Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD kehottaa Suomea lisäämään yritysten tietoisuutta ulkomaisen lahjonnan torjunnasta - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 18.10.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD kehottaa Suomea lisäämään yritysten tietoisuutta ulkomaisen lahjonnan torjunnasta

OECD:n lahjonnan vastainen työryhmä on arvioinut ulkomaisiin virkamiehiin kansainvälisissä liikesuhteissa kohdistuvan lahjonnan torjuntaa Suomessa. Työryhmä kehottaa Suomea mm. lisäämään yritysten tietoisuutta siitä, että ne ovat rikosoikeudellisesti vastuussa ulkomaisten virkamiesten lahjonnasta, jos sitä tapahtuu yrityksen omassa tai sen ulkomailla toimivien edustajien tai tytäryhtiöiden toiminnassa. OECD julkaisee raportin lähiaikoina verkkosivuillaan.

OECD:n lahjonnan vastainen työryhmä on arvioinut ulkomaisiin virkamiehiin kansainvälisissä liikesuhteissa kohdistuvan lahjonnan torjuntaa Suomessa. Työryhmä kehottaa Suomea mm. lisäämään yritysten tietoisuutta siitä, että ne ovat rikosoikeudellisesti vastuussa ulkomaisten virkamiesten lahjonnasta, jos sitä tapahtuu yrityksen omassa tai sen ulkomailla toimivien edustajien tai tytäryhtiöiden toiminnassa. OECD julkaisee raportin lähiaikoina verkkosivuillaan.

OECD:n arvio pohjautuu maatarkastukseen, jonka yhteydessä arviointiryhmä myös vieraili Suomessa kesäkuussa 2010. Järjestö korostaa raportissaan, että tietoisuutta ulkomaisen lahjonnan kiellosta ja lahjusrikoksiin liittyvästä lainsäädännöstä tulee kiireellisesti lisätä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Lisäksi OECD kiinnittää huomiota siihen, että lahjusrikoksia koskevassa lainsäädännössä ulkomaisen viranomaisen määritelmän tulisi kattaa myös ulkomaiset kansanedustajat. Myös oikeushenkilö, esimerkiksi yritys, tulisi voida saattaa vastuuseen kirjanpito- ja tilintarkastusrikoksista. Järjestö suosittaa, että Suomen olisi myös kehitettävä tehokkaita mekanismeja, joiden avulla viranomaiset voivat ilmoittaa ulkomaiseen lahjontaan liittyvistä epäilyistään. Samoin tulee taata lahjontatapauksia ilmiantavien henkilöiden suojelu.

Myönteisenä kehityksenä lahjonnan vastaisessa toiminnassa OECD näkee sen, että Suomessa on parhaillaan tutkittavana useita ulkomaiseen lahjontaan liittyviä epäilyjä. Suomi on myös aktiivisesti edistänyt lahjonnan vastaista yhteistyötä mm. Kiinan ja Venäjän kanssa.

Ulkomaisen virkamiehen lahjominen säädettiin Suomessa rangaistavaksi vuonna 1999 Suomen liityttyä tätä koskevaan OECD:n yleissopimukseen. Sopimuksen tavoitteena on vähentää virkamiehiin kohdistuvaa lahjontaa erityisesti kansainvälisen kaupan ja investointien yhteydessä.

OECD valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa tekemällä maatarkastuksia sopimukseen liittyneissä valtioissa, joita on 38. Nyt kyseessä on OECD:n kolmas maatarkastuskierros ja Suomi on ensimmäinen tällä kierroksella arvioitavista maista. Aiemmat tarkastukset Suomessa on tehty vuosina 1999 ja 2002.

Lisätietoja:
johtaja Matti Joutsen, puh. 09 1606 7778
neuvotteleva virkamies Juha Keränen, puh. 09 1606 7907
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Tarkastusraportti julkaistaan OECD:n verkkosivuilla (englanniksi)
 

 

Tulosta

Päivitetty 26.10.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot