Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 28.11.2013 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance: OECD Indicators on OECD:n koulutukseen keskittyvä lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen ajankohtaisen tilanteen ympäri maailman. Katsaus sisältää aineistoa koulutusjärjestelmien rakenteesta, rahoituksesta ja tuloksista yli 40 maassa. Uusin katsaus julkaistiin kesäkuussa ja suurin osa sen tuloksista perustuu vuosina 2008–11 kerättyyn aineistoon.

Education at a Glance esittelee löydöksiään sekä yleisellä tasolla että jokaisen maan kohdalla erikseen, nostaen esiin tärkeimpiä havaintoja koulutuksen nykytilanteesta. Maakohtaiset havainnot sisältävät sekä aineiston analyysiä että siihen perustuvia suosituksia. Julkaisun avulla maat voivat verrata omaa koulutusjärjestelmäänsä muihin maihin ja käyttää sen tarjoamaa tietoa avukseen kehittäessään koulutuspolitiikkaansa.

Julkaisusta on laadittu edustuston toimesta suomenkielinen koontiraportti tyttöjen ja naisten kouluttautumisen näkökulmasta. Alla on esitelty sen keskeisiä havaintoja. Lisäksi Education at a Glance -katsauksessa on paljon lisää hyödyllistä ja mielenkiintoista tietoa muun muassa koulutukseen käytettävistä resursseista sekä kouluympäristöstä. (http://www.oecd.org/edu/eag.htm).

Nuoret naiset kouluttautuvat aiempaa korkeammalle

Katsaus perustuu tietoihin, joita on kerätty 34:stä OECD:n jäsenmaasta, kahdesta OECD:n INES-ohjelmaan (Indicators of Education Systems Programme) osallistuvasta maasta (Brasilia ja Venäjä) sekä kuudesta muusta G20-maasta (Argentiina, Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Kiina, ja Saudi-Arabia). Nykyään naiden maiden nuorista (25-34-vuotiaat) naisista suuremmalla osalla on vähintään toisen asteen tutkinto kuin miehistä. Naisten osalta myös sukupolvien väliset erot ovat selkeämpiä kuin miehillä, sillä vanhemmista (55-64-vuotiaat) naisista toisen tai kolmannen asteen tutkinnon on suorittanut keskimäärin lähes 15 prosenttiyksikköä vähemmän kuin nuoremmista naisista. Suomessa näiden sukupolvien välillä on jopa 20 prosenttiyksikön ero.

Naisista suuremmalla osalla on nykyään korkeakoulututkinto kuin miehistä, vaikka vielä vuonna 2000 tilanne oli päinvastainen. Nuorista naisista korkeakoulututkinnon on suorittanut keskimäärin lähes 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin miehistä. Suomessa nuorten naisten korkeakoulututkinnot ovat noin 15 prosenttiyksikköä yleisempiä kuin vanhempien naisten, kun miesten osalta sukupolvien ero jää vain noin 1,5 prosenttiyksikköön. Näiden havaintojen perusteella näyttääkin, että suurimassa osassa OECD-maita nuoremman sukupolven naiset pääsevät aiempaa paljon useammin osallistumaan toisen ja kolmannen asteen koulutuksiin.

Vastoin aiempaa tilannetta, nykyään lähes kaikissa OECD-maissa suurempi osa toisen asteen koulutuksista valmistuvia on naisia kuin miehiä. Etenkin ammattikouluista valmistuu jatkuvasti enemmän naisia, ja Suomen lisäksi kymmenessä muussa maassa ammattikouluista valmistuu jo enemmän naisia kuin miehiä. Sekä OECD-maissa keskimäärin että Suomessa korkeakouluihin jatkaa naisista suurempi osa kuin miehistä, tosin jatko-opinnoissa sukupuolten välinen ero lähes häviää.

Koulutustaso vaikuttaa luonnollisesti myös työllistymiseen sekä tulojen määrään, korkeammin koulutetut ovat keskimäärin enemmän töissä sekä ansaitsevat enemmän kuin matalammin koulutetut. Huolimatta naisten kouluttautumisen lisääntymisestä, miehet ansaitsevat kuitenkin edelleen naisia keskimääräisesti enemmän jokaisella koulutustasolla. Naisista myös suurempi osa on työvoiman ulkopuolella tai osa-aikatöissä kuin miehistä.

Vaikka naiset kouluttautuvatkin siis nykyään yhä enemmän, miehiin verrattuna koulutuksen hyödyt jäävät edelleen vähäisemmiksi.

Tulosta

Päivitetty 28.11.2013


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot