Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD laajeni Chilen myötä Etelä-Amerikkaan - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 12.1.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD laajeni Chilen myötä Etelä-Amerikkaan

Kuva: AndyRob, flickr.com, ccby3.0Suomen kannalta Chilen OECD-jäsenyys on myönteinen tekijä, sillä se vahvistaa entisestään Chileä edullisena ja luotettavana toimintaympäristönä. Kuva: AndyRob, flickr.com, ccby3.0

Chilestä tuli 11. tammikuuta OECD:n 31. jäsen finanssiministeri Andres Velascon allekirjoitettua liittymissopimuksen maan pääkaupungissa Santiago de Chilessä järjestetyssä tilaisuudessa. Sopimus tarvitsee enää parlamentin ratifioinnin. Täyttääkseen OECD-jäsenyyden velvoitteet Chile muassa perusti ympäristöministeriön. Suomi nähdään yhtenä esikuvana.

Kahden ja puolen vuoden ajan kestänyt jäsenyysprosessi antoi Chilelle lisäkimmokkeen uudistaa julkishallintoaan ja lainsäädäntöään OECD:n kanssa sovitun jäsenyystiekartan mukaisesti. Jäsenyysprosessin yhteydessä merkittäviä uudistuksia on tehty muun muassa maan anti-korruptiolainsäädäntöön. Sen lisäksi muun muassa pankkisalaisuussäännöksiä on purettu kansainvälisen verotusyhteistyön mahdollistamiseksi. Yritysten hyvää hallintotapaa (Corporate Governance) on edistetty uudistamalla valtionyhtiöiden hallintomenettelyjä ja niiden toiminnan läpinäkyvyyttä.

Saavuttaakseen OECD-standardit ympäristökysymyksissä, Chile on uudistanut lainsäädäntöään sekä perustanut ympäristöministeriön. Uudistusten toimeenpanoa seurataan vuosittain jäsenyyden alkuajan.

Kansakuntien ykkösliigaan – Suomi yhtenä esikuvana

Chilen hallitus on pitänyt pääsyä OECD:n jäseneksi erittäin tärkeänä hankkeena, ja myös oppositio ja yritysmaailma ovat tukeeet sitä. Se nähdään nousuna ”maailman ykkösdivisioonaan”, pätevöitymisenä vakavasti otettavien kehittyneiden maiden joukkoon. Eräät lainsäädännön muutokset tosin herättivät maan sisällä myös epäilyjä, erityisesti pankkilainsäädännön muutokset, jota jotkut kritisoivat ”pankkisalaisuuden m urtamisena”. Sisäistä keskustelua herätti myös yritysten rikosoikeudellisen vastuun laajeneminen.

Chilessä nähdään OECD:n jäsenyyden tuovan maalle lisää uskottavuutta investointikohteena ja myös edistävän edullisten luottojen saantia. Asiantuntijat ovat korostaneet myös, että Chilelle avautuu mahdollisuus hyötyä maailman korkeimmasta asiantuntemuksesta talouden ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Toisaalta myös ”rima nousee”: enää ei verrata muihin Latinalaisen Amerikan maihin vaan sparraajana on OECD ja vertailutasona sen jäsenmaat.

Suomen kannalta jäsenyys on myönteinen tekijä, vahvistaen entisestään Chileä edullisena ja luotettavana toimintaympäristönä. Chilessä vallitsee suuri kiinnostus Suomen kehitysmallia ja asiantuntemusta kohtaan. Onkin odotettavissa, että nyt OECD:n puitteissa syntyy uusia mahdollisuuksia jo orastavalle yhteisötyölle ja suomalaisen taitotiedon viennille.

OECD uudistuu jäsenkuntaa laajentamalla

Jäsenmaana Chile osallistuu täysivaltaisesti OECD:n toimintaan ja on osaltaan mukana luomassa maailmanlaajuisia standardeja. Chile voi ohjata ja hyödyntää kaikkia taloudellisia ja yhteiskuntapoliittisia vertailevia tutkimuksia, analyysejä ja politiikkasuosituksia sekä käytäntöjä, joita OECD jäsenilleen tarjoaa. Chile on OECD:n toinen jäsenvaltio Latinalaisesta Amerikasta Meksikon jälkeen ja ensimmäinen Etelä- Amerikasta, mikä lisää OECD:n maailmanlaajuista kattavuutta ja tuo OECD:n toimintaan uudenlaisia näkökulmia.

OECD:n laajentuminen on osa järjestön uudistumispolitiikkaa sen lähestyessä uusia valtiota ja alueita, joiden taloudellinen ja poliittinen merkitys on viime vuosina kasvanut. Vuoden 2010 aikana odotetaan myös Israelin, Slovenian ja Viron liittyvän OECD:n jäseniksi, Venäjän jäsenyysneuvottelut ovat vielä alkuvaiheissaan.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, suom. taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) on kansanvaltaisten markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, jonka päämaja sijaitsee Pariisissa. Järjestöön kuuluu Chilen liittymisen jälkeen 31 jäsenmaata. OECD:n yleisiksi toimintatavoitteiksi on määritelty kestävän taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen. Käytännössä OECD:n toimintakenttä kattaa lähes kaikki talous- ja yhteiskuntapolitiikan lohkot. OECD toimii asiantuntijaorganisaationa, joka tukee jäsenmaissa tehtävää päätöksentekoa vertailemalla hallitusten politiikkoja ja niiden tuloksellisuutta.
 

Linkki OECD:n uutiseen aiheesta:

Chile signs up as first OECD member in South America


Kuva: AndyRob, flickr.com, ccby3.0

Tulosta

Päivitetty 5.2.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot