Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD :n terveysministerit : terveydenhuoltojärjestelmien laatua ja tehokkuutta voidaan vielä parantaa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 13.10.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD :n terveysministerit : terveydenhuoltojärjestelmien laatua ja tehokkuutta voidaan vielä parantaa

Kuva: Creative Commons/USACE Europe DistrictKuva: Creative Commons/USACE Europe District

Pariisiin terveydenhuoltojärjestelmien prioriteetteja kansainvälisen talouskriisin jälkimainingissa 7.-8. lokakuuta pohtimaan kokoontuneet OECD:n terveysministerit muistuttavat, että terveydenhuoltojärjestelmien kustannustehokkuutta ja laatua on yhä mahdollista parantaa, vaikka niiden rahoitusta joudutaan ehkä kiristämään. 

Terveydenhuoltojärjestelmiä voidaan ministerien mukaan kehittää edelleen niiden vahvuuksien pohjalta. Vahvuuksia ovat jatkuvasti parantuva hoidon laatu sekä kansalaisten yhä terveemmät elintavat. Terveydenhuoltojärjestelmät ovat osoittaneet, että terveysmenot ovat parhaimmillaan onnistunut investointi yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta. Terveyteen tehtyjen investointien ansiosta ihmisten odotettavissa oleva elinaika on pidentynyt, terveyspalvelujen laatu on jatkuvasti parantunut ja palvelujen kattavuus lisääntynyt.

Terveydenhuollon järjestelmien kehittäminen  myös työllistää taloussuhdanteista riippumatta. Terveysala toimi tässäkin suhteessa tasapainottajana kansainvälisen talouskriisin aikana. 

Terveydenhuoltojärjestelmillä on kuitenkin huomattavia haasteita edessään. Pandemioiden hallinta, krooniset sairaudet sekä ihmisten ylipainoisuus ovat terveyspolitiikan keskeisiä huolenaiheita useimmissa OECD-maissa. Ratkaisuja on kyettävä löytämään tiukasta rahoitustilanteesta huolimatta. Ehkäisevä terveyspolitiikka, terveyden edistäminen ja korkeatasoiset terveyspalvelut sekä potilaiden omien vaikutusmahdollisuuksien huomioon ottaminen ovat yhä keskeisemmin onnistuneen terveyspolitiikan resepti.

OECD-maiden tilanteet sekä terveyspoliittiset ratkaisut ja rakenteet eroavat huomattavasti toisistaan. OECD:lla on keskeinen rooli terveyspolitiikan toimivia käytänteitä jäljitettäessä sekä vertailukelpoisia ja uskottavia kansainvälisiä selvityksiä tuotettaessa.

Suomea ministerikeskusteluissa edusti peruspalveluministeri Paula Risikon johtama valtuuskunta. Paljon keskustelua ja kiinnostusta herättäneissä puheenvuoroissaan ministeri Risikko kertoi 90-luvun laman ja sitä seuranneen hajautetun terveyspoliittisen päätöksenteon opetuksista, erityisesti tehtyjen ratkaisujen vaikutuksista terveysmenojen erilaiseen kehitykseen eri paikkakunnilla.

Risikko kertoi myös Suomen myönteisistä saavutuksista terveellisen elinympäristön, holistisen terveyspolitiikan ja koko kansaa yhdenmukaisesti kohtelevan terveyspolitiikan osalta. Hän puhui niin ikään terveydenhuollon laadun kehittämisestä Suomessa eri vuosikymmeninä, mukaan lukien parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä olevat lainsäädäntömuutokset sekä Suomen kansainvälinen pioneeriasema sähköisten terveystietojen hyödyntämisessä terveyspalvelujen laadunseurannassa.

Lisätietoja:

OECD:n verkkosivuilta :

pdfPeruspalveluministeri Risikon puheenvuoro; OECD Health Care Quality Forum

pdfPeruspalveluministeri Risikon puheenvuoro OECD Meeting of Health Ministers

 

Terveys-, sosiaali- ja vakuutusneuvos Antero Kiviniemi, Suomen pysyvä OECD-edustusto, puh: +33 1 45 24 73 47

Tulosta

Päivitetty 26.10.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot