Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Future Learning Finland –verkosto valloittaa maailmaa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 27.10.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Future Learning Finland -verkosto valloittaa maailmaa

Aleksis Kiven päivänä 10.10.2011 kokoontui joukko Future Learning Finland –verkoston edustajia  Pariisin OECD:n päämajaan kuulemaan OECD:n asiantuntijoita ja esittelemään vastavuoroisesti suomalaista koulutusosaamista. Paikalle oli kutsuttu OECD:n ja Unescon sihteeristön edustajia ja jäsenmaiden delegaatteja hyvin laajasti.

Mikä ihmeen FLF?

Future Learning Finland on suomalainen koulutusvientiklusteri. Sen tavoitteena on koota alan toimijat yhteen ja niitä onkin jo yli 70 kappaletta, mm. korkeakouluja ja yrityksiä. Verkoston tarkoituksena on kehittää innovatiivisiä palveluja ja ratkaisumalleja, luoda kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja vahvistaa Suomen hyvää mainetta koulutusratkaisujen tarjonnassa ( http://www.finpro.fi/web/10304/82 ).

On arvioitu, että koulutusosaamisen vienti on kansainvälisesti kasvava markkina. Suomen valtioneuvoston hyväksymässä periaatepäätöksessä 29.4.2011. on asetuttu tavoitteeksi, että Suomi on yksi maailman johtavista koulutuksen ja koulutusjärjestelmän laatuun perustuvista talouksista ja että koulutuksen osuutta kokonaisviennistä tulee kasvattaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä ( http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/koulutusvienti/liitteet/Kouutusvienti_VN_suomi.pdf ).

Koulutusosaamisen viennin edistäminen on myös kirjattu Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan ( http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf332889/fi.pdf ).

Kysyntää suomalaiselle koulutusosaamiselle on maailmalla runsaasti. Se tulee esille jatkuvasti OECD ja Unesco –ympäristössä. Järjestöjen sihteeristö pyytää kehittämishankkeissa esille suomalaisia esimerkkejä ja jäsenmaiden edustajilta tulee jatkuvasti lisätietopyyntöjä ja tiedusteluja sopivista yhteistyötahoista Suomessa. Monet seminaariin osallistujista raportoivat tilaisuuden annista maansa hallitukselle ja kiinnostusta hallitusten välisellä yhteistyölle siis on.

Päivän anti

Vierailu- ja seminaaritilaisuuteen oli valittu aiheiksi PISA –menestyksen taustatekijät, koulutuksen keskeiset kehittämishankkeet, tutkimuksen ja kehittämisen yhteys, opettajankoulutus ja oppimisympäristöt nyt ja tulevaisuudessa.

Suurlähettiläs Antti Kuosmanen kuvaili tervetuliaispuheessaan OECD:n tärkeimpiä, meneillään olevia hankkeita ja koulutussektorin merkitystä tulevaisuuden haasteisiin vastatessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi kertasi PISA –menestyksen taustalla olevia, suomalaisen koulujärjestelmän vahvuuksia.

Tilaisuus oli järjestetty OECD:n sihteeristön edustajien ja FLF:n verkostoa edustavien henkilöiden vuoropuheluksi, johon yleisö otti osaa. Asiaa oli paljon ja ohjelma kaikkineen pitkä. Mutta sitä toisaalta kiiteltiin monipuolisuudesta ja siitä, että se antoi kattavan kuvan suomalaisesta osaamisesta. Paikalla oli parhaimmillaan yli 70 henkeä, etupäässä OECD:n sihteeristön ja jäsenmaiden edustajia. Joukossa oli muutamia myös Unescon jäsenmaista ja sihteeristöstä, Ranskan kouluhallinnosta ja median edustajia. Paikalla olivat niinikään edustajat Suomen Ranskan Suurlähetystöstä ja Suomi Instituutista.

Finprosta johtaja Veli-Pekka Niitamo kertoi yleisölle  Future Learning Finland – klusterin taustoja ja korosti, että työn tarkoituksena on löytää kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Niitamo kertoi, miten Suomessa kehitetyt ja käytetyt, hyväksi havaitut mallit ja tuotteet kiinnostavat monia maita. Joitakin mittavia kauppojakin on jo tehty, joista suomalaisten opettajien työ Saudi-Arabiassa ja toisaalta ulkomaalaisten opettajien koulutus Suomessa ovat hyviä esimerkkejä.

Ja jotta innovaatiot eivät jäisi nykyisiin, on Tekesissä käynnistetyllä Oppimisratkaisut ohjelmalla tavoitteena tukea uusien kehittämishankkeiden käynnistymistä kunnissa ja onnistumista ja sitä kautta uusien mallien ja tuotteiden syntyä.

Päivän päätteeksi seminaariin osallistujat kuljetettiin linja-autolla nuorten suomalaisten vaatesuunnittelijoiden näyttelyyn. Fin Noir ( http://www.finlande.fr/Public/default.aspx?contentid=230764&nodeid=32223&culture=fi-FI ) esitteli Pariisissa 4.-16.10.2011 välisen ajan suomaisten osaamista ja antoi siten myös hyvän näytteen siitä, mitä korkealaatuisella koulutuksella saadaan aikaiseksi. Vastaanotolla oli hyvä mahdollisuus verkostoitua ja suunnitella tulevaa.

Unescon piirissä tarpeita tarjonnalle

Seuraavana päivänä FLF –verkoston edustajat tapasivat Unescon hankintoja tuntevan Eero Porkon. Porko esitteli Unescon hankintajärjestelmää ja hankintojen kirjoa ja laajuutta. Esitys on liitteenä 2. Ilmeni, että Suomi ei juurikaan ole tarjonnut osaamistaan Unescon tarjouskilpailussa. Suomi ei myöskään ole ollut aloitteellinen tarjotakseen osaamistaan Unescolle oma-aloitteisesti, kuten monet palveluiden tai tuotteiden tuottajista muista maista ovat tehneet.

Porko kertoi, että keskeistä on kulloinkin esillä olevien aiheiden pohjalta päätellä, millaista tukea ja apua onnistuakseen tavoitteisiin pääsyssä järjestö kaipaisi. Keskeisiä teemoja ovat parhaillaan mm. koulutuksen laadun kehittäminen, tasa-arvokasvatus, tyttöjen ja naisten koulutus, ammatillinen koulutus ja kestävän kehityksen kasvatus. Parhaillaan meneillään olevan Unescon yleiskokouksen aikana lyödäänkin lukkoon tulevien vuosien painopisteet.

Unesco osuuden päätyttyä FLF –ryhmä jatkoi matkaansa Luxemburgiin Euroopan investointipankkiin ja Brysseliin Euroopan komissioon. Maailman valloitus jatkukoon!

Lisätietoja: opetusneuvos Kirsi Lindroos, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Muualla verkossa

Päivitetty 27.10.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot