Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Yliopistojen kanslerit tutustuivat OECD:n ja Unescon koulutusalan toimintaan - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 18.3.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Yliopistojen kanslerit tutustuivat OECD:n ja Unescon koulutusalan toimintaan

Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin kanslerit tutustuivat OECD :n ja erityisesti sen korkeakouluja koskevaan toimintaan. Heitä kiinnosti erityisesti OECD:n useat osaamista mittaavat hankkeet ja niistä saatavan tiedon hyödyntäminen. Unescon puolella keskeisenä kysymyksenä oli koulutuksen tasa-arvo.

kanslerit PariisissaKanslerit Pekka Puska (vas.), Krista Varantola, Jarl-Thure Eriksson ja Ilkka Niiniluoto OECD:n päämajan edessä.

 

Kanslerit Krista Varantola, Pekka Puska, Jarl-Thure Eriksson ja Ilkka Niiniluoto tapasivat mm. OECD:n koulutussektorin varajohtajan Bernard Hugonnierin, joka antoi yleiskatsauksen OECD: ajankohtaisista hankkeista ja kävi läpi sekä käynnissä olevia horisontaalisia prosesseja että sektorin omia hankkeita. Esillä olivat vihreän kasvun strategian laadinta ja viime vuonna hyväksytyn innovaatiostrategian toimeenpano sekä käynnissä oleva ns. skills  –strategiatyö. Keskustelussa paneuduttiin OECD:n ohjelmien kuten PISA:n, AHELO:n (korkeakouluopiskelijoiden taidot) ja PIAAC:n (aikuisopiskelijat) tilanteeseen. Kanslereita kiinnosti oppimistulosten arvioinnin sisältö, mittaamisen keinot ja vertailutiedon käyttö.

 

AHELO mittaa korkeakouluopiskelijoiden osaamista: kaupalliset ranking-listat eivät kerro koko totuutta

AHELO:a pidettiin tervetulleena tutkimushankkeena. Siinä tullaan mittaamaan korkeakouluopiskelijoiden osaamista. Suomi on mukana geneeristen taitojen osa-alueella. AHELO tulee onnistuessaan olemaan hyvää vastapainoa maailmalla esillä oleville yliopistojen ja korkeakoulujen ranking-listauksille. Keskustelussa tulikin esille ranking-listojen kapea-alaisuus. Niissä tarkastellaan usein sellaisia tutkimussaloja, jotka pudottavat osan korkeakoulutuista heti tarkastelusta ulkopuolelle. Suomen koulutuspolitiikassa taas on huolehdittu kaikkien alojen kehittymisestä. Listojen kärjessä keikkuvien yliopistojen määrärahat ovat myös usein samaa luokkaa kuin Suomen yliopistojen yhteensä. Harmiteltiin myös sitä, että ranking-sokeudessa liian usein jää taka-alalle yliopiston alueellinen kehittämistehtävä. 

PISA-tulosten hyödyntämisessä vielä paljon uusia mahdollisuuksia

PISA-tutkimusten ”isän” Andreas Schleicherin kanssa kanslereiden oli mahdollisuus perehtyä tarkemmin PISA:aan ja yleisimminkin kaiken OECD:n tuottaman tiedon hyödyntämiseen. Valtavia tietokantoja voitaisiin hyödyntää jäsenmaissa ja korkeakouluissa huomattavasti nykyistä laajemmin. Esimerkiksi julkistettujen PISA-tulosten irtisaamiseksi on tietokantoja hyödynnetty vasta hyvin ohuesti. Tietokantojen avulla voisivat tutkijat paneutua suureen määrään muita kysymyksiä. Schleicher kertoi käynnistyneestä GPS –työstä, jossa kehitetään navigaattori-idean lailla järjestelmää, jossa jäsenmaa voi olemassa olevaa tietoa hyödyntäen tarkastella erilaisia vaihtoehtoja koulutuspoliittisten päätöstensä pohjaksi. Suomi tulee olemaan hankeen ensimmäisen vaiheen pilottimaa.

 OECD:n keräämien tietojen hyödyntämiseen liittyen paneuduttiin vierailun aikana myös OECD iLibrary järjestelmään, www.oecd.ilibrary.org  . Sivustoa on kehitetty viiden vuoden ajan ja nyt sen avulla voi löytää hyvin kiinnostavia tietoja kaikilta OECD työn sektoreilta ja yhdistellä niitä. Koulutustilaisuus sivustojen käyttöä varten järjestetään OECD:n toimesta myös Aalto yliopiston tiloissa Otaniemessä 17.3.2011.

 Unescolla työn alla naisten aseman vahvistaminen korkeakouluissa

 Unesco oli kanslereiden vierailussa tällä kertaa aikataulusyistä vähemmällä, mutta Krista Varantolalla  oli tilaisuus neuvotella korkeakoulukysymyksistä johtaja Stamenka Uvalic-Trumbicin ja hänen yksikkönsä asiantuntijoiden kanssa. Esillä olivat jälleen ranking-asiat. Uusina näkökulmia olivat erityisesti tutkimuseettiset kysymykset sekä naisten asema korkeakouluissa. Unescolla on paljon työtä käynnissä naisten aseman vahvistamiseksi korkeakouluissa. Todettiinkin, että ranking –liiketoiminta ei sitä helpolla tue. Esillä ovat yleensä kovat, miesten suosiossa olevat alat, kun taas naisvaltaiset, kuten humanistiset tieteet jäävät taka-alalle. Rankingkisailu myös saanut aikaa tutkimusvilppiä, jossa eettiset kysymykset jäävät helposti taka-alalle.

Unesco, OECD ja Maailmanpankkijärjestävät kiinnostavan konfenssin aiheeseen liittyen Pariisissa 16.-17.5.2011 ”Rankings and Accoutability on Higher Education: Uses and Misuses”

Lisätietoja: opetusneuvos Kirsi Lindroos, Suomen OECD-edustusto

 

 

Tulosta

Päivitetty 18.3.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot