Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

KiVa koulu –ohjelma kiinnostaa OECD:ssä - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 19.5.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

KiVa koulu –ohjelma kiinnostaa OECD:ssä

KiVa koulu –ohjelmalla (Kiusaamista Vastustava Koulu) ennaltaehkäistään koulukiusaamista, opetellaan tunnistamaan kiusaamisen eri muotoja ja puututaan kiusaamiseen. Ohjelmaa esiteltiin toukokuun alussa OECD:ssä ja se sai hyvän vastaanoton.

KiVa Koulu eli koulukiusaamista ehkäisevä ja vastustava hanke sai alkunsa Suomessa vuonna 2006. Mukana oli vuonna 2009 jo puolet Suomen kouluista ja tänä vuonna peräti 82% kouluista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut työtä alusta alkaen.

Koulukiusaaminen ei ole ongelma vain Suomessa vaan kaikkialla maailmassa. Suomessa tutkimusten mukaan koulukiusaamisesta kärsii noin 10%  oppilaista. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan maiden välillä prosentti vaihtelee 4% ja 29% välillä. Kiusaaminen heikentää ihmisten hyvinvointia, heikentää oppimista ja vie valtavasti ihmisten motivaatiota toimia yhteisön jäsenenä. Sen vuoksi on hyvin ymmärrettävää, että ongelmaan halutaan tarttua monessa maassa.

Suomen pysyvä edustusto OECD:ssa järjesti  KiVa koulu –ohjelmasta esittelyn OECD:ssä 3.5.2011. Esittelijänä toimi Turun yliopiston professori Christina Salmivalli, joka avustajineen on kehittänyt KiVa-koulu –konseptin.  Vastaanotto oli innostunutta ja kiinnostus työtä ja tuloksia kohtaa suurta. Paikalla oli joukko koulutussektorin asiantuntijoita johtaja Barbara Ischingerin ja varajohtaja Bernard Hogonnierin johdolla. Lisäksi tilaisuuteen osallistui edustaja Unescosta ja OECD :n jäsenmaiden delegaatteja.

Salmivalli vertasi ohjelmaa muihin maailmalla kehitettyihin malleihin. KiVa koulu –työn ero muihin on se, että siinä on koko ajan lähtökohtana suunnata kehittämistoimet ei vain opettajiin vaan koko kouluyhteisöön. Tämä tarkoittaa myös oppilaiden aktivoimista kiusaamisen vähentämiseksi ja tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Suomalaisessa mallissa on myös hyvin tärkeää työn vaikuttavuuden arviointi. Ainoastaan seurannalla saadaan selville se, että työllä on ollut todellisia tuloksia.

KiVa koulu –ohjelma on hyvin konkreettinen. Käytännön harjoitteita on runsaasti ja osa harjoitteista tehdään sähköisessä ympäristössä. Oppilaita varten on tehty pelejä, joiden avulla he voivat harjoitella kiusaamiseen puuttumista eri rooleissa. Yhteisössä on kiusattu, henkilöt, jotka puolustavat kiusattua, kiusaaja, kiusaajan avustajat ja joukko henkilöitä, jotka eivät puutu asiaan mitenkään. Kiusaamiseen syyllistyvät niin tytöt kuin pojatkin.

Tähän mennessä ohjelmassa mukana olleissa kouluissa on voitu vähentää kiusaamista jopa 89% joidenkin kiusaamismuotojen osalta. Tärkeää on kouluissa se, että kiusaamisen olemassaolo tunnustetaan ja että osoitetaan, että kiusaamisesta on kerrottava, jotta siihen voidaan puuttua. Siksi koulu vastuuhenkilöt ovat pukeutuneet KiVa –liiveihin, jotta oppilaiden on helppoa kertoa tilanteestaan. Joissakin kulttuureissa ei kiusaamista tunnusteta, joissakin kielissä sille ei olemassa edes omaa sanaa.

OECD :ssä järjestetyn tilaisuuden tuloksena seuraavaksi pohditaan, miten asia voidaan ottaa esille jo olemassa olevissa hankkeissa. Esille on tullut jo mm. CELE ja oppimisympäristöhankkeet sekä CERI ja sen piirissä käynnissä olevat kehittämis- ja tutkimushankkeet.

Suomi voi ylpeänä esitellä Turun yliopiston ja professori Salmivallin johdolla tehtyä työtä. KiVa koulu –ohjelma voitti Euroopan rikoksentorjuntapalkinnon vuoden 2009 lopulla. Erityisen merkittävää on kuitenkin niiden kiusattujen oppilaiden helpotus, jotka ovat joutuneet kiusaamisen uhriksi. Ohjelman rahoittaminen on ollut selkeä koulutuspoliittinen linjaus ja panostus valtiolta, kunnilta, kouluilta ja Turun yliopistolta.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Kirsi Lindroos, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä

www.kivakoulu.fi 

Tulosta

Päivitetty 26.5.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot