Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Pääministeri Stubb Pariisissa: Eurooppaa ei ole tuomittu heikkoon kasvuun - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 1.10.2014 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Valtioneuvoston viestintäosasto

1.10.2014 10.02

Pääministeri Stubb Pariisissa: Eurooppaa ei ole tuomittu heikkoon kasvuun

Pääministeri Alexander Stubb puhui 1. lokakuuta Pariisissa työnantajajärjestö MEDEFin järjestämässä kutsuvierastilaisuudessa talouskasvun luomisesta Eurooppaan.

”Kun etsimme poliittisia ratkaisuja kasvun luomiseksi Eurooppaan, meidän täytyy ymmärtää, kuinka nykyaikainen talous toimii, mikä saa sen kasvamaan. Eurooppa on ollut taloudellinen menestystarina, mutta tehnyt matkan varrella myös virheitä. Ollessaan vielä 90-luvulla telemarkkinasektorin edelläkävijä, Eurooppa menetti tuon aseman Yhdysvalloille. Euroopasta puuttuivat tuolloin sekä sisämarkkinat että digitaalitalouden yhteiseurooppalaiset standardit.

Globalisaatio tarkoittaa kovaa kilpailua, joka ei kunnioita valtioiden tai maanosien rajoja. Tullien ja vapaakauppa-alueiden taakse piiloutuminen ei ole tätä päivää – yritystemme ja taloutemme pitää menestyä avoimesti.

Euroopan tulevaisuuden mahdollisuudet ovat automatisoitumisen aiheuttamat muutokset työvoiman kysyntään, ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä digiteknologian kehittyminen. Nämä kehityssuunnat voivat vaikuttaa abstrakteilta, mutta Suomen paperiteollisuus on tästä konkreettinen esimerkki. Digimedian vähentäessä paperin kysyntää, ovat paperitehtaat vastanneet muutokseen ryhtymällä valmistamaan vanhoista raaka-aineista uusia tuotteita, kuten biopolttoaineita.

Vain yritykset voivat saada aikaan talouskasvua. Julkiset toimijat voivat luoda mahdollisimman yrittäjäystävällisen ympäristön, mutta ne eivät voi tehdä yritysten työtä. Olemme Euroopassa yksimielisiä siitä, että kasvu edellyttää investointeja. Olennaista on, että investoitu raha on yksityiseltä sektorilta tulevaa. Se edellyttää, että Eurooppa näyttäytyy yksityiselle pääomalle jälleen luotettavana ja haluttavana sijoituskohteena.

Julkisen sektorin investointeihin turvautuminen ei ole ratkaisu, eikä monilla Euroopan mailla olisi tähän mahdollisuuttakaan. Päinvastoin meidän tulisi säilyttää taloudellinen vakaus, jonka olemme kovalla hinnalla viime vuosien jälkeen lunastaneet. Katsonkin, että EU:n kasvu- ja vakaussopimus luo raamit sille, kuinka paljon jäsenmaat voivat joustaa talouspolitiikoissaan.

Euroopan kasvuagenda muodostuu kansallisista rakenneuudistuksista, EU:n sisämarkkinoiden loppuun viemisestä sekä Euroopan osallisuudesta maailman markkinoille – esimerkkinä EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus. Tulevalla Euroopan komissiolla on vahva kasvuagenda, joka ansaitsee tukemme. Euroopan unioni olemme me – jos EU epäonnistuu, se johtuu meistä. Jatkuvan kasvusta ja kilpailukyvystä puhumisen sijaan tarvitaan tuloksia.

Eurooppaa ei ole tuomittu heikkoon kasvuun. Talouden kilpailuedellytyksiä parantamalla sekä rakennemuutosten avulla pystymme hakemaan käännettä parempaan."

Pääministeri Stubb tapaa myöhemmin päivällä Ranskan pääministeri Manuel Vallsin. Huomenna ohjelmassa on Ranskan presidentin Francois Hollanden tapaaminen.

Lisätietoja: pääministerin lehdistöavustaja Pete Pokkinen, p. +358 40 7567180, valtioneuvoston kanslia

Tulosta

Päivitetty 1.10.2014


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot