Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Taitostrategiaa tosi tarpeeseen - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 7.6.2012 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Taitostrategiaa tosi tarpeeseen

Koulutusta huudetaan apuun monenlaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi - on kyse sitten talousahdingosta, työttömyydestä tai tasa-arvosta. Avuksi ihmisten osaamisen lisäämiselle ja uuden oppimisen varmistamiseksi on viime kuukausina valmisteltu OECD:n taitostrategiaa. Ensimmäinen asiakirja taitotyöhön liittyen julkistettiin OECD:n ministerikokouksen yhteydessä 21.5.2012.

Better SkillsKoulutusta huudetaan apuun usein vaikka minkälaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tämänhetkisinä haasteina ovat OECD-maissa talousahdinko, työttömyys ja ennen kaikkea nuorisotyöttömyys, ihmisten hyvinvoinnin rapautuminen sekä sukupuolten välillä vallitseva yhteiskunnallinen epätasa-arvo. Avuksi ihmisten osaamisen lisäämiselle ja uuden oppimisen varmistamiseksi on viime kuukausina valmisteltu OECD:n taitostrategiaa. Ensimmäinen asiakirja taitotyöhön liittyen ”Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies” julkistettiin OECD:n ministerikokouksen yhteydessä järjestetyssä foorumissa 21.5.2012.

OECD-ministerikokouksen keskustelussa korostui se, että yhteiskunnassa tulee vihdoin ymmärtää koulutukseen ja osaamiseen panostaminen investointina sekä priorisoida se politiikassa ja päätöksenteossa. Liian usein asia jää julistusten ja puheiden tasolle. Nyt käytettävissä oleva taitostrategia tähtää toimeenpanoon ja todellisiin toimiin. Jäsenmaissa tapahtuvan työn kautta voidaan strategisia linjauksia toteuttamalla huolehtia siitä, että nuorilla on työelämässä tarvittava osaaminen koulun päättyessä ja aikuisilla todelliset mahdollisuudet päivittää tietojaan. OECD- maissa tällä hetkellä keskimäärin viidesosa nuorista on ilman toisen asteen koulutusta. Aikuisista jopa kolmasosa on osaamisen vähimmäistasolla ja tarvitsee jatkokoulutusta työllistyäkseen (ks. OECD launches Skills Strategy to boost jobs and growth)

Talouskriisi on iskenyt pahiten juuri nuoriin ja alhaisen koulutustason ihmisiin. Toisaalta ongelmana on se, että ihmisillä oleva osaaminen ja työelämän osaamistarpeet eivät kohtaa. Taitostrategia ja siihen liittyvä jatkotyö paneutuvat juuri niihin keinoihin, joilla koulutuksen ja työelämän yhteyttä vahvistetaan. Asiakirjassa esitellään elinikäisen oppimisen ja siihen tarvittavan ohjauksen kehittämismalleja, kannustetaan työntekijöiden ja työnantajien tiiviiseen yhteistyöhön ja korostetaan myös kansalaisten omaa vastuuta uuden oppimiseksi.

Taitostrategiasta löytyvät myös suositukset koulutuksen sisältöjen uudistamiselle, työantajien vastuulle huolehtia työntekijöiden osaamista ja heidän osaamisensa monipuolisesta hyödyntämisestä. Lisäksi asiakirjassa korostetaan yrittäjyyden ja korkeatasoisen osaaminen merkitystä, koska vain innovaatioilla ja uusilla avauksilla voidaan luoda uusia työpaikkoja.

OECD on avannut vuorovaikutteisen portaalin, jonka kautta jatkotyöhön voi osallistua kuka tahansa: skills.oecd

Taitostrategiaan nimetty asiantuntijaryhmä, jonka työhön osallistuu opetusneuvos Kirsi Lindroos Suomen pysyvästä edustustosta, jatkaa kehittämistyötä 7.6.2012. Tuolloin puretaan ministerikokouksen anti  ja sovitaan jatkotoimista. Lisäksi Pohjoismaiden edustajien ryhmä valmistelee parhaillaan aiheeseen liittyvää seminaaria syksyksi.

OECD:n kansainvälinen aikuisten osaamistutkimus PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on kytketty osaksi taitostrategiaprosessia. Ensimmäiset tutkimuksen tulokset julkistetaan lokakuussa 2013 osana OECD:n uutta tuotetta Taito-katsausta (Skills Outlook).

Lisätietoja: opetusneuvos Kirsi Lindroos (kirsi.lindroos@formin.fi)

Tulosta

Päivitetty 7.6.2012


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot