Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maatalouspolitiikan seuranta ja arviointi-raportti 2015 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 8.9.2015 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Maatalouspolitiikan seuranta ja arviointi-raportti 2015

Maatalouspolitiikan seuranta ja arviointi-raportti 2015

Maatalouspolitiikan seuranta ja arviointi-raportti 2015 (Monitoring and Evaluation) julkaistiin Pariisissa syyskuussa 2015. Raportti löytyy osoitteesta http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/monitoring-and-evaluation.htm

Tämä raportti seuraa ja arvioi eri maiden maatalouspolitiikkoja kokonaistukiarvion kautta (Total Support Estimate, TSE). TSE jakautuu tuottajatukeen (Producer Support Estimate, PSE), kuluttajatukeen (Consumer Support Estimate) ja yleisten palvelujen tukeen (General Services Support Estimate, GSSE).

Raportti arvioi yhtensä 49 maan maatalouspolitiikkoja ja kattaa yhteensä noin 88 % maatalouden globaalista lisäarvosta. EU:ta käsitellään raportissa kokonaisuutena sen yhteisen maatalouspolitiikan myötä.

Raportin mukaan tukia suunnataan OECD-maissa yhä enenevässä määrin hintoja ja tuotantoa suoraan tukevista tuista pitkän aikavälin painopisteisiin eli kestävään kehitykseen, innovaatioihin ja riskinhallintaan. Samaan aikaan kuitenkin kasvavissa talouksissa suuntaus on usein päinvastainen.

OECD suosittaa raportissaan, että maiden tulisi yhä enemmän painottaa päätöksissään pitkän aikavälin painopisteitä, erityisesti tuottavuuden parantamista ja kestävän kehityksen periaatteita. Maataloussektori on laajojen globaalien haasteiden edessä, sillä sen on tuotettava yhä enemmän ruokaa ja vastattava uusiin kulutustottumuksiin, ollen samalla oleellisessa roolissa köyhyyden vähentämisessä ja taloudellisen kasvun mahdollistamisessa. Kaikki tämä on tehtävä kunnioittaen luonnonvarojen rajallisuutta, biodiversiteettiä, maaperää ja vesivaroja. Lisäksi maatalouden on pystyttävä vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin uusiin haasteisiin. Maataloussektorilta vaaditaan tällä hetkellä suurta innovaatiokykyä.

Lisätietoja: Jertta de Mazières, Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä, jertta.demazieres@formin.fi

Tulosta

Päivitetty 8.9.2015


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot