Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Unesco lanseerasi kansainvälisen kemian vuoden 2011 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 31.1.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Unesco lanseerasi kansainvälisen kemian vuoden 2011

Unescon tiedesektorin ja IUPACin (International Union of Pure and Applied Chemistry) yhdessä koordinoima kansainvälinen kemian vuosi potkaistiin käyntiin avajaistilaisuuden merkeissä Pariisissa 27.1.2011. Kemian vuoden teema on ”Kemia – elämämme, tulevaisuutemme”.

IYCKansainvälinen kemian vuosi on maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on juhlistaa kemian alan saavutuksia sekä kemian merkittävää osuutta ihmiskunnan hyvinvoinnissa. Tapahtumassa on mukana lukuisia kemian yhdistyksiä, hallituksesta riippumattomia järjestöjä, teollisuusalan toimijoita, koulutus- ja tutkimuslaitoksia sekä erilaisia kansainvälisiä ja kansallisia instituutioita. Vuoden aikana on tarkoitus tarjota kansainvälisesti laaja valikoima interaktiivista, viihdyttävää sekä koulutuksellista toimintaa kaiken ikäisille. Tapahtuma perustuu myös yksittäisten ihmisten aloitteisiin. Kaikki halukkaat voivat kemian vuoden internet-sivujen välityksellä järjestää esimerkiksi kemian alaan liittyvää paikallista toimintaa.

Kemian vuosi osuu samaan ajankohtaan Marie Curien Nobelin palkinnon 100-vuotisjuhlavuoden sekä Kansainvälisen Kemian Yhdistyksen 100-vuotispäivän kanssa.

Kansainvälisen kemian vuoden UNESCOn päämajassa pidettyyn avajaistilaisuuteen 27.-28.1.2011 oli kutsuttu monia nimekkäitä osallistujia kemian alalta ympäri maailmaa. Tilaisuuden avasi UNESCOn pääjohtaja Irina Bokova. Avajaispuheessaan Bokova totesi kansainvälisen kemian vuoden olevan mitä parhain tapa juhlistaa Marie Curieta hänen valtavasta panoksestaan kemian alalla sekä yleensäkin naisten merkittävää osuutta tieteissä. Bokova muistutti, että sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi UNESCOn ja varsinkin hänen johtajakautensa pääprioriteeteista. Vain silloin kuin naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet tietoon ja valtaan, voivat yhteiskunnat kukoistaa.

 Bokova lausui kiitoksensa kemian vuoden järjestäjille varsinkin siitä syystä, että he ovat ottaneet harteilleen lasten ja nuorten kouluttamisen kemian alan saralla. Tapahtumajärjestäjien eri projektit ovat mitä erinomaisin tapa kouluttaa tulevaisuuden kemistejä ja päättäjiä kemian keskeisestä merkityksestä esimerkiksi ympäristöystävällisen energian ja biopolttoaineen kehityksessä sekä ihmiskuntaa uhkaavan ruoka- ja vesipulan vastaisessa taistelussa.

Kemian vuoden aikana järjestäjät haluavat esitellä yleisölle kemian alaa luovana tieteidenalana, jolla on ollut hyvin keskeinen sija ympäristönsuojelun, tieteen, terveydenhuollon ja talouden kehityksessä sekä yleisesti elämänlaatumme parantamisessa. UNESCOn tiedesektorilla ja IUPACilla on vuoden aikana tarkoitus järjestää erilaista toimintaa, kuten luentoja, näyttelyitä sekä käytännön kokeita. Näiden tapahtumien tarkoituksena on valaista yleisölle, miten kemiallinen tutkimus on ollut merkittävällä sijalla maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemisessa.

Kansainvälisen kemian vuoden päätavoitteet ovat:

  • Lisätä kemian arvostusta sekä ymmärrystä kansainvälisen yhteisön keskuudessa
  • Kannustaa nuoria kemian alalle
  • Herättää innostusta kemian luovaa tulevaisuutta kohtaan
  • Juhlistaa naisten saavutuksia kemian alalla sekä merkittäviä tapahtumia kemian historiassa.

Kemian vuotena UNESCOn tiedesektori on järjestämässä useita kemian projekteja. Näistä tärkeimmät ovat:

Maailmanlaajuinen kemian projekti; ”Vesi, kemiallinen ratkaisu” (Global Chemistry Project; Water a chemical solution) Tämä kansainvälinen projekti on maailman suurin kemian koe, joka lanseerataan maaliskuussa. UNESCO ja IUPAC ovat yhteistyönä kehittäneet lapsille ja nuorille suunnatun koepakkauksen. Koepakkaus sisältää eri-ikäisille oppilaille suunnatun sarjan erilaisia kemian kokeita joiden ajatuksena on tutkia, josko kemia voisi toimia ratkaisuna maailmaa uhkaavalle juomavesipulalle. UNESCOn ja IUPACin aikomuksena on lähettää koepakkaus 9000 koululle maailmanlaajuisesti. Projektin tarkoituksena on opettaa lapsia ja nuoria analysoimaan veden laatua sekä ymmärtämään miten käsitellä paikallisia vesilähteitä. Tämän lisäksi kaikilla lapsilla on mahdollisuus ladata tutkimustuloksiaan projektin virallisille nettisivuille muiden nähtäväksi. Koepakkaukseen sisältyy kaikki kokeisiin tarvittavat materiaalit, joten koulujen ei tarvitse itse osallistua rahallisesti projektiin mitenkään.

Ilmastonmuutosprojekti (Climate Change Project). Projektin tarkoituksena on edesauttaa ilmastonmuutoksen tieteellistä visualisointia sekä ilmastonmuutokseen liittyvien seikkojen syvempää ymmärrystä. UNESCO ja IUPAC haluavat projektin myötä saattaa yhteen eri kemian aloilla toimivia ihmisiä, opettajia ja tutkijoita, jotta nämä yhdessä kehittäisivät interaktiivista opetusmateriaalia internetiin. Tämä opetusmateriaali auttaisi ihmisiä ymmärtämään ilmastonmuutoksen tieteelliset taustat, nykyiset vaarat sekä mitä he itse pystyvät tekemään edesauttaakseen ilmiön pysähtymistä. Projektin tarkoituksena on myös esitellä tehtyjä tutkimuksia eri ilmastomalleista sekä edistää tietämystä ihmisten aiheuttamien päästöjen vaikutuksesta maailmanlaajuiseen geopoliittiseen tilanteeseen.

Kemian juhlavuoden loputtua UNESCOlla ja IUPACilla on tarkoituksena jatkaa ponnisteluja yhteistyökumppaneiden saamiseksi sekä aloitettujen projektien ja hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Tämän lisäksi tiedesektorin tarkoituksena on jatkaa eri projektien sekä ohjelmien tukemista, varsinkin niiden, joiden toiminta tähtää kapasiteettien vahvistamiseen tieteiden alalla Afrikassa sekä muissa kehitysmaissa. Yhtenä tavoitteena on luoda internet-pohjainen opetussuunnitelma, joka olisi ilmainen kaikille. UNESCO ja IUPAC toivovat juhlavuonna aloitettujen projektien lopputulosten tuovan pitkäaikaista hyötyä kaikille kemianalalla toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille. UNESCO ja IUPAC aikovat myös määrätietoisesti tehdä töitä lisätäkseen nuorten kiinnostusta kemiaa kohtaan sekä parantaakseen kemian opetuksen laatua maailmanlaajuisesti.

Tapahtumajärjestäjät ovat myös halunneet panostaa kemian vuoden näkyvyyteen erityisesti sosiaalisissa medioissa, kuten Youtube-videopalvelussa sekä Facebook-yhteisöpalvelussa. Tämän lisäksi he ovat panostaneet paljon nettisivujensa interaktiivisuuteen. Näin pystytään parantamaan erityisesti nuorten tietämystä juhlavuoden tapahtumista.

Kemian vuoden aikana järjestetään lukuisia tapahtumia, joista tärkeimmät ovat:

30.7–7.8. IUPACin Maailman kemian kongressi Puerto Ricossa. Tapahtuma tutkijoille, virkamiehille, hallituksesta riippumattomille järjestöille sekä teollisuudenalalla toimiville.

2.8. Maailman kemian johtajien kokous Puerto Ricossa.

19.–22.9. Academia Europaean 23. konferenssi Pariisissa.

1.12. Kemian vuoden päätöstapahtuma Brysselissä.

3.-8.12. Malta V konferenssi UNESCOn päämajassa Pariisissa. Konferenssin tarkoituksena on tuoda yhteen tutkijoita varsinkin Lähi-idästä, mutta myös muista maista. Konferenssissa keskustellaan yhteisistä ja yleisistä ongelmista ja edistetään tutkimusyhteistyötä energian, materiaalitieteen, luonnontuotteiden, vihreän kemian, koulutuksen sekä ympäristön saralla. 

Lisätietoja kansainvälisestä kemian vuodesta

Tulosta

Päivitetty 23.2.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot