Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Education at a Glance 2014: Suomessa koulutustason nousu hidastunut, tutkinnon suorittaneet kansainvälisesti vanhoja - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 9.9.2014 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Education at a Glance 2014: Suomessa koulutustason nousu hidastunut, tutkinnon suorittaneet kansainvälisesti vanhoja

OECD:n vuosittainen Education at a Glance-julkaisu vertailee OECD-maita ja kumppanimaita väestön koulutustason, oppimistulosten sekä koulutusjärjestelmän panostuksia ja tuloksia koskevilla indikaattoreilla.

Education at a Glance 2014

Suomessa työikäisen väestön koulutustaso on ollut OECD-maiden joukossa korkea, mutta viime vuosina kasvu on selkeästi hidastunut kansainvälisessä vertailussa. Esimerkiksi vuoden 2005 tietojen mukaan korkea-asteen (yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja jo poistuneen opistoasteen tutkinnot) tutkinnon suorittaneiden osuudessa 25-64 –vuotiaasta väestöstä olimme sijalla kuusi, kun vuonna 2012 sijoitus oli pudonnut kymmenenneksi. Nuorissa 25-34-vuotiaissa suomalaisten koulutustaso on OECD-maiden keskitasoa, 55-64-vuotiaissa taas OECD-maiden kärkijoukossa.

Vaikka suomalaiset nuoret ovat OECD-vertailussa koulutustasoltaan keskiryhmää, on koulutukseen osallistuminen nuorissa ikäryhmissä Suomessa verrattain yleistä. Suomessa 15-19 –vuotiaista on koulutuksessa 86 prosenttia, mikä on hiukan OECD-maiden keskiarvoa korkeampi osuus. Pitkät opintoajat sekä opintojen aloittamisen viivästyminen näkyvät siinä, että suomalaisista 20-29 –vuotiaista koulutuksessa on yli 40 prosenttia. OECD-maista vain Tanskassa osuus on korkeampi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa koulutuksessa olevien osuus on alle puolet Suomen ja Tanskan vastaavasta osuudesta, vaikka nuorten ikäryhmien koulutustaso on Iso-Britanniassa Suomea korkeampi.

Poikkeuksellisen runsas koulutukseen osallistuminen ei Suomessa johdakaan poikkeuksellisen korkeaan koulutustasoon, vaan Suomessa nuoret valmistuvat muiden maiden ikätovereihinsa verrattuna myöhään ja tutkinnon suorittaneina siirtyvät työmarkkinoille vanhempina.

Lisätietoja:

- erityisasiantuntija Aleksi Kalenius, + 33 6 76 22 81 65 

Education at a Glance 2014

Tiedotteita

Educational mobility starts to slow in industrialised world, says OECD

Education at a Glance: Suomi on pitkien koulutusaikojen maa

Tulosta

Päivitetty 1.10.2014


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot