Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD-hanke: Perhe-etuudet torjuvat tehokkaasti lasten köyhyyttä - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.11.2012 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD-hanke: Perhe-etuudet torjuvat tehokkaasti lasten köyhyyttä

Huoli kasvavasta lapsiköyhyydestä yhdistää OECD: n jäsenmaita. Talouskriisi on kohdellut lapsiperheitä ja nuoria kaltoin. Järjestön mukaan perhe-etuuksilla on kuitenkin huomattava vaikutus lasten köyhyyden vähentämiseen. Tehokkaimmin lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan yhdistämällä asianmukaisesti rahallisia etuuksia ja palveluita. Suomessa perhe-etuuksien yhteisvaikutus lasten köyhyyden vähentäjänä on OECD-maiden suurimpia.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD selvittää parhaillaan lapsiperheille kohdistettujen etuuksien vaikutusta tulonjakoon ja lapsiköyhyyteen. Projektin tavoitteena on tutkia erilaisten perhe-etuuksien tehokkuutta. Suomelle teema on tärkeä ja valitettavan ajankohtainen – lapsiköyhyys on moninkertaistunut 90-luvun puolivälin jälkeen.

Kuva: Matti TirriKuva: Matti Tirri

Lapsiperheitä voidaan tukea rahaetuuksin ja palveluin. Etuuksien käyttö, rooli ja suhteellinen osuus vaihtelevat huomattavasti OECD-maiden kesken. Muiden Pohjoismaiden tapaan palveluiden osuus on Suomessa suuri, osuus vastaa noin puolta kaikista tuotetuista etuuksista.

Tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että rahaetuuksien vaikutus lasten köyhyyteen on huomattava – keskimäärin niiden arvioidaan vähentävän lapsiköyhyyttä OECD-maissa jopa kolmanneksella − ja hieman merkittävämpi kuin palveluiden. Tulonjaon eriarvoisuutta rahaetuudet ja palvelut vähentävät samassa suhteessa.

Suomen järjestelmä herättää kiinnostusta tehokkuudellaan

OECD: n tutkimusten valossa Suomen perhe-etuusjärjestelmä näyttäisi toimivan tehokkaasti. Synkästä viimeaikaisesta kehityksestä huolimatta köyhien lasten osuus väestöstä on Suomessa OECD-maiden alhaisimpia ja selkeästi alle tutkittujen OECD-maiden keskiarvon. Perhe-etuuksien yhteisvaikutus lasten köyhyyteen on Suomessa Unkarin jälkeen huomattavin, yli 80 prosenttia. Luku ylittää selkeästi OECD-maiden noin hieman yli 50 prosentin keskiarvon, mikä osoittaa raha- ja luontaisetuuksien toimivan parhaiten toistensa tukena. Rahaetuuksien vaikutus on Suomessa vertailluista OECD-maista suurin. Useimpien OECD-maiden mukaan rahaetuuksien vaikutus on Suomessa suurempi kuin palveluiden, joiden vaikutus puolestaan näyttäisi olevan voimakkaampi Ruotsissa ja Tanskassa sekä Etelä-Euroopan maissa.

Lapsiköyhyys on akuutti aihe talouskriisin jälkimainingeissa säästöpaineiden alla kamppaileville OECD-maille. OECD jatkaa lapsiköyhyyteen vaikuttavien tekijöiden tutkimista ja maiden keskinäisen yhteistyön vahvistamista lasten köyhyyden torjumiseksi ja tasapuolisen tulonjaon tehostamiseksi. Tarkoituksena on tuottaa arvokasta evidenssiä ja faktatietoja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Money or Kindergarten? Distributive Effects of Cash Versus In-Kind Family Transfers for Young Children -tutkimus

OECD:n selvityksiä perhein sosiaalisesta tilanteesta:

Doing Better for Families-julkaisu vuodelta 2011

OECD Family Database

Lisätietoja: sosiaali-, terveys- ja vakuutusneuvos Antero Kiviniemi (antero.kiviniemi@formin.fi)

Tulosta

Päivitetty 16.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot