jäsenyyden merkitystä arvioivan seminaarin yhteydessä. Juhlaseminaarissa pitämässään puheessa pääsihteeri korosti molemminpuolista oppimista ja monenkeskisen yhteistyön merkitystä. Gurría tapasi matkallaan myös Suomen ylintä valtionjohtoa sekä osallistui Ulkopoliittisen instituutin järjestämään seminaariin, jossa hän muistutti talouskriisin olevan myös mahdollisuus poliittisille uudistuksille.

Juhlaseminaarin avaussanat esittänyt ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen totesi Suomen OECD-jäsenyyden olleen looginen askel kauppa- ja taloussuhteiden vahvistamisessa markkinatalousmaiden kanssa. Samalla jäsenyys järjestössä oli Suomelle imago-kysymys.

Väyrynen korosti myös OECD:n kehityskomitean työtä, jota hän piti keskeisenä avunantajamaiden ja monenkeskisten järjestöjen foorumina. Samoin hän ilmaisi täyden tuen OECD:n laajentumisneuvotteluille ja tiivistetylle yhteistyölle nousevien talouksien kanssa.

Tarve monenkeskiselle yhteistyölle

 

Pääsihteeri Angel GurriaPääsihteeri Ángel Gurría korosti puheessaan monenkeskisen yhteistyön merkitystä Kuva: Raino Heinonen

Pääsihteeri Ángel Gurría korosti puheenvuorossaan molemminpuolisen oppimisen ja tietojen vaihdon merkitystä OECD:n työssä. Siinä missä Suomi on oppinut OECD:ltä, myös järjestö on oppinut Suomen kokemuksista.  

Pääsihteeri katsoi oikein ajoitettujen ja tehokkaasti kohdennettujen politiikkavalintojen olevan taustana Suomen menestymiselle useissa OECD:n tutkimuksissa. Erityisesti huomiota sai maamme menestys PISA-tutkinnassa, minkä pääsihteeri vitsaili luoneen jopa ns PISA-turismia muiden maiden edustajien tullessa Suomeen tutustumaan koulutusjärjestelmäämme. - Huipulla on kuitenkin vaikea pysyä ja se vaatii jatkuvaa työtä, Gurría muistutti.

Gurría totesi, että tämänhetkinen taloustilanne on vaikea kaikille. Hän katsoi Suomen olevan suhteellisen vahva kohtaamaan talouskriisin seuraukset johtuen maan hyvästä kansantalouden tilasta. Suomen kokemukset 90-luvun alun lamasta ja siitä selviytymisestä voisivat olla hyödyllisiä muille OECD-maille. - Me tarvitsemme toisiamme ja tarvitsemme monenkeskistä yhteistyötä, linjasi Gurría lopuksi.

Oppia 90-luvun lamasta

Myös pääministeri Matti Vanhanen käsitteli ajankohtaista talous- ja rahoituskriisiä viitaten yhtymäkohtiin Suomen 90-luvun alun kokemuksien kanssa. Vaikka Suomen silloinen talouskriisi oli kansallinen ja nyt käsillä oleva kriisi taas globaali, uskoi Vanhanen että muut OECD-maat voivat oppia niin Suomen virheistä kuin onnistumisista.

Vanhanen totesi OECD:n roolin olleen merkittävä Suomen uudistaessa politiikkojaan. Analyysien ja vertaistutkintojen lisäksi järjestö tarjoaa hyvän foorumin käydä dialogia poliittisista haasteista ja reformien tarpeesta. Lopuksi Vanhanen vielä korosti, että menestyäkseen tulevaisuudessa tulee OECD:n säilyttää kyky reagoida joustavasti muuttuviin tilanteisiin.

Seminaaripuheissa todettiin Suomen kaiken kaikkiaan saavuttaneen hyvin OECD-jäsenyydellä tavoittelemansa päämäärät päästä täysimääräiseen monenkeskiseen taloudelliseen yhteistyöhön, tiedonvaihtoon ja politiikkavertailuun oman arvoyhteisönsä kanssa, kasvattaa kansainväliseen yhteistoimintaan kykenevä virkamiehistö, ja oppia soveltamaan yhdessäoppimisen tuloksia kotimaisten ongelmien ratkaisemisessa ja politiikkasuunnittelussa.

Talouskriisi myös mahdollisuus

 

OECD:n pääsihteeri Gurria Pääsihteeri Gurria houkutteli runsaan joukon kuulijoita Ulkopoliittisen instituutin seminaariin Kuva: Ville Hulkkonen

Ulkopoliittisen instituutin 19.1. järjestämässä seminaarissa pitämässään puheessa pääsihteeri Gurría totesi käsillä olevan talouskriisin olevan elinaikamme vakavin kriisi. Kriisin päällisimpänä syynä Gurría piti järjestelmän epäonnistumista, johon nyt tulisi vastata luomalla uutta sääntelyä. Kriisin globaalin luonteen vuoksi myös ratkaisujen tulee olla globaaleja ja niiden löytämiseksi tarvitaan monenkeskistä yhteistyötä.

- Kriisi on ihmisten aikaansaama ja meidän on myös löydettävä keinot selvitä siitä, korosti Gurría.

Gurría ilmaisi erityisesti huolensa kriisin vaikutuksista työllisyyteen ja pienituloisiin. Huolestuttavaa on myös se, että poliitikot saattavat talouskriisin varjolla lykätä muita päätöksiä, kuten ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön liittyviä toimia ja Dohan kauppakierroksen neuvottelujen loppuunsaattamisen. Keskustelussa sivuttiin myös talouskriisin myötä päätään nostavaa protektionismin uhkaa. Pääsihteeri piti sitä todellisena uhkana, jota vastaan tulee taistella.

Lopuksi pääsihteeri Gurría peräänkuulutti vahvempaa, sosiaalisesti reilumpaa sekä ympäristön ja korruption suhteen puhtaampaa globaalia taloutta. - Kriisi tulee nähdä myös mahdollisuutena tehdä vaikeita päätöksiä ja vahvistaa monenkeskistä järjestelmää, hän muistutti.

Seminaaripuheet

Pääsihteeri Gurrían puhe

Lisää tietoja Ulkopoliittisen instituutin seminaarista

 

 

 

Tulosta

Päivitetty 26.5.2009


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot