Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n jäsenkunta kasvaa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 12.5.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n jäsenkunta kasvaa

Chilestä tuli OECD:n  täysi jäsen 7.5.2010, kun se ratifioi jäsenyyssopimuksensa. OECD:n jäsenkunta kasvaa lähiaikoina vielä kolmella, kun OECD:n neuvosto päätti kokouksessaan 10.5.2010 kutsua jäseniksi Viron, Slovenian ja Israelin.

OECD:n jäseneksi pääseminen edellyttää jäsenkriteereiden täyttämistä sekä sitoutumista järjestön arvoihin ja tiukkoihin standardeihin. Viron, Slovenian ja Israelin kutsuminen jäseneksi on tulosta siitä sitä, että nämä valtiot ovat merkittävästi panostaneet julkishallintonsa ja lainsäädäntönsä uudistamiseen OECD:n kanssa sovittujen tiekarttojen mukaisesti. Kolmivuotisen jäsenyysprosessin kuluessa maat ovat uudistaneet esimerkiksi korruption ja lahjonnan vastaista lainsäädäntöään ja sen soveltamista, yritysten hyvää hallintotapaa sekä ympäristönsuojelua koskevaa säädöstöään.

Viron ja Slovenian jäsenyystietä on helpottanut niiden EU-jäsenyys, jonka myötä nämä ovat paljossa sopeuttaneet yhteiskuntaansa yhdenmukaisiksi myös OECD:n jäsenyysehtojen kanssa. OECD:n jäsenyysehtojen täyttämiseksi myös Israel on uudistanut lainsäädäntöään useammalla alalla, muun muassa teollis- ja tekijänoikeuksien suhteen, ja se alkaa jäsenyyden myötä tulevaisuudessa toimittaa myös muun muassa kauppaan ja sosiaaliseen kehitykseen liittyviä eriteltyjä tilastoja, jotka avaavat mahdollisuuden eriyttää miehitettyjen alueiden osuuden tilastosuureissa.

Euroopan unioni ja useat EU:n ulkopuoliset OECD:n jäsenmaat esittivät liittymispäätöksen yhteydessä lausuntoja, joissa ne selvittivät suhtautumistaan myös Lähi-idän tilanteeseen, erityisesti kysymykseen Israelin valtioalueesta, joka voi tulla esiin tuotettaessa tilastoja Israelin yhteiskunnallisesta kehityksestä.

Kaikilla kolmella maalla on tärkeäa annettavaa OECD:n toimintaan, joka pohjautuu julkisen vallan toiminnan parhaiden käytänteiden tunnistamiseen ja vertaisoppimiseen. Viro on tunnustetusti maailman kärkimaa innovatiivisessa sähköisessä hallinnossa (e-government). Slovenia puolestaan toimii esimerkkinä hyvin toimivasta ja avoimesta julkisesta hallinnosta. Israelin tutkimus- ja tiedepanostukset ovat maailman korkeimpia.

Vuonna 1961 perustettu OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, suom. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) on kansanvaltaisten markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, jonka päämaja sijaitsee Pariisissa. Järjestöön kuuluu Chilen liittymisen jälkeen 31 jäsenmaata ja jäsenmäärä nousee 34:ään, kun viralliset liittymissopimukset OECD:n ja mainittujen kolmen maan välillä allekirjoitetaan lähiaikoina.

Lisätietoja: Pekka Hukka +33(0)1 45247146 (pekka.hukka(a)formin.fi) ja Vesa Hölttä 160 55741 (vesa.holtta(a)formin.fi)

Lisää OECD:n laajenemisesta OECD:n verkkosivuilla

 

Tulosta

Päivitetty 12.5.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot