Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD on saanut valmiiksi veropohjien rapautumista ja voittojen siirtelyä (BEPS) hillitsevän toimintaohjelman - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 5.10.2015 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD on saanut valmiiksi veropohjien rapautumista ja voittojen siirtelyä (BEPS) hillitsevän toimintaohjelman

OECD on saanut valmiiksi ja julkaissut tänään BEPS-toimintaohjelmaa koskevan asiakirjakokonaisuuden.  Kyseessä on merkittävä askel kansainvälisesti toimivien yritysten verotuksen saattamiseksi paremmin linjaan voittoja synnyttävän taloudellisen toiminnan kanssa. Edessä on kuitenkin mittava kansallinen ja kansainvälinen toimeenpanourakka hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakirjakokonaisuus esitellään G20 valtiovarainministerikokoukselle Limassa 8.10 ja edelleen G20 huippukokoukselle Antalyassa 15.-16.11.

Toimintaohjelma rakentuu kolmen tukipilarin varaan: yhtenäistetään kansallisia säännöksiä, jotka vaikuttavat yritysten rajat ylittävien toimintojen verotukseen; vahvistetaan nykyisten kansainvälisten standardien sisältövaatimuksia; ja parannetaan järjestelmän läpinäkyvyyttä sekä yritysten varmuutta toimintaympäristöstään. Arviot veropohjia rapauttavien ja voittojen siirtelyyn johtaneiden toimien verotuloja vähentävästä vaikutuksesta liikkuvat laajalla vaihteluvälillä (100 – 240 mrd Yhdysvaltain dollaria eli 4-10 % maailmanlaajuisista yritysverotuotoista) ja ovat kaiken kaikkiaan epävarmoja. Ongelma on kuitenkin mittaluokaltaan merkittävä. Sovittujen uusien toimenpiteiden vaikutuksia tuleviin verotuottoihin on ennenaikaista pyrkiä arvioimaan. On esimerkiksi mahdollista, että eri maiden yritysveroprosentteja tullaan jatkossa alentamaan, mikä osaltaan alentaisi myös verotuottoja.

 Edessä on paljon työtä, jotta kansalliset lainsäädännöt, verosopimukset ja verotuskäytännöt saadaan toimintaohjelman mukaisiksi. Myös kansainvälisellä tasolla tarvitaan jatkotyötä.

OECD:n valmistelemaa esittelyaineistoa BEPS-hankkeesta:  http://www.oecd.org/tax/beps-2015-final-reports.htm

Tulosta

Päivitetty 2.11.2015


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot