Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

OECD-maiden työministerit keskustelivat tulevaisuuden työstä Pariisissa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 21.1.2016 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

OECD-maiden työministerit keskustelivat tulevaisuuden työstä Pariisissa

OECD:n työllisyys-, työvoima- ja sosiaaliasioiden komitea kokoontui ministeritasolla 14.1.-15.1.2016 Pariisissa. Tilaisuudessa keskusteltiin työpolitiikan ajankohtaisista haasteista, annettiin OECD:lle mandaatti uudistaa työpaikkastrategiansa sekä hyväksyttiin kaksi työpoliittista suositusta. Suomea kokouksessa edusti työ- ja oikeusministeri Jari Lindström.

OECD-maiden työministereiden kokouksen aiheita olivat muun muassa työmarkkinoiden joustavuus ja osallisuuden lisääminen sekä työelämän laatu, työmarkkinoilla tarvittava osaaminen ja epätasa-arvon vähentäminen. Kokouksessa käynnistettiin myös OECD:n työllisyysstrategian uudistus, jotta strategia vastaisi paremmin nykyisiin työmarkkinoiden ja talouden haasteisiin, kuten teknologiseen muutokseen, globalisaatioon ja ympäristöongelmiin.

Työministerit yhteiskuvassa
Työministerit yhteiskuvassa. Kuvan oikeassa reunassa Työ- ja oikeusministeri Jari Lindström. Keskellä edessä OECD:n pääjohtaja Angel Gurria ja ministerikokouksen puheenjohtaja, Irlannin varapääministeri Joan Burton.

Kokouksessa ministereitä puhutti erityisesti työmarkkinoiden joustavuus ja osallistavuus. Esiin nousi muun muassa erityisryhmien asema. Työllisyysaste on muita heikompi esimerkiksi nuorimmilla ja vanhimmilla sekä eri tavoin vajaakuntoisilla työntekijöillä. Muun muassa näiden ryhmien työllisyys on useita muita ryhmiä alempi ja työllisyysasteen nostaminen on tärkeää sekä taloudellisesta että sosiaalisesta näkökulmasta.

Kokouksessa keskusteltiin myös mm. teknologian, erityisesti digitalisaation vaikutuksista työelämään. Digitalisaatio vaikuttaa tarvittaviin taitoihin työmarkkinoilla, toisaalta se vaikuttaa myös työvoiman kysyntään eri aloilla. Digitalisaatio vaikuttaa myös työnvälityksen toimintatapoihin.

Kokouksissa hyväksyttiin OECD:n neuvoston suositus ikääntymisestä ja työllisyyspolitiikasta sekä OECD:n neuvoston suositus mielenterveydestä, osaamisesta ja työpolitiikasta. Suositukset ohjaavat osaltaan jäsenmaiden politiikkatoimia työpolitiikan alalla. Tilaisuudessa luotiin myös suuntaviivat työpaikkastrategian uudistamiseksi.

Työministeri Jari Lindström käytti tilaisuudessa Suomen puheenvuorot. Ministerikokouksen yhteydessä ministeri Lindström tapasi OECD:n  ja Suomen pysyvän OECD-edustuston johtoa keskustellen OECD:n tarjoaman tiedon hyödyntämisestä.

Tulosta

Päivitetty 19.2.2016


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot