Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n Going for Growth -julkaisun fokus lyhyen aikavälin politiikkatoimissa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 3.3.2009 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n Going for Growth -julkaisun fokus lyhyen aikavälin politiikkatoimissa

Going for Growth 2009Vuosittain ilmestyvä Going for Growth -julkaisu julkaistiin jälleen 3. maaliskuuta. Raportissa tarkastellaan vakiintuneesti OECD-maiden edistymistä talouskasvun vauhdittamiseen tähtäävissä toimissa. Talouskriisin johdosta raportissa on nyt myös suosituksia lyhyen aikavälin politiikkatoimenpiteistä, joilla katsotaan olevan suotuisa vaikutus myös pidemmän aikavälin talouskehitykseen. Raportin mukaan useilla politiikkatoimilla voidaan tukea lyhyen aikavälin talouskehitystä, mutta samalla parantaa pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Myönteinen "tuplavaikutus" voidaan aikaansaada ainakin seuraavilla toimilla:

  • Nopeasti aloitettavat infrastruktuuri-investoinnit tai jo olemassa olevan infrastruktuurin uudistaminen (etenkin koulut).
  • Työvoiman koulutusohjelmat, joilla vahvistetaan työvoiman osaamistasoa ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia talouskriisin jälkeisenä aikana.
  • Palkkaverotuksen keventäminen etenkin alhaisissa palkkaluokissa. Tällä tuetaan kulutusta ja vahvistetaan pitkän aikavälin työmarkkinanäkymiä.
  • Kilpailunvastaisen sääntelyn uudistaminen hyödykemarkkinoilla. Uusien yritysten syntymisen esteiden vähentäminen lisää kysyntää. Pidemmällä aikavälillä kilpailun lisääntymisellä on tuottavuuden kasvua tukeva sekä elintasoa nostava vaikutus.

Elvyttämisen kannalta julkiset infrastruktuuri-investoinnit ovat erityisen varteenotettavia niiden merkittävän kerroinvaikutuksen johdosta. Infra-investoinnit ovat myös useassa maassa vähentyneet selvästi viime vuosina, mikä voi muodostua jo ongelmaksi talouskasvun kannalta. Verotuksen osalta sihteeristön resepti on tuloverojen keventäminen elvytystoimena ja ALV:n tai muiden kulutusverotuksen kiristäminen talouskriisin väistyessä.

Raportissa käsitellään myös erityisteemoina verotuksen ja talouskasvun yhteyttä, infrastruktuuri-investointeja, hyödykemarkkinoiden sääntelyä sekä väestörakenteen vaikutusta talouden työllisyyteen ja tuottavuuteen.

Suomea koskevat maakohtaiset suositukset ovat pysyneet samoina: tuloveron progressiota tulee vähentää, varhaiseläkejärjestelyjä karsia sekä työttömyysvakuutusjärjestelmää uudistaa työnteon kannustimien lisäämiseksi. Lisäksi palkkasopimusjärjestelmää tulee kehittää ja kolmannen asteen koulutusjärjestelmää uudistaa.

Lisätietoja: Finanssineuvos Lauri Taro, puh. +33 1 45 24 72 14 sekä OECD:n kotisivuilta OECD Going for Growth homepage

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.3.2009


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot