Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n sosiaaliministerit : sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan työllisyyttä tukemalla - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 3.5.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n sosiaaliministerit : sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan työllisyyttä tukemalla

Työllistävä talouskasvu, naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen työelämään, korkeammat työllisyysasteet, pidemmät työurat. Erityisesti näillä keinoin OECD:n sosiaaliministerit vastaisivat yhteiskuntiensa sosiaalipoliittisiin haasteisiin. Perheiden hyvinvoinnin ja sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden turvaaminen ovat OECD-maiden yhteisiä tavoitteita.

OECD:n sosiaaliministerit kokoontuivat 2.- 3. toukokuuta Pariisiin keskustelamaan yhteiskuntiensa tilasta sekä luomaan parempaa tulevaisuutta taloudellisen taantuman jälkimainingeissa.

Ministerit muistuttivat, että laman jälkeen on tärkeää löytää keinoja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen. Keinojen on oltava rahoituksellisesti kestäviä julkisen talouden vaikeissa olosuhteissa. Työllisyyden parantamiseen perustuvat ratkaisut ovat ministerien mukaan niin sosiaalisesti kuin rahoituksellisesti kestävimpiä. Sosiaaliturva on parhaimmillaan ja järkevästi suunnattuna investointi, joka tukee kaikkien kansalaisten työllistymistä.

Erityisesti nuorisotyöttömyys saatava kuriin

Ministerit kantoivat huolta nuorten tilanteesta. OECD:n selvitysten mukaan nuoret ovat kärsineet eniten laman seurauksista. Syrjäytymisriskin alaisten perheiden ja nuorten tukemiseen tulee ministerien mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Lasten hyvinvoinnin turvaaminen tulee aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sen tulee perustua oikeudenmukaisiin rahoitusjärjestelyihin, toteavat ministerit.

Työ on ministerien mukaan paras keino torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Äitejä ja isiä tulisi kannustaa kantamaan yhtälailla vastuuta perheiden hyvinvoinnista. Sekä äidit että isät voivat yhteensovittaa perhe- ja työelämän velvoitteita. Sukupuolten välistä palkkakuilua pienenee parhaiten, kun miehillä ja naisilla on yhtäläiset koulutus- ja työskentelymahdollisuudet.  

Väestön ikääntymisen ei tulisi ministerien mukaan johtaa kohtuuttomuuksiin työssä käyvän väestön kannalta. Eläkejärjestelmät olisi uudistettava mahdollisimman pikaisesti vastaamaan muuttuvan väestörakenteen asettamia haasteita. Nykyistä pidemmät työurat, korkeammat työllisyysasteet ja eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen ovat keskeisiä keinoja eläkejärjestelmien sosiaalisen ja rahoituksellisen kestävyyden parantamiseksi.

Kuuskoski: Suomi ottanut opikseen edellisestä lamasta
 

Suomea kokouksessa edusti sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Eeva Kuuskosken johtama valtuuskunta. Valtiosihteeri kertoi Suomessa havaitun 90-luvulla, että silloisen laman sosiaaliset vaikutukset kestivät pitkään. Laman seurauksena maahan muodostui työmarkkinoilla syrjäytynyt pitkäaikaistyöttömien ryhmän. Sosiaalietuuksien ja palvelutason heikkeneminen vaikeuttivat tilannetta entisestään.

Vuoden 2009 laman olosuhteissa edellisestä lamasta oli opittu. Hallitus elvytti voimakkaasti ja rajoitti verrattain onnistuneesti työttömyyden kasvua. Erityisesti työttömiksi joutuneiden nuorten työllistymistä tuettiin koulutuksen ja muiden aktivoimistoimenpiteiden keinoin.

Kuuskoskikertoi myös hyvin toimivien vanhempainvapaajärjestelyjen, päivähoitojärjestelmän ja perhe-etuuksien selittävän osaltaan naisten hyvää työllisyystilannetta sekä verrattain korkeaa lapsimäärää Suomessa. Perheillä on käytössään erilaisia vaihtoehtoja lastenhoidon ja kasvattamisen järjestämiseksi. Universaalit päivähoitopalvelut tarjoavat Suomessa yhtäläiset ja oikeudenmukaiset lähtökohdat kaikille lapsille perhetaustasta riippumatta.

 

Lisätietoja:

OECD:n verkkosivuilta

Terveys-, sosiaali- ja vakuutusneuvos Antero Kiviniemi, Suomen pysyvä OECD-edustusto, puh: +33 1 45 24 73 47

 

Tulosta

Päivitetty 3.5.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot