Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kaarinan kaupungista CELE:n jäsen - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 21.2.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Kaarinan kaupungista CELE:n jäsen

Kaarinan kaupunki on päässyt oppimisympäristöjen kansainväliselle aitiopaikalle, sillä kaupunki liittyi vuoden 2011 alusta OECD:n alla toimivan CELE:n (Center for Effective Learning Environments) jäseneksi. Keskuksessa on tällä hetkellä jäsenenä 28 jäsenmaata tai jäsenmaata edustavaa muuta organisaatiota.

Mikä on CELE?

CELE on OECD : alainen opetustilojen toimivuuden, arkkitehtuurin ja muun oppimista edistävän tilakehittämisen keskus. Sen tehtävänä on erityisesti uudistaa oppimisympäristöajattelua siten, että oppiminen olisi tehokasta ja laadukasta.   Päähuomio on perinteisesti ollut toimitiloissa ja niiden teknologissa ratkaisuissa, mutta viime aikoina työssä on lisäksi tarkasteltu oppilaitosten yhteistyökumppanien tarjoamia oppimisympäristöjä osana koulujen ja oppilaitosten tiloja.

kehittävä oppimisympäristöOppimista luonnon helmassa. Kuva: Creative Commons/paint_Monkey

CELE:ssä on myös paneuduttu kestävää kehitystä toteuttaviin tila- ja materiaaliratkaisuihin. Toinen tärkeä teema on ollut oppilaiden ja opiskelijoiden turvallisuutta edistävät tilaratkaisut. CELE:ssä tehdään työtä elinikäisen oppimisen näkökulmasta eli kehittämistyön piirissä ovat tilat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja korkeakouluihin.

CELE syntyi aikoinaan jatkamaan PEB (Programme on Educational Building) -ohjelman työtä, kuitenkin laajemmalla näkökulmalla. Suomi oli PEB:n jäsenvaltio joitakin vuosia, mutta CELE:n toimintaan se ei ole lähtenyt jäseneksi. Toki asiantuntijayhteistyötä on Suomen ja CELE:n välillä ollut käynnissä kaiken aikaa. Suomalaisia erinomaisia koulutilaratkaisuja on esitelty OECD:n julkaisuissa ja suomalaisia osaajia on ollut sekä puhumassa että osallistujina CELE–konferensseissa.

Kaarinan tavoitteet CELE:n jäsenenä

Kaarinan kaupunki teki alkuvuodesta 2011 päätöksen lähteä CELE:n toimintaan mukaan. Kaarinassa on viime vuosina panostettu koulutilojen kehittämiseen ja yhteistyö sekä Turun yliopiston että paikallisten yrittäjien kesken on ollut tiivistä. Kansainvälinen yhteistyö on Kaarinassa nähty tärkeänä keinona edelleen kehittää omaa toimintaa. Kaupunki ja siellä toimivat yritykset näkevät mahdollisuudet myös OECD-ympäristössä osaamisen jakamiselle ja mahdolliselle myymiselle muihin maihin.

Kaarina on CELE:n jäsenenä seuraamassa oppimisympäristöjen kehittymistä kansainvälisellä aitiopaikalla: kaupunki pääsee maksutta mukaan järjestön kansainväliseen toimintaan, julkaisuihin ja yhteistyöverkostoon.  Kaarina saa jäsenenä maksutta osallistua alan kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin. CELE tiedottaa jäsenistöään oppimisympäristöissä tapahtuvista uusista asioista ja välittää tietoa jäseniltä toisille. Lisäksi Kaarina pääsee vaikuttamaan CELE:n toimintasuunnitelmiin.

Kaarinan kaupunki haluaa jatkossa toimia väylänä muillekin suomalaisille tahoille CELE :n suuntaan. Ensimmäinen suuri ponnistus tulee olemaan helmikuussa 2012 Kaarinassa ja Turussa pidettävä CELE-konferenssi, joka toteutetaan yhdessä OECD :n kanssa. Päivämäärät tarkentuvat lähiaikoina. Tapahtuma järjestetään osin koulun tiloissa ja tavoitteena tilaisuudessa on tarkastella paikallista yhteistoimintaa osana oppimisympäristöjen kehittämistyötä. Kaksipäiväisen seminaarin ohjelmassa tullaan kuulemaan alan huippuasiantuntijoiden luentoja, tutustutaan Rauman opettajankoulutuslaitoksen toimintaan sekä päästään näkemään alan uusimmat innovaatiot yritysten itsensä presentoimina.Tapahtuman yhteistyökumppaneiden haku on parhaillaan käynnissä.

Lisätietoja  

CELE:n www-sivut: www.oecd.org/edu/facilities

Kaarinan kaupunki:  Marko Kuuskorpi, Salvelanrinteen koulun rehtori, puh. (02) 588 3240 tai 050 340 5297, marko.kuuskorpi(a)kaarina.fi

Kaarinan kehitys Oy: Elina Lehtilä, yritysasiamies, puh. 050- 373 2695, elina.lehtila(a)kaarina.fi       

Suomen OECD-edustusto: opetusneuvos Kirsi Lindroos, puh. +33 6 76 22 81 65, kirsi.lindroos(a)formin.fi

Tulosta

Päivitetty 3.5.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot