Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Laatu on normi 50-vuotiaassa OECD:ssa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 26.9.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Laatu on normi 50-vuotiaassa OECD:ssa

OECD:n tavoitteena on vakuuttaa selvitystensä ja suositustensa laadulla, toteaa järjestön pääsihteeri Angel Gurría. Järjestö ei pyri ensisijaisesti valmistelemaan ylikansallisia oikeusnormeja, hän jatkaa. Järjestön suositusten laatu kumpuaa sen henkilöstön osaamisesta, ainutlaatuisista tilastoaineistoista sekä kyvystä tarkastella eri hallinnonaloja ja politiikkoja poikkitieteellisenä kokonaisuutena.

OECD:n puitteissa on valmisteltu myös kansainvälisoikeudellisia sopimuksia. Tällaisia ovat niin korruption vastainen kuin vientiluottojakin koskeva sopimus. Lisäksi OECD:ssa on laadittu verotietojen vaihtoa koskeva mallisopimus. Näihin sopimuksiin on liittynyt OECD:n ulkopuolisiakin maita.

OECD:n puitteissa määritellään hyviä käytänteitä, joilla onnistumista ja vastuullista toimintaa mitataan. Monet OECD:n suositukset ja selvitykset ovat itse asiassa muodostuneet kansainvälisiksi standardeiksi ja normeiksi, vaikkeivät ne olekaan oikeudellisesti pakottavia. Tämä pätee esimerkiksi koulutusjärjestelmiä, yritystoimintaa ja investointeja koskeviin suosituksiin. Sidosryhmien aktiivinen osallistuminen suositusten valmisteluun on lisännyt valmiutta niiden kansainvälisesti asianmukaiseen toimeenpanoon.

Edelliset havainnot esitettiin OECD:n pääsihteeristön 16.9.2011 Ranskan kansainvälisen oikeuden seuran (Société francaise pour le droit international) kanssa järjestämässä seminaarissa, jonka aiheena oli OECD:n norminantoantorooli. Gurrian lisäksi OECD:a edustivat tilaisuudessa muun muassa oikeudellisten asioiden johtaja Nicola Bonucci sekä osastopäällikkö Pascal Saint-Amans. Tiedeyhteisöä edustivat mm. professorit Hervé Ascensio (Pariisin I yliopisto), Laurence Dubin (Pariisin VIII yliopisto), Laurence Boisson de Chazournes (Geneven yliopisto), Patrick Juillard (Pariisin I yliopisto) sekä Cathrine Kessedlian (Pariisin II yliopisto). Seminaarilla juhlistettiin vuonna 1961 toimintansa aloittaneen järjestön 50-vuotista taivalta.

Seminaarissa todettiin, että kansainvälinen talouskriisi edellyttää kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä ja parempaa sääntelyä aloilla, joihin nimenomaan OECD:n osaaminen ja asiantuntemus keskittyvät. OECD;n erityiseksi vahvuudeksi todettiin sen kyky löytää konsensus vaikeissakin tilanteissa. OECD kykenee myös toimimaan nopeasti, ja se perustaa suosituksensa ja työnsä tiukasti tosiseikkoihin. Järjestön etuna voidaan pitää myös sen tehokasta toimeenpanon seurantaa.

Seminaarin johtopäätöksenä todettiin, että OECD:n rooli kansainvälisten normien valmistelussa kytkeytyy keskeisesti arvostukseen, jota sen ulkopuoliset toimijat sille osoittavat. Uudet nousevat talousmahdit kuten Kiina, Intia, Brasilia ja Indonesia sekä muut kansainväliset järjestöt määrittelevät yhä keskeisemmin, mikä on OECD:n tosiasiallinen painoarvo kansainvälisesti. Jos järjestön tahdotaan olevan uskottavasti mukana kansainvälisessä yhteistyössä, on sille taattava kyky toimia asianmukaisesti suhteessa kansainvälisen järjestelmän uusiin toimijoihin, arvioivat seminaristit.

Tulosta

Päivitetty 26.9.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot