Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD rohkaisee Suomea jatkamaan ponnisteluja työkyvyttömyyden vähentämiseksi - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 24.11.2010 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD rohkaisee Suomea jatkamaan ponnisteluja työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Suomessa on tehty 1990-luvulta lähtien laajoja uudistuksia väestön työkyvyn parantamiseksi. Kansalaisten työkyky onkin selkeästi parantunut. Uudistustyötä on kuitenkin syytä jatkaa. Työkyvyttömyysetuuksia saa Suomessa merkittävästi suurempi osa väestöstä kuin OECD-maissa keskimäärin. Vanhimman työikäisen väestön työkyvyttömyysaste on yhä Suomessa korkea. Lisäksi mielenterveysongelmista johtuva työkyvyttömyys on lisääntynyt Suomessa nopeasti muiden OECD-maiden tavoin.

Työikäisten kuntoutukseen on syytä panostaa entistä enemmänTyöikäisten kuntoutukseen on syytä panostaa entistä enemmän. Kuva: Wonderlane/Creative Commons

OECD:n apulaispääsihteeri Aart De Geus nosti nämä havainnot esiin Lontoossa 24.11.2010, jolloin julkaistiin OECD:n sairautta, työkyvyttömyyttä ja työllisyyttä koskeva raportti Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. Raportin Suomea koskevat selvitykset on tehty pääosin vuonna 2007. Suomea Lontoossa edusti sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Eeva Kuuskoski.

Tehosta, keskitä ja yksinkertaista

OECD suosittelee Suomelle työkyvyttömyysasioiden käsittelyn tehostamista, keskittämistä ja yksinkertaistamista. Työkyvyttömyysetuudet olisi OECD:n mukaan syytä kohdentaa aikaisempaa täsmällisemmin tosiasiallisesti työkyvyttömille. OECD kannustaa Suomea myös tarjoamaan työvoimapalveluita osatyökykyisille nykyistä laajemmin ja kohdennetummin.

OECD:n mukaan työkyvyttömyyden vähentäminen edellyttää määrätietoista toimintaa. Taloudellisten kannusteiden tulisi tukea osatyökykyisten työllistymistä niin työnantajien, työntekijöiden kuin työkyvyttömienkin näkökulmasta. Myös lääkärit tulisi sitouttaa nykyistä selkeämmin työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Työkyvyttömyysriskeihin puolestaan tulisi puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Olisi siirryttävä passiivisesta aktiiviseen työkyvyttömyyspolitiikkaan. Toimenpiteiden onnistuminen edellyttää työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista, toteaa De Geus. 

Valtiosihteeri Kuuskoski: OECD:n havaitsemiin puutteisiin on jo tartuttu

"Suomessa on kuluvalla hallituskaudella toteutettu useita merkittäviä hankkeita, joilla pyritään puuttumaan OECD:n havaitsemiin ongelmiin", kertoi valtiosihteeri Kuuskoski. Hänen mukaansa useiden toteutettujen toimenpiteiden tavoitteena on parantaa sosiaaliturvan kannustavuutta sekä väestön työkykyä. On tärkeää kyetä aktivoimaan kaikki työvoimaresurssit väestön ikääntyessä.

Valtiosihteeri kertoi Lontoossa toimenpiteistä ja muutoksista, jotka Suomessa toteutetaan sosiaaliturvan uudistamista valmistelleen SATA-komitean ehdotusten pohjalta. Toimenpiteet tehostavat työkyvyttömyysetuusjärjestelmiä, kuntoutusta sekä työterveydenhuoltoa OECD:n suositusten suuntaisesti.

Kuuskoski kertoi myös työperäisen masennuksen ehkäisemiseen tähtäävästä MASTO-hankkeesta sekä kolmikantaisen työkyvyttömyysryhmän, työkykyryhmän sekä työhyvinvointiryhmän työstä. OECD:n tavoin valtiosihteeri Kuuskoski korosti kolmikantaisen ja muun sidosryhmäyhteistyön merkitystä toimivien, kaikkia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen perustana.

Lisätietoja: OECD:n verkkosivuilta www.oecd.org/els/disability

Terveys-, sosiaali- ja vakuutusneuvos Antero Kiviniemi, Suomen OECD-edustusto, puh. +33 1 45 24 73 47

pdfValtiosiheeri Kuuskosken puheenvuoro 24.11.2010 Lontoossa (pdf, 121 kT)

 

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 24.11.2010


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot