Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD julkaisi Suomen koulutuspoliittisen maaprofiilin - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 20.11.2013 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD julkaisi Suomen koulutuspoliittisen maaprofiilin 

OECD valmistelee laajaa jäsenmaiden koulutuspoliittisten maaprofiilien vertailutietokantaa osana uuden Education Policy Outlook -julkaisun laatimista. Suomen profiili julkistettiin 20. marraskuuta, samaan aikaan Chilen, Meksikon ja Norjan maaprofiilien julkaisemisen kanssa. Suomen maaprofiili on ladattavissa OECD:n verkkosivuilta.

Katsauksessa on analysoitu koulutuspoliittisia päätöksiä ja niiden vaikutuksia sekä nostettu esille muutamia haasteita. Esillä ovat suomalaisen järjestelmän tavoitteet turvata jokaiselle oppilaalle tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä lyhyt kuvaus siitä, miten tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu. Tarkastelussa ovat keinot, joilla nuoria valmennetaan kohtaamaan tulevaisuuden ammatilliset haasteet.

Katsaus paneutuu koulun kehittämiseen johtamisen ja opettajan työn kautta nostaen esille luottamukseen perustuvan järjestelmän, jossa suuri päätäntävalta paikallisista toiminnan muodoista on paikallisella tasolla. Lisäksi käydään läpi koulutuksen arviointijärjestelmää ja oppilasarviointia, joiden kummankin avulla pyritään positiivisella tavalla, kannustaen ja itsearvioinnin kautta yhä parempiin tuloksiin ja laatutasoon.

Kiinnostavina kehittämismalleina katsauksessa on nostettu esille erilaisiin oppilaiden ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opettajankoulutusta kiitellään ja nuorisotakuuta pidetään hyvänä mallina, mikäli se saadaan toteutumaan.

Suomen haasteina OECD näkee poikien ja maahanmuuttajien koulutukseen osallistumisen ja oppimistulosten tason, joissa molemmissa tytöt menestyvät paremmin. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteyden lujittaminen on saatava vahvemmaksi ja on löydettävä keinot, joilla työelämän tarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin. Kaikkien koulujen korkeasta laatutasosta on huolehdittava ja ennaltaehkäistävä laatutasoerojen kasvu vahvistaen rehtorien ja opettajien osaamista. Kaikkien koulutusjärjestelmän toimijoiden tulee saada koulutuksen arviointijärjestelmän tuottamat tutkimustulokset oman työnsä perustaksi voidakseen edelleen kehittää järjestelmää ja eri osapuolten osaamista kehittämistyöhön tulee edelleen vahvistaa. Erityisesti kuntakentän osaamisesta on huolehdittava. Lisäksi on nostettu korkea-asteen koulutuksen resurssitarve esille.

 Maaprofiili sisältää runsaasti kiinnostavaa tietoa ja siinä esitellään tulevaisuuden suunnitelmia, joilla Suomessa huolehditaan koulutusjärjestelmän korkeasta tasosta jatkossakin. Vertailua muihin maihin voi jo nyt mainiosti tehdä, koska OECD:n sivuilta löytyvät tässä vaiheessa jo myös Norjan, Irlannin, Uuden-Seelannin, Australian, Tshekin, Meksikon, Turkin ja Chilen maaprofiilit.

Lisätietoja: opetusneuvos Kirsi Lindroos, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja Unescossa, puh. +33 1 45 24 73 09

Tulosta

Päivitetty 20.11.2013


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot