Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Talouksien kestokyky ja yhteiskuntien osallistavuus keskipisteessä OECD:n ministerikokouksessa 6.-7.5.2014 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.5.2014 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Talouksien kestokyky ja yhteiskuntien osallistavuus keskipisteessä OECD:n ministerikokouksessa 6.-7.5.2014

Japanin puheenjohdolla pidetty OECD:n vuotuinen neuvoston kokous ministeritasolla Pariisissa saavutti tavoitteensa eli poliittisen lausuman kokouksessa esillä olleista aiheista ja OECD:n tulevan työn painotuksista. Lisäksi ministerikokous hyväksyi erillisen ilmastonmuutosta koskevan lausuman sekä automaattista verotietojen vaihtoa koskevan julistuksen.

Kuva: OECD
Suomen valtuuskuntaa ministerikokouksessa 2014
Suomen valtuuskuntaa ministerikokouksessa 2014

Ministerikokous alkoi totutusti kahdesti vuodessa julkaistavan lippulaivatuotteen Economic Outlook – kevätnumeron esittelyllä ja julkistamisella ministerikokoukselle ja oheistapahtuma OECD Forumille. Maailman taloudellisessa tilanteessa nähtiin orastavia kasvun merkkejä. Kasvu on kuitenkin vielä epätasaista ja siinä on riskejä. Teollisuusmaiden työttömyys on edelleen korkea. Kaupan, tuottavuuden ja investointien kasvu on heikkoa, ja maailman rahoitusjärjestelmä ei ole vielä täysin toipunut kriisistä.  Ministerikokouksen aluksi käynnistettiin muodollisesti OECD:n yhteistyöohjelma Kaakkois-Aasian maiden kanssa.

Talouskeskusteluun liittyi myös kaksi istunto-osuutta koko ministerikokouksen pääteemasta ”Kestokykyiset taloudet ja osallistavat yhteiskunnat”.  Keskusteluissa painotettiin, että talouden kestokykyä parannetaan ennen kaikkea vastuullisella talouspolitiikalla ja valtiontaloudella.  Koko väestön on päästävä osalliseksi talouskasvun hedelmistä, mikä edellyttää toimivia eri politiikkojen yhdistelmiä. Talouden kestokykyyn voidaan vaikuttaa erityisesti innovaatio-, tiede- ja teknologia-, yrittäjyys-, sosiaali- ja työ- sekä digitaalista taloutta koskevilla politiikoilla. On myös pyrittävä ympäristöllisesti kestävään vihreään kasvuun.

Lounaalla ministerit keskustelivat OECD:n kehittämästä uudesta lähestymistavasta talouden haasteisiin (New Approaches to Economic Challenges). Sen tarkoituksena on ymmärtää paremmin, miksi finanssikriisiä ei osattu ennustaa ja parantaa sen pohjalta OECD:n talousanalyysiä.

Kokouksessa annettiin vahva tuki OECD:n yhteistyölle avainkumppanimaiden kanssa sekä OECD:n eri alueohjelmille ja OECD:n yhteistyölle G20:n kanssa. Kehitysistunnossa painotettiin OECD:n kehitysstrategian toimeenpanoa sekä vuoden 2015 jälkeisten globaalien kehitystavoitteiden laadintaa.

Kauppaistunnossa ministerit tukivat vahvasti kaupan ja investointien vapauttamista ja helpottamista koskevia prosesseja ja vastustivat protektionismia. Balilla joulukuussa 2013 pidetyssä Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa saavutettiin hyvä lopputulos. Sen pohjalta on pyrittävä saamaan Dohan monenvälinen kauppaneuvottelukierros päätökseen. OECD:tä kiiteltiin sen kauppaa koskevasta analyysityöstä, erityisesti globaaleihin arvoketjuihin liittyen.

Avainkumppanimaat Brasilia, Indonesia, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka, jäsenehdokkaat Kolumbia ja Latvia sekä työmarkkinaosapuolet Business and Industry Advisory Committee (BIAC) ja Trade Union Advisory Committee (TUAC) osallistuivat kokouksen istuntoihin, lyhyehköä sisäisiä asioita käsitellyttä istuntoa lukuun ottamatta. OECD-jäsenyyttä hakeva Venäjä ei osallistunut lainkaan ministerikokoukseen. Sen jäsenyysprosessin käsittelyä on toistaiseksi lykätty Ukrainan kriisin johdosta.

Tulosta

Päivitetty 16.5.2014


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot