Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansainvälinen luku- ja kirjoitustaitopäivä (World Literacy Day) 8.9.2010 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.9.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Kansainvälinen luku- ja kirjoitustaitopäivä (World Literacy Day) 8.9.2010

The Power of Women´s LiteracyCopyright: UNESCO

UNESCO juhlisti Pariisissa 8.9.2010 kansainvälistä luku- ja kirjoitustaitopäivää (World Literacy Day) teemapäivällä Literacy and Women’s Empowerment. Aihe on osa laajempaa YK:n luku- ja kirjoitustaitovuosikymmenen (2003–2012) teemaa Literacy and Empowerment. Päivän ohjelmaan UNESCOssa kuuluivat luku- ja kirjoitustaitopalkintoseremonia, paneeli naisten luku- ja kirjoitustaidon vahvistamisesta ja Knowledge and Innovations Network for Literacy-verkoston demon esittely.

Luku- ja kirjoitustaitoa pidetään ihmisen perusoikeutena, jonka avulla pystytään rakentamaan demokratiaa, vähentämään köyhyyttä, parantamaan elämänlaatua ja ihmisoikeuksia ja esimerkiksi taistelemaan HIViä vastaan. Luku- ja kirjoitustaito ovat osa YK:n vuosituhattavoitteita (MDG’s). UNESCOn Education for All (EFA)-ohjelmalla pyritään nostamaan luku- ja kirjoitustaitoa 50 %:lla vuoteen 2015 mennessä.

2010 UNESCOn luku- ja kirjoitustaitopalkinto

UNESCOn luku- ja kirjoitustaitopalkinto annetaan henkilöille, jotka ovat tehneet erinomaista työtä luku- ja kirjoitustaidon parantamisen hyväksi maailmassa. UNESCO King Sejong Literacy Prize annettiin projekteihin Cape Verdessä ja Saksassa ja UNESCO Confucius Prize for Literazy annettiin Nepaliin ja Egyptiin. Erityismaininta annettiin Malawille (The Honourable Mention of the UNESCO Confucius Prize for Literacy) ja toinen Kolumbialle (The Honourable Mention of the UNESCO King Sejong Literacy Prize). 

Knowledge and Innovations Network for Literacy (KINL)

UNESCON sekä Microsoftin ja Verizon-säätiön yhteistyönä luotu Knowledge and Innovations Network for Literacy (KINL) esiteltiin uutena interakt§iivisena Internet-verkostona, jossa voi keskustella luku- ja kirjoitustaitoteemoista. Globaalin verkoston tarkoituksena on avata alan ammattilaisille foorumi, jossa voi keskustella, jakaa ideoita sekä julkaista tekstejä. Verkostoon voi laittaa dokumentteja, raportteja tai strategioita, joita muulla tavalla ei ole julkaistu; näin ne leviävät kohdeyleisölle. KINL:in toivotaan saavan alan asiantuntijat keskustelemaan ja jakamaan tietoa eteenpäin luku- ja kirjoitustaidon edistämiseksi. Kaikille avoinna oleva versio avataan Internetissä 1.11.2010. Verkosto tulee olemaan saatavilla kolmella kielellä (englanti, ranska ja espanja).

Paneeli naisten luku – ja kirjoitustaidon vahvistamisesta

Naisten luku- ja kirjoitustaidon vahvistamisesta kokoontui keskustelemaan koulutussektorin apulaispääjohtaja Qian Tangin johtama paneeli. Paneeli totesi, kuinka vähän kehitystä luku- ja kirjoitustaidoissa on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana. Koulutuksen lisääntyminen taas on kasvanut merkittäväksi. Paneeli pohti luku- ja kirjoitustaidon edistämisen hitauden syitä ja mahdollisia toimenpiteitä niiden parantamiseksi.

Maailman liki 800 miljoonasta luku- ja kirjoitustaidottomasta aikuisesta 2/3 on naisia. Suurin määrä luku- ja kirjoitustaidottomia on eteläisessä Aasiassa, Oseaniassa, Pohjois-Afrikassa ja Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Afrikan maista Malissa, Burkina Fasossa ja Nigerissä vain alle 30 % väestöstä on luku- ja kirjoitustaitoisia. Sukupuolten ero luku- ja kirjoitustaidoissa on suurin eteläisessä Aasiassa (70 % miehistä, mutta vain 50 % naisista on luku- ja kirjoitustaitoisia).

Naisten koulutus on vaikeaa, sillä he joutuvat tekemään kaikki kotityöt, eikä heillä ole aikaa lähteä kouluun, koska ne saattavat sijaita useiden kymmenien kilometrien päässä. Paneeli ehdotti, että naisten arkitodellisuutta tulisi pyrkiä muuttamaan ja luoda uusia toimintatapoja perheen sisällä.

Naisten luku -ja kirjoitustaidon lisääntyessä tasa-arvo, oman elämän hallinta, omaisuuden hallinta, terveyspalveluiden käyttö ja tiedonsaanti kasvavat. Äidit myös lähettävät omat lapsensa helpommin kouluun, jos he itse ovat luku- ja kirjoitustaitoisia. Äitien luku- ja kirjoitustaitoa korostettiin erityisesti, koska tutkimusten mukaan sillä on suora vastaavuussuhde lapsen oppimiseen.

Tulosta

Päivitetty 18.10.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot