Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kuinka vastata talouskriisin yhteiskunnallisiin seurauksiin? - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 19.7.2013 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Kuinka vastata talouskriisin yhteiskunnallisiin seurauksiin? Työllisyys, tasa-arvo ja luottamus OECD-ministerikokouksen 2013 keskiössä

MCM Opening Source: OECDSource: OECD

OECD piti vuosittaisen ministerikokouksensa 29.–30.5. Pariisissa. Kokouksen yhtenä pääteemana oli yhteiskunnallinen eriarvoisuus. Keskustelua käytiin mm. työpaikkojen luomisesta, aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta ja julkisten instituutioiden asemasta. Ministerit hyväksyivät veropohjan kaventumista ja voittojen siirtoa koskevan julistuksen sekä poliittisen julkilausuman, antoivat tukensa keskeisille OECD-hankkeille ja vahvistivat järjestön tulevan laajenemisen.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n vuosittainen ministerikokous järjestettiin Pariisissa 29.–30.5.2013. Kokoukseen osallistuivat 34 OECD-jäsenmaan lisäksi jäsenehdokas Venäjä sekä viisi niin kutsuttua avainkumppania: Kiina, Intia, Indonesia, Brasilia ja Etelä-Afrikka. Lisäksi kokousta seurasivat työmarkkinaosapuolten järjestöt BIAC ja TUAC ja kansainvälisiä järjestöjä kuten Maailman kauppajärjestö WTO, kansainvälinen työjärjestö ILO sekä Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Suomea edusti poikkihallinnollinen valtuuskunta sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon johdolla.

Maailmanlaajuinen talouskriisi ja sen yhteiskunnallisiin seurauksiin vastaaminen värittivät ministerikokouksen keskusteluja. Eri istunnoissa keskityttiin niin työllisyyden ja tasa-arvon lisäämiseen kuin globaaliin kehitykseen ja kansainvälisen kaupan edistämiseen. Ministerikokous myös evästi OECD:tä järjestön ensi kauden toiminnan suuntaamisesta sekä kuuli järjestön pääsihteerin strategisista painotuksista.

Kokouksen lähtölaukauksen antoi kahdesti vuodessa julkaistavan lippulaivatuotteen OECD Economic Outlook -talouskatsauksen esittely. Julkaisutilaisuus korkean tason paneelikeskusteluineen oli samalla osa avointa OECD Forum -oheistapahtumaa. Keskustelu koski maailmantalouden tilaa ja lähiajan näkymiä sekä toisaalta toimintasuosituksia keskipitkälle aikavälille.

Työllisyys, tasa-arvoisuus ja luottamus hallintoon keskiössä

Keskustelu taloudesta heijastui myös kahteen varsinaiseen ministerikokouksen istunto-osuuteen, joissa käsiteltiin pääteemoja - työllisyyttä, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja luottamusta. Näissä osuuksissa ministerit antoivat tukensa OECD:n kehittämille nuorten työllistämisen ja kaikkia hyödyttävän kasvun ohjelmille sekä sukupuolten tasa-arvon parantamiseen tähtääville toimille. Kokouksessa nousi esille myös OECD-maiden tarve parantaa kansalaistensa luottamusta hallintoon ja instituutioihin, mihin OECD on vastannut laatimalla suosituksia. Tähän liittyvä tärkeä viesti kokouksesta oli ministerien hyväksymä veropohjan kaventumista ja voittojen siirtoa koskeva julistus - BEPS Declaration

Minister Risikko giving an interview  Source: OECDMinisteri Risikkoa haastatellaan Source: OECD

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko avasi keskustelun yhteiskunnallista eriarvoisuutta käsitelleessä istunnossa puhuen vakaan ja kestävän julkisen talouden sekä vahvan ja hyvinvointijärjestelmän tärkeydestä eriarvoisuuden vähentämisessä. Risikko nosti esiin esimerkiksi osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista edistävän suomalaisen hankkeen, sekä korosti erityisesti myös sitä, ettei lasten ja nuorten tilannetta tule unohtaa talouskriisin sosiaalisista seurauksista puhuttaessa.

Uusia lähestymistapoja haasteisiin tarvitaan - kauppa on yhä kasvun avain

Kokoukselle esiteltiin etenemistä poikkileikkaavassa New Approaches to Economic Challenges -hankkeessa, joka oli lanseerattu viime vuoden ministerikokouksessa. Hankkeeseen, jossa pohditaan sekä kansainväliseen talouskriisiin johtaneita syitä ja sen ennustamisessa epäonnistumista että lääkkeitä siitä toipumiseksi, kohdistuu suuria odotuksia. Tuloksista onkin määrä raportoida seuraavalle ministerikokoukselle 2014. Kehittyneet teollisuusmaat tarvitsevat yhä uusia lähestymistapoja talouden asettamiin monisyisiin haasteisiin.

Kansainvälisen kaupan kysymyksiä käsitelleeseen istuntoon antoivat virikettä OECD:n viime aikojen aikaansaannokset kaupan arvonlisäyksen mittaamisessa sekä analyysit globaaleista arvoketjuista, esimerkiksi palvelujen merkityksestä tavarakaupan ohella, sekä kaupan helpottamisesta. OECD:n työn nähtiin antavan lisäperusteita monenvälisen järjestelmän kehittämiselle, kaupan ja investointien helpottamiselle sekä erilaisten niihin liittyvien esteiden raivaamiselle. Todettiin, että palvelukauppaan liittyvälle OECD-työlle ja kauppaa helpottavalle kehitysyhteistyölle on tilausta.

OECD:n globaalia roolia standardien asettajana halutaan vahvistaa

Globaalisuhteita käsittelevässä osassa keskusteltiin järjestön kehitysstrategian toimeenpanosta ja yhteistoiminnasta mm. avainkumppanimaiden, muiden kansainvälisten järjestöjen ja G20-maiden kanssa. OECD:n roolia globaalien standardien asettajana halutaan vahvistaa ja erilaisia alueellisia toimintaohjelmia aiotaan jatkaa. Uutena ministerikokouksessa hyväksyttiin Kaakkois-Aasian alueellisen ohjelman käynnistäminen.

Ministerial meeting Source: OECDSource: OECD

Ministerit tervehtivät OECD:n neuvoston (pysyvät edustajat) hyväksymää laajenemispäätöstä, jonka mukaan jäsenyysneuvottelut Kolumbian ja Latvian kanssa aloitetaan kuluvana vuonna ja Costa Rican ja Liettuan kanssa vuonna 2015. Liittymisprosessissa seuraavaksi laaditaan ensin mainituille tiekartat, joissa hahmotellaan kullekin maalle työsuunnitelmat OECD-kelpoisuuden saavuttamiseksi.

Norja toimi ansiokkaasti kokouksen puheenjohtajana. Maalla oli eturivin edustus kruununprinssi Haakonista valtionvarainministeri Sigbjørn Johnseniin. Varapuheenjohtajina toimivat Australia ja vuonna 2010 OECD:hen liittynyt Viro, jonka varapuheenjohtajuutta voidaan pitää jonkinlaisena saavutuksena ja tunnustuksena.

Kattavan tietolähteen vuosittaisesta tapahtumasta tarjoaa OECD:n ministerikokoussivusto  jolla on linkkejä istuntojen taustalla oleviin asiakirjoihin ja hankkeisiin sekä itse kokouksen julistuksiin ja johtopäätöksiin.

 pdfDeclaration on Base Erosion and Profit Shifting

pdfMinisterial Council Statement (Adopted at the Council at Ministerial Level on 30 May 2013)

Tulosta

Päivitetty 23.7.2013


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot