Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Eero Vuorio nimitetty Unescon Kansainväliseen Bioetiikkakomiteaan - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 15.6.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Eero Vuorio nimitetty Unescon Kansainväliseen Bioetiikkakomiteaan

Unescon pääjohtaja, Irina Bokova, on valinnut suomalaisen professori Eero Vuorion jäseneksi Kansainväliseen Bioetiikkakomiteaan (IBC) kaudelle 2010 – 2013. Lue lisää Social and Human Sciences: Bioethics. Vuorio on tehnyt pitkän uran lääketieteen ja biotieteiden alalla valmistuttuaan lääketieteen tohtoriksi vuonna 1978. Hän on mm. toiminut Turun yliopiston kanslerina ja Turun yliopiston molekulaarisen biologian professorina. Joulukuussa 2009 Vuorio nimitettiin Biokeskus Suomen johtajaksi, ja hän on toiminut vuodesta 2002 lähtien Euroopan Molekyylibiologian Laboratorion (EMBL) hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Unescon Kansainvälinen Bioetiikkakomitea

Kansainvälinen Bioetiikkakomitea perustettiin vuonna 1993 samanaikaisesti kun Unesco loi ensimmäisen bioetiikkaa koskevan ohjelmansa. Komitea koostuu 36 itsenäisestä bio- ja lääketieteiden sekä sosiaalisten ja humanististen tieteiden alalla ansioituneesta asiantuntijasta. Sen jäsenistöstä puolet vaihtuu kahden vuoden välein. Komitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa Unescon pääjohtajan kutsusta.

Bioetiikkakomitean tehtäviin kuuluvat: 1) Edistää pohdintaa bio- ja lääketieteiden tutkimuksen ja niiden soveltamisen esille nostamista eettisistä kysymyksistä, ja rohkaista tiedonvaihtoa niistä erityisesti koulutuksen kautta. 2) Edesauttaa toimintaa tietoisuuden kasvattamiseksi suuren yleisön, erikoistuneiden ryhmien sekä julkisten ja yksityisten bioeettisten kysymysten kanssa työskentelevien päätöksentekijöiden parissa. 3) Tehdä yhteistyötä bioetiikan piiriin kuuluvien kansainvälisten hallitustenvälisten ja hallituksista riippumattomien järjestöjen sekä kansallisten ja alueellisten bioetiikkakomiteoiden kanssa. 4) Välittää Ihmisen geeniperimää ja ihmisoikeuksia koskevan universaalin julistuksen periaatteita, edistää niiden soveltamisen ja niitä varten kehitetyn tekniikan esille nostamien aiheiden tutkimusta ja järjestää asianmukaisia konsultaatioita eri osapuolten välillä. Komitean tehtävänä on myös tehdä suosituksia Unescon yleiskokoukselle, antaa neuvoa julistuksen toimeenpanon seurannassa ja tunnistaa ihmisarvoa mahdollisesti loukkaavat käytännöt.

Unescon bioetiikkaohjelma

Unesco on käynyt jo vuodesta 1970 lähtien bio- ja lääketieteiden eettisyyteen liittyviä keskusteluita, mutta vasta vuonna 1993 aiheen ympärille kehitettiin virallinen ohjelma. Bioetiikkaohjelma on käynyt historiansa aikana läpi kolme eri vaihetta. Perustamisvaiheeseen kuuluvat Kansainvälisen Bioetiikkakomitean luominen (1993) sekä Ihmisen geeniperimää ja ihmisoikeuksia koskevan yleismaailmallisen julistuksen (1997) antaminen. Toinen vaihe kattaa aikavälin 1998 – 2005, ja sitä luonnehtii aihealueiden laajentuminen, yhteistyösuhteiden muodollistaminen Unescon jäsenmaihin, Hallitustenvälisen Bioetiikkakomitean (IGBC) perustaminen (1998) sekä Ihmisen geneettistä perimää koskevanuniversaalin julistuksen (2003) ja Bioetiikkaa ja ihmisoikeuksia koskevanuniversaalin julistuksen (2005) antaminen. Unesco perusti lisäksi vuonna 1998 uuden ohjelman koskien tieteiden ja teknologian eettisiä ulottuvuuksia, ja siihen liittyen perustettiin Tieteellisen tiedon ja teknologian käytön maailmankomissio (COMEST). Nykyisessä kolmannessa vaiheessa bioetiikkaohjelmassa keskitytään kolmen edellä mainitun universaalin julistuksen periaatteiden edistämiseen, hienosäätöön ja täytäntöönpanoon.         

Tällä hetkelläUnescon bioetiikkaohjelma toimii yhteiskuntatieteiden pääohjelman osana, mutta järjestön jäsenmaat ovat korostaneet bioetiikkatoiminnan poikkileikkaavuutta ja sen voimakasta yhteyttä myös luonnontieteiden pääohjelmaan. Bioetiikkaon yksi kasvavaa kiinnostusta herättävä aihealue järjestössä. Bioetiikkaohjelma yhdessä tieteen ja teknologian eettisiin ulottuvuuksiin kohdistuvan ohjelman kanssa muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka tärkeä peruslähtökohta on tarjota kansainvälinen keskusteluareena tieteen eettisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Tulosta

Päivitetty 2.7.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot