Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n Science, Technology and Industry Outlook 2012 -katsaus painottaa innovaation merkitystä kestävän kasvun lähteenä - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 22.10.2012 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n Science, Technology and Industry Outlook 2012 -katsaus painottaa innovaation merkitystä kestävän kasvun lähteenä

Science, Technology and Industry Outlook 2012OECD:n tieteen, teknologian ja teollisuuden nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä kartoittava Science, Technology and Industry Outlook 2012 -katsaus julkaistiin Pariisissa maanantaina 8.10. Talouskriisin synkistämän nykytilan, tulevaisuuden haasteet sekä tiede- teknologia- ja innovaatiopolitiikan kehityssuunnat yhteen kokoava julkaisu tarjoaa runsaasti ajankohtaista tietoa myös Suomelle. Maakohtaisissa katsauksissa Suomi sijoittuu useilla mittareilla yli OECD-maiden keskiarvon.

Syksyllä 2008 puhjennut talouskriisi iski voimakkaasti tieteen, teknologian ja teollisuuden alan kehitykseen – esimerkiksi yritysten tutkimus- ja kehitystyöhön käyttämät kustannukset painuivat OECD-maissa ennätyksellisen alas vuonna 2009. Sekä vaikutusten voimakkuus että kyky sopeutua talouskriisin myllertämään toimintaympäristöön vaihtelevat niin maiden, toimialojen kuin yritystenkin kesken. Erot toipumisasteessa syventävät nopeammin ja hitaammin kasvavien talouksien välistä kuilua entisestään. OECD painottaa johdonmukaisen ja kattavan innovaatiopolitiikan merkitystä kasvun ja kilpailukyvyn palauttajana.

Suomen kannalta mielenkiintoista tietoa tarjoavat kokonaiskuvan ohella myös maiden keskinäisen vertailun mahdollistavat maaprofiilit. Suomi erottautuu edukseen tutkimus- ja kehitystyöresursseillaan, informaatioteknologiaosaamisellaan ja PISA-menestyksellään. Suomessa on myös voimistuva, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä niiden kansainvälistymistä tukeva kulttuuri, jota OECD kehottaa vaalimaan ja kehittämään edelleen. Vihreiden ja uusien teknologioiden kehittämisen sektorilla Suomi ei yllä esimerkiksi muiden Pohjoismaiden tasolle. Myös tutkimuksen, koulutuksen ja innovaation kansainvälistämisessä Suomella on katsauksen mukaan kehittämisen varaa. 

Talouskriisin seurauksena OECD suuntaa katseensa kohti uusia, muuttuvan toimintaympäristön ja yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomia haasteita. Keskeisinä tulevaisuuden teemoina katsaus mainitsee vihreän kasvun, ikääntymisen aiheuttamat terveyshaasteet sekä innovaatiot kehittyvien maiden kasvun lähteenä.

Yhdeksännen kerran julkaistu katsaus kattaa OECD-maiden lisäksi Venäjän, Brasilian ja Intian. Syyskuussa julkaistu katsauksen sähköinen versio on luettavissa OECD: n verkkosivuilla.

Tulosta

Päivitetty 22.10.2012


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot