Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD:n Economic Outlook 2/2014: OECD arvioi Suomen talouden elpyvän verkkaisesti vuosina 2015 ja 2016. Rakenneuudistusten toteutus on avainasemassa pitkän ajan kehityksen ja kestävyyden kannalta - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.11.2014 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD:n Economic Outlook 2/2014:

OECD arvioi Suomen talouden elpyvän verkkaisesti vuosina 2015 ja 2016. Rakenneuudistusten toteutus on avainasemassa pitkän ajan kehityksen ja kestävyyden kannalta

OECD ennustaa kokonaistuotannon kohoavan Suomessa ensi vuonna vajaan prosentin verran ja vuonna 2016 hieman tätä nopeammin. Kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän elpymisen ennakoidaan olevan hidasta, tulojen vaisun kasvun rajoittaessa kulutusta, maailmantalouden kasvun pysytellessä verkkaisena ja runsaan käyttämättömän kapasiteetin hillitessä investointien vilkastumista.

Työllisyyden kohottamiseen ja julkisen sektorin tehostamiseen tähtäävän rakenneuudistusohjelman toteutus on kriittisessä asemassa julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden turvaamisessa kun ikäsidonnaiset menot kohoavat.

Suhdannetilanne vielä heikko

Kotitalouksien tulojen heikko kasvu ja kohoava työttömyys alentavat Suomessa yksityistä kulutusta ja asuntoinvestointeja. Euroalueen talouteen ja Ukrainan tapahtumiin liittyvät epävarmuudet ovat heikentäneet lisäksi kuluttajien ja yritysten luottamusta. Alhaiset korot ja hyvä luottojen saatavuus tukevat kansantaloutta mutta alhainen kapasiteetin käyttöaste vähentää investointitarpeita. Vientiä rajoittaa maailmantalouden verkkainen kehitys. Runsaat vapaana olevat taloudelliset voimavarat madaltavat hintojen nousua.

Talouden vakauden ja kestävyyden turvaaminen

Veronkorotukset ja menojen hillintä supistavat julkisen talouden alijäämäisyyttä lyhyellä tähtäyksellä. Julkisen talouden pitkän ajan kestävyys riippuu kuitenkin pääasiassa rakenteellisista uudistuksista etenkin eläkkeissä, terveydenhuollossa ja työmarkkinoilla. Hallituksen suunnitelmien onnistunut toimeenpano näillä toimintalohkoilla on ratkaisevaa.

Verkkainen elpyminen näköpiirissä

Yksityisen kulutuksen odotetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2015 ja kiihtyvän hieman edelleen vuonna 2016 kun työttömyys alkaa laskea. Investoinnit alkanevat lisääntyä ensi vuonna vaikkakin hitaasti sillä vajaan kapasiteetin käyttöön saaminen vie aikansa. Viennin kasvu pysyy vaatimattomana euroalueen ja Venäjän kysynnän ollessa heikkoa. Inflaatio alenee koko ennustekauden ajan käyttämättömien tuotannontekijöiden vaikutuksesta.

Riskejä sekä heikomman että vahvemman kasvun suuntiin

Epäsuotuisa talouskehitys euroalueella tai Ukrainan kriisin laajeneminen ovat keskeisiä uhkia Suomelle. Geopoliittisten jännitteiden lieventyminen tai maailmantalouden odotettua ripeämpi kasvu kuitenkin mahdollistaisivat nopeamman elpymisen. Käynnissä oleva kansantalouden rakenteiden muutos saattaa myös tuoda muassaan uusia kasvualoja.

OECD:n ennuste Suomelle (Economic Outlook, November 2014)

2014

2015

2016

BKT, %-muutos

-0,2

0,9

1,3

Kuluttajahinnat, %-muutos

1,3

1,4

1,2

Työttömyysaste, %

8,5

8,6

8,5

Julkisen talouden tasapaino/BKT, %

-2,6

-2,1

-1,8

Julkinen velka/BKT, %

59,0

60,8

62,4

Vaihtotase/BKT, %

-1,6

-1,1

-0,8

  

Economic Outlook, November 2014:  

Lisätietoja: Tuomas Sukselainen, Suomen OECD-edustusto; tuomas.sukselainen@formin.fi

Tulosta

Päivitetty 26.11.2014


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot