Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD-ILO-WTO-Maailmanpankki -yhteisjulkaisu: Kaupan esteiden purkaminen elvyttäisi maailmantaloutta - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.11.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD-ILO-WTO-Maailmanpankki -yhteisjulkaisu: Kaupan esteiden purkaminen elvyttäisi maailmantaloutta

Maailmanlaajuisen talouskriisin ja työttömyyden lisääntymisen myötä ovat protektionistiset sympatiat ja avoimen markkinatalouden epäilijät lisääntyneet. Tuore G20-kokoukseen valmistunut julkaisu Seizing The Benefits Of Trade For Employment And Growth argumentoi vastaan. Kriisi ei muuttanut vanhoja totuuksia markkinoista miksikään – vapaa markkinatalous edistää edelleen talouskasvua ja työllisyyttä.

Kaupankäynti lisää hyvinvointiaKaupankäynnin vapauttamisen todetaan lisäävän työllisyyttä ja hyvinvointia. Kuva: Quinten Yearsley, Creative Commons

Samaan hengenvetoon kuitenkin todetaan, että markkinoiden vapauttaminen ei yksin riitä, vaan suotuisa taloudellinen kehitys edellyttää asianmukaisia kansallisia politiikkoja, kuten hyvää sosiaali- ja työttömyysturvaa.

Raportissa kiinnitetään erityisesti huomiota kansainvälisen kaupan hyötyjen epätasaiseen jakautumiseen. Työmarkkinoiden muuttuessa ailahtelevammiksi, on tärkeää, että haitat eivät jää yksin irtisanottujen kannettavaksi. Myös kansantalous kokonaisuudessaan hyötyy, jos tuotantorakenteiden muutosten aiheuttamat kustannukset saadaan minimoitua.

Hyvinä esimerkkeinä vapaata kauppaa tukevista politiikoista mainitaan muun muassa joustavat työmarkkinat ja uudelleenkouluttautumismahdollisuudet.

Vaikka markkinoiden vapauttamisen ja talouskasvun yhteydestä vallitsee ekonomistien kesken konsensus, on tilanne monimutkaisempi työllisyyden osalta. Kuten raportista käy ilmi, osa tutkimuksista ei löydä lainkaan yhteyttä työllisyyden ja sääntelyn vähentämisen välillä. Toisissa selvityksissä kaupan esteiden purkaminen lisää työttömyyttä lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä tähtäimellä vaikutus on positiivinen.

Vaikutusta on myös sillä, kenen kanssa kauppaa tehdään. Kaupankäynti matalan palkkatason maiden kanssa saattaa lisätä työttömyyttä, kun taas teollisuusmaiden välinen kauppa lisää työllisyyttä. Tuonti puolestaan näyttäisi olevan työllisyydelle haitallisempaa kuin kotimaisten toimintojen ulkoistaminen. Julkaisun tekninen osa tarkasteleekin näitä ajankohtaisia kysymyksiä, sekä esimerkiksi vapaan markkinatalouden yhteyttä tulojaon ja sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ja köyhyyteen.

Lue lisää www.oecd.org/trade

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 20.12.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot