Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

UNESCO käynnisti maailmanlaajuisen yhteistyöhankkeen tyttöjen ja naisten koulutuksen edistämiseksi Pariisissa 26.5.2011 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 30.5.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

UNESCO käynnisti maailmanlaajuisen yhteistyöhankkeen tyttöjen ja naisten koulutuksen edistämiseksi Pariisissa 26.5.2011

Politiikan ja yritysmaailman johtohahmot kokoontuivat UNESCOn päämajassa Pariisissa 26. toukokuuta 2011 käynnistääkseen maailmanlaajuisen yhteistyöhankkeen tyttöjen ja naisten koulutuksen hyväksi. UNESCOn pääjohtaja Irina Bokova toivotti osallistujat tervetulleiksi tilaisuuteen, jonka tavoitteena oli rohkaista yksityistä ja julkista sektoria osallistumaan tyttöjen ja naisten laadukkaan koulutuksen tukemiseen kaikkialla maailmassa. Tilaisuuden avajaisissa puhuivat mm. Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton ja YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon. Avajaisjuhlallisuuksien jälkeen pidetyssä korkean tason paneelikeskustelussa oli mukana Unescon yhteistyökumppaneita yksityiseltä sektorilta, joukossa mm. Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esko Aho.

Maailmassa 39 miljoonaa yläasteikäistä tyttöä on vailla koulutuspaikkaa ja kaksi kolmasosaa maailman 796 miljoonasta lukutaidottomasta on naisia. Sukupuolten yhdenvertaisuus toisen asteen koulutuksessa toteutuu vain kolmanneksessa maailman maista.

Pääjohtaja Irina Bokova totesi avauspuheenvuorossaan, että sukupuolten tasa-arvon ja kaikille yhteisen koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista eivätkä esteet ole ylitsepääsemättömiä. Kansainvälisen yhteisön tehtävänä on tukea nuoria tyttöjä ja naisia muuttamaan maailmaa. Bokovan mukaan UNESCO yhteistyökumppaneineen voi tarjota tytöille ja naisille työkalut, joilla tulevaisuutta rakennetaan. 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon viittasi puheessaan lapsuuteensa ja kertoi oman äitinsä asemasta toisen maailmansodan lopulla. Hän pohti, että historia toistaa nyt itseään Afrikassa ja muistutti tyttöjen ja naisten paikasta maailmanlaajuisen kehitysagendan keskiössä.  Koulutus on merkki varmuudesta sekä toivosta ja se viestittää lapsille tulevaisuudesta, johon heillä on mahdollisuus vaikuttaa. Vaikka koulutus on jokaisen ihmisen oikeus, se ei vielä ole todellisuutta kaikille maailman tytöille.

Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Rodham Clinton kertoi sitoutuvansa täysin UNESCOn tavoitteisiin ja saavutuksiin. Clintonin mukaan USA tukee UNESCOn työtä sukupuoleen ja koulutukseen liittyvän tiedon keräämisessä, sillä kattavan tiedon avulla voidaan edistää resurssien ja toiminnan suuntaamista. Clinton painotti myös kumppanuuksissa ja yhteistyössä piilevää potentiaalia ja viittasi yksityiseen sektoriin rahoituksen lähteenä, mutta myös mahdollisuutena löytää uudenlaisia tapoja tehostaa toimintaa.

Tilaisuuden ohjelmapuheen piti Bangladeshin pääministeri Sheikh Hasina, jonka mukaan yhden tytön kouluttaminen merkitsee samalla koko perheen ja yhteisön kouluttamista. Pääministeri kuvaili oman maansa ponnisteluja koulutuksen sekä tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi kertoen tytöille myönnettävistä apurahoista ja Asian University for Women –yliopistosta. Lisäksi tilaisuudessa puhui Malin pääministeri Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, jonka mukaan koulutetuilla naisilla on paremmat valmiudet huolehtia perheistään. Hän korosti puheessaan, että tyttöjen koulutuksella voi olla myönteisiä vaikutuksia koko yhteiskunnan sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle.

Global Partnership for Girls’ and Women’s education –yhteistyöhanke keskittyy ennen kaikkea toisen asteen koulutukseen ja aikuisten lukutaitoon Afrikassa ja Aasiassa. Tilaisuudessa kokoontunut korkean tason paneeli, jossa ovat mukana mm. Aga Khan Development Network, Nokia, Procter and Gamble, GEMS Education, Microsoft ja Packard Foundation, lisää tietoisuutta hankkeen tavoitteista maailmanlaajuisesti ja sen tarkoituksena on toimia sanansaattajana tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi.

Tulosta

Päivitetty 30.5.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot