Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n opetusministerit: koulutus ei vain perustaitojen oppimista - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 10.11.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n opetusministerit: koulutus ei vain perustaitojen oppimista

 

OECD:n opetusministerikokous PariisissaMs. Anne Tolley, Minister of Education
New Zealand, Ms. Claudia Schmied,
Federal Minister for Education, the Arts and Culture
Austria, Mr. Alonso Lujambio, Secretary
of Public Education, Mexico,Heljä Misukka
State Secretary, Ministry for Education and Culture
Photo: Copyright OECD

Opetusministerit 38 maasta kokoontuivat Pariisissa 4.-5.11. tavoitteenaan kiteyttää se, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Keskeinen päätelmä oli, että koulutusjärjestelmän korkea taso on välttämätön, mikäli halutaan vastata parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden moninaisiin haasteisiin. Koulutus ei ole vain perustaitojen oppimista vaan sillä on samalla yksilön elämään ja laajasti yhteiskuntaan vaikuttavia seurauksia.

Opetusministerikokouksen tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla koulutuksella voidaan torjua niin yhteiskunnallisia kuin yksilönkin kriisejä. Ministerit halusivat myös löytää vastauksia siihen, miten opettajien korkeasta osaamisesta huolehditaan. Keskeisenä esillä oli lisäksi koulutuksen sosiaaliset vaikutukset tiedollisten ja taidollisten tulosten rinnalla.

Ministerikokouksen tarkoituksena oli myös luoda pohja järjestön tulevalle koulutuspolitiikalle. OECD:n opetusministerikokous kokoontuu vain noin joka viides vuosi, joten kokouksella on erityinen merkitys järjestön tulevaisuuden toimintaa koulutuksen ja tutkimuksen alueen toiminnan linjauksessa. Pääsihteeri Angel Gurría korosti avauspuheessaan, että varsinkin nyt, kun OECD on laajentunut ja edelleen laajenemassa, on kokouksella aiempaakin tärkeämpi rooli.

Työtä tehtiin kahden päivän ajan työryhmissä, joissa ministerit keskenään kävivät keskustelua aihepiireistä. Keskustelu olikin vilkasta ja työskentelytapa mahdollisti mainiosti jokaista tuomaan esille omat mielipiteensä ja oman maan kokemuksia. Työn tulokset esitellään puheenjohtajan keskustelun tulosten pohjalta laatimassa yhteenvedossa, jonka jokainen edustaja hyväksyi (ks. liite sivun alaosassa).

”Koulutus on julkinen hyödyke”

Ministerit näkivät, että ”koulutus on julkinen hyödyke”. Koulutuksen jatkumoa varhaiskasvatuksesta vanhuuteen elin iän jatkuvana oppimisena on oltava jokaisen kansalaisen oikeus. Tarvittavien perustaitojen, lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen rinnalla nähtiin tulevaisuudessa olevan aivan keskeistä se, että ihmisillä on taito ja halu oppia elämänsä varrella jatkuvasti uutta ja että luovuuteen ja innovointiin rohkaistaisiin monipuolisin keinoin.

Oppimisen paikkoina korostettiin koulun lisäksi oppimisympäristöjä, jotka tuovat uutta näkökulmaa oppilaiden kokemuksille, kuten paikallisia yrityksiä ja muiden organisaatioiden tarjoamia puitteita, luonto- ja historiakohteita jne.

Ministerit korostivat myös sitä, että kaikkien oppilaiden oppimisesta on huolehdittava ja sen vuoksi opettajat ovat avainasemassa. Heistä on pidettävä huolta: opettajankoulutuksen on oltava huipputasoa, jatkokoulutuksesta ja työssä etenemisestä on huolehdittava. Tutkimusta ja opettajan työtä on lähennettävä toisiinsa, jotta opettajalla olisi aina käytettävissään viimeisin tieto työssä onnistumista varmistamassa. Suomen mallia pidettiin opettajankoulutuksessa, kuten niin monessa muussakin asiassa esimerkkinä, johon muidenkin olisi pyrittävä.

Koulutuksella laajempi merkitys kuin ainoastaan perustaitojen oppiminen

Lopuksi kokouksessa paneuduttiin koulutuksen sosiaalisiin vaikutuksiin ja korostettiin sitä, että koulutus ei ole vain perustaitojen oppimista vaan sillä on samalla yksilön elämään ja laajasti yhteiskuntaan vaikuttavia seurauksia. Laadukkaalla koulutuksella voidaan edistää oppilaiden hyvinvointia, ongelmanratkaisutaitoja, yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja, luovuutta ja innovointitaitoja. Tällöin koulutuksen sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ovat erityisen merkittäviä.

Koulutuksen aikaansaannoksia ovat myös lisääntynyt terveys ja turvallisuus, vähentynyt rikollisuus, ja aktiivinen kansalaisuus. Ministerit muistuttivat, että vanhempien, perheiden ja lähiyhteisön tulisi olla nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä koulun kanssa.

Opetusministerikokous päätti kannanottonsa siihen, että kansainvälistä dialogia koulutusjärjestelmän kehittämiseksi on vahvistettava ja vertailevaa tilastotuotantoa kehitettävä. OECD ympäristöä pidettiin luontevana avoimen asiantuntijakeskustelun foorumina, jossa jäsenmaiden kokemuksia on hyvä vaihtaa.

Mukana ministerikokouksessa oli 32 OECD- jäsenmaan lisäksi edustajat Virosta, Venäjältä, Indonesiasta, Etelä-Afrikasta Egyptistä ja Romaniasta sekä tietysti Euroopan komissiosta, Euroopan Neuvostosta ja Unescosta. Puheenjohtajuutta kokouksessa Itävallan opetusministeri Claudia Schmied, apunaan kollegat Uudesta-Seelannista ja Meksikosta. Suomen delegaatiota johti valtiosihteeri Heljä Misukka.

Lisätietoja: opetusneuvos Kirsi Lindroos, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssa, puh. +33 1 45 24 73 09

pdfJulkilausuma

Tulosta

Päivitetty 18.11.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot