Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n uudet suositukset lahjontaa vastaan - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.12.2009 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n uudet suositukset lahjontaa vastaan

OECD:n päämajassa Pariisissa juhlittiin kansainvälisenä korruptionvastaisena päivänä 9.12. OECD:n korruptionvastaisen yleissopimuksen voimaantulon 10-vuotisjuhlia. Yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvat rajat ylittäviin liikesuhteisiin liittyvät lahjontarikokset, joissa aktiivinen lahjonta kohdistuu kohdemaan viranomaisiin. Mainitun yleissopimuksen täytäntöönpanoa siihen sitoutuneissa 38 maassa seurataan OECD:n lahjonnanvastaisessa työryhmässä tarkoin maa-arvioinnein. Kuluneiden 10 vuoden aikana maa-arvioinnit on suoritettu kaksi kertaa kussakin maassa ja vuoden 2010 aikana aloitetaan maa-arviointien kolmas kierros. Suomi on ollut mukana alusta lähtien ja Suomi tullaan arvioimaan kolmatta kertaa ensimmäisenä maana yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Maa-arviointien kautta lahjonnanvastaisen yleissopimuksen tulkintakäytäntö on muuttunut koko ajan. Sen vuoksi OECD julkisti juhlapäivänä uudet ajantasaiset yleissopimuksen tulkintaohjeet/suositukset.

Uudet suositukset sisältävät tulkintaohjeita karkeasti jaettuna 1) rikoslainsäädäntöön (criminal law provisions) ja 2) muuhun ei-rikoslainsäädäntöön liittyviin asioihin (non-criminal provisions). Keskeisimmät maininnat uudessa asiakirjassa liittyvät mm. voitelurahoihin, tietoisuuden lisäämiseen liittyviin hyvien toimintatapojen levittämiseen (esim. koulutus), oikeushenkilöiden rangaistusvastuuseen, välittäjien käyttämiseen lahjontarikoksissa tekijöinä ja tehokkaaseen yleissopimuksen täytäntöönpanoon.

Lisätietoja: Governments agree to step up fight against bribery  

Suomea OECD:n lahjonnanvastaisessa työryhmässä edustaa neuvotteleva virkamies Juha Keränen oikeusministeriöstä, puh. +358-9-1606 7907.

Tulosta

Päivitetty 16.12.2009


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot