Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

UNESCO juhlii kansainvälistä kulttuurien lähentymisen vuotta 2010 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

 • Permanent Delegation of Finland to the OECD
  Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
 • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
  Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 24.2.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

UNESCO juhlii kansainvälistä kulttuurien lähentymisen vuotta 2010

6 languesKuva: Unesco

Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuoden 2010 kansainväliseksi kulttuurien lähentymisen vuodeksi (International Year for the Rapprochement of Cultures). Päävastuu sen läpiviemisestä on UNESCOlla, joka on omistanut yli 60-vuotisen mandaattinsa rauhan ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiselle. Teemavuoden avajaistilaisuus pidettiin UNESCOn päämajassa Pariisissa 18.2.2010.

Kansainvälisen kulttuurien lähentymisen vuoden avajaiset UNESCOssa 18.2.2010

Teemavuoden virallisiin avajaisiin 18.2.2010 oli kutsuttu puhujiksi YK:n Sivilisaatioiden Allianssin (Alliance of Civilizations, AoC) korkea edustaja Jorge Sampaio, Kazakstanin varatiedotus- ja kulttuuriministeri Askar Buribayev ja Ranskan kulttuuriministeri Frederic Mitterrand, joista viimeksi mainittu ei tosin päässyt henkilökohtaisesti paikalle. Puheenvuoron käyttivät myös UNESCOn pääjohtaja Irina Bokova ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Eleonora Mitrofanova.

Avajaistilaisuudessa kokoontui ensimmäistä kertaa pääjohtaja Bokovan perustama kulttuurien välistä vuoropuhelua ja rauhankulttuuria koskeva korkean tason paneeli. Paneeli koostuu kaikkiaan paristakymmenestä henkilöstä, joista paikan päälle oli päässyt suurin osa. Jäsenet ovat kansainvälisiä taiteilijoita, intellektuelleja, journalisteja, poliitikkoja ja uskontokuntien edustajia (joukossa mm. Islannin entinen presidentti Vigdís Finnbogadóttir). Avajaistilaisuuden paneelikeskustelun vetäjänä toimi journalisti Alex Taylor. 

Paneeli kantoi nimeä ”Kulttuurien välinen dialogi – uusia väyliä rauhalle”. Panelistit keskustelivat siihen liittyen kahdesta aiheesta, jotka olivat ”Kulttuurien välisen dialogin ja kulttuurien monimuotoisuuden voima” sekä ”Rauhan rakentaminen – paikka jaetuille arvoille globalisoituneessa maailmassa”. Keskusteluiden keskeiseksi väittämäksi muodostui, että konfliktit ja sodat johtuvat tietämättömyydestä ja että kulttuurit tai uskonnot eivät ole niihin syypäitä vaan ne ovat poliittisten päättäjien aikaansaannoksia.

Vastalääkkeeksi sodille ja ristiriidoille ehdotettiin kulttuurien välistä vuoropuhelua, joka mahdollistaa keskinäisen ymmärryksen ja arvostuksen kehittymisen osapuolten välillä. Koulutusta pidettiin tärkeänä kulttuurin välisen vuoropuhelun edistämiseksi ja tietämättömyyden poistamiseksi. Naisille pitäisi myös avata enemmän mahdollisuuksia osallistua politiikkaan, mikä panelistien mukaan edesauttaisi rauhanomaisempien yhteiskuntien muodostumista.

Pääjohtaja Bokova totesi puheessaan, että on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin rauhankulttuurin edistämiseksi. Maailmassa on edelleen paljon suvaitsemattomuutta ja konflikteja eri kansojen välillä, vaikka kansakunnat ovat globalisaation myötä yhä enemmän yhteydessä toisiinsa ja siten myös riippuvaisempia toisistaan. Bokova oli kuitenkin luottavainen, että kulttuurien lähentymisen vuoden avajaispäivä merkitsee uuden älyllisen matkan alkua uusien näkökulmien löytämiseksi rauhaan 2000-luvulla.

Kansainvälinen kulttuurien lähentymisen vuosi 2010

Kansainvälisen kulttuurien lähentymisen vuoden tavoitteena on juhlia kulttuurien monimuotoisuutta ja edistää kunnioitusta, ymmärrystä ja yhteistyötä eri kulttuurien välillä. Tavoitteena on myös korjata vääristyneitä kulttuurisia ilmentymiä, arvoja ja stereotypioita koulutusta, tieteitä, kulttuuria ja viestintää koskevissa poliitikoissa. Teemavuoden tarkoituksena on osoittaa, että kulttuurinen monimuotoisuus ja kulttuurien välinen vuoropuhelu rikastuttavat ihmiskuntaa.

Kansainvälisen kulttuurien lähentymisen vuodelle on nimetty neljä aihealuetta, jotka ovat oleellisia sen päämäärien toteuttamiseksi. Nämä aiheet ovat: 1) kulttuurista, etnistä, kielellistä ja uskonnollista monimuotoisuutta koskevan vastavuoroisen tiedonvaihdon edistäminen, 2) taustan rakentaminen yhteisesti jaetuille arvoille, 3) laatukoulutuksen ja kulttuurien välisten taitojen vahvistaminen ja 4) kestävään kehitykseen liittyvän vuoropuhelun ylläpitäminen.

UNESCOn tavoitteena on saada jäsenmaiden lisäksi myös kansalaisyhteiskunta osallistumaan kansainvälisen kulttuurien lähentymisen vuoden juhlintaan, mikä toteutetaan yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa. Pääjohtaja Bokova peräänkuuluttaa omaperäisten teemavuoteen sopivien kulttuuristen, urheilullisten tai poliittisten tapahtumien järjestämistä, jotta kulttuurien lähentymisen vuodelle saataisiin tarpeeksi julkisuutta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Pari kertaa vuodessa kokoontuvan rauhankulttuuria ja kulttuurien välistä dialogia koskevan korkean tason paneelin tehtävänä on myös auttaa UNESCOa levittämään sen mandaattiin kuuluvaa rauhan sanomaa.

UNESCOn rauhankulttuurin ja kulttuurien välistä dialogia koskevan korkean tason paneelin jäsenet:

 1. Professor Arjun Appadurai (India), John Dewey Professor in the Social Sciences and Senior Advisor for Global Initiatives at The New School, New York City, USA
 1. Mr Kjell Magne Bondevik (Norway), former Prime Minister of Norway; Founder and President of the Oslo Center for Peace and Human Rights
 1. Ms Lydia Cacho (Mexico) World Press Freedom Laureate 2008
 1. H.E. Dr Mustafa Ceric, Grand Mufti of Bosnia and Herzegovina
 1. Dr May Chidiac (Lebanon) World Press Freedom Laureate 2006
 1. Mr Souleyman Cisse (Mali), Cinéaste
 1. Ms Esther Coopersmith (USA), United Nations Peace Prize Laureate and UNESCO Goodwill Ambassador for Intercultural Dialogue
 1. H.E. Ms, Vigdís Finnbogadóttir (Iceland), Former President of Iceland and UNESCO Goodwill Ambassador
 1. Dr Mo Ibrahim (Sudan), Founder, Mo Ibrahim Foundation
 1. Ms Attiyah Inayatullah (Pakistan), MP
 1. H.E. Professor, Alpha Oumar Konare (Mali) Former President of Mali and Former Chairperson of the African Union
 1. Professor Julia Kristeva (France), Université Paris Diderot
 1. Mr Marc Ladreit de Lacharrière (France), UNESCO Goodwill Ambassador, President of the Foundation Culture and Diversity
 1. H.E. Monsignor Laurent Monsengwo (RDC), Archbishop of Kinshasa
 1. Professor Dr Ilber Ortayli(Turkey) President, Topkapi Palace Museum
 1. Dr Tavivat Puntarigvavat (Thailand), Director of Research, World Buddhist University
 1. Hegumen Philip Riabykh (Russian Federation) Vice-Chairman, Moscow Patriarchate Department for External Relations
 1. Mr Yazid Sabeg (France), Commissaire pour la diversité et l’égalité des chances
 1. Mr Wole Soyinka (Nigeria), Nobel Laureate for Literature, 1986
 1. Ms Simone Veil (France), Honorary President, Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Lisätietoja: 2010, International Year for the Rapprochement of Cultures

 

Tulosta

Päivitetty 25.5.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot