Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n jäsenmaiden talouskatsaukset 50 vuotta - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 27.10.2011 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n jäsenmaiden talouskatsaukset 50 vuotta

OECD:n yksi perinteikkäimmistä komiteoista,  talous- ja kehityskatsauskomitea EDRC juhli 50-vuotista taivaltaan lokakuussa. Ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa 1961, tutkittavana maana oli Sveitsi, kuten nyt järjestyksessä 1146. juhlatutkinnassakin.

Tilaisuuden juhlapuhujia olivat OECD:n pääsihteeri Angel Gurría, komitean nykyinen puheenjohtaja William White ja hänen edeltäjänsä vuosilta 2000- 2008 Niels Thygesen. Suomen liittyessä mukaan vuonna 1969 puheenjohtajana toiminut ranskalainen Jacques de Larosière oli lähettänyt muistelonsa tilaisuuteen OECD:n maatutkintalinjan johtajan Anrew Dean välityksellä.

Juhlakirja oli koonnut runsaan joukon muisteloita entisiltä EDRC aktiiveilta, mukana joukko entisiä ja nykyisiä ministereitä ja keskuspankin johtajia mm. Ruotsin Borg, Saksan Koll ja Israelin Fischer. EDRC maatutkinnat olivat ensimmäinen systemaattinen vertaistutkintaprosessi kansainvälisissä järjestöissä. Katsaukset keskittyivät pitkään suhdanteiden analysointiin ja makrotalouspolitiikkaan. 1990-luvulta lähtien rakennepolitiikan kysymykset ovat vallanneet pääpainon katsauksissa. Samalla tilastoliitteet ovat jääneet pois, seikka jota joskus kaipaisi osittain takaisin.

Komitean nykyinen puheenjohtaja White on yksi harvoja ekonomisteja, joka näki nykytilanteeseen johtaneet vaarat jo vuosia sitten toimiessaan BIS:n pääekonomistina. Nyt, kun raha- ja finanssipolitiikan liikkumavarat on monissa maissa loppuun käytetty, OECD:lta odotetaan hänen mukaansa, ei ainoastaan makroteorioiden perusteellista uudelleen arviointia, vaan myös neuvoja siihen, miten rakenneuudistuksilla saataisiin aikaan uutta tulevaisuususkoa. EDRC:n vahvuuksia ovat olleet luottamus, rakentava suhtautuminen toisia kohtaan sekä uudistushalu, joilla on savutettu nykyinen arvostettu asema kansainvälisessä toimintakentässä. Haasteena on, miten säilyttää asema uudessa kansainvälisessä tähtikuviossa.  

Suomen ensimmäinen katsaus on vuodelta 1969. Sen johtopäätöksissä todettiin mm. vuoden 1967 devalvaation olleen menestyksekäs, sillä vaihtotase on vahvistunut, hintojen ja kustannusten nousu saatu kontrolliin, talouskasvu on elpynyt nopeasti useiden vuosien hitaan kasvun ja nousevan työttömyyden jälkeen. Lyhyen aikavälin näkymien todettiin myös olevan suotuisat. Hyvän kehityksen jatkumisen katsottiin riippuvan suuressa määrin tulopolitiikan onnistumisesta. Rakennepolitiikan haasteina pidettiin viennin rakenteen monipuolistamista ja elinkeinorakenteen muuttamista alkutuotannosta teollisuuteen. Seuraava Suomea koskeva talouspoliittinen katsaus julkaistaan ensi vuoden alussa.

Lisätietoja: finanssineuvos Hannu Jokinen, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssa, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Päivitetty 3.11.2011


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot