Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Going for Growth –raportti julkaistu – rakenneuudistusten hidastunut vauhti huolestuttaa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 26.2.2016 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Going for Growth –raportti julkaistu  – rakenneuudistusten hidastunut vauhti huolestuttaa

OECD on julkaissut tänään 26.2. Going for Growth -raportin, jossa tarkastellaan OECD ja muutamien muiden maiden talouksia erityisesti BKT:n, tuottavuuden ja työllisyyden näkökulmasta. Kansainvälisesti vertailukelpoisten mittareiden pohjalta Going for Growth -harjoituksessa keskitytään rakennepolitiikan niihin osa-alueisiin, joissa eri mailla on eniten haasteita, ja annetaan maakohtaisia politiikkasuosituksia rakenneuudistuksista. Tarkastelussa keskeistä on rakenneuudistusten toteutuksen seuranta. Yhä enemmän kiinnitetään myös huomiota osallistavaan kasvuun ja erilaisiin hyvinvoinnin mittareihin.

OECD-ennusteen mukaan vahva talouskasvu on yhä vaikeammin saavutettavissa. Tuottavuuskasvu on hidastunut OECD-maissa ja tuottavuuserot yritysten välillä saman toimialan sisällä ovat kasvaneet. Työttömyyden vähentäminen on yhä keskeinen haaste monissa maissa.

Raportti nostaa esille huolen rakenneuudistusten vauhdin hidastumisesta ja korostaa kiireellistä tarvetta politiikkakokonaisuuksille, joilla voidaan nostaa tuottavuutta ja tukea osallistavaa kasvua. Lisäksi todetaan, että vaimeiden kasvunäkymien aikoina tulisi priorisoida sellaisia uudistuksia, joiden avulla voidaan työllisyyden ja tuottavuuden kasvun lisäksi tukea parhaiten taloudellista toimintaa lyhyellä aikavälillä. Maiden, joiden finanssipolitiikan liikkumavara on hyvin rajoitettu, voi olla pakko priorisoida joko lyhyellä aikavälillä suuren hyödyn tuovia toimia tai kustannuksiltaan edullisia toimia.

Raportti luokittelee maat niiden talouspoliittisten haasteiden perusteella. Suomen keskeisimmäksi haasteeksi on mainittu työttömyys ja aikainen siirtyminen pois työmarkkinoilta. Tuottavuuteen liittyviä haasteita ei korosteta.

Tällä kertaa raportissa seurataan vuoden 2015 suositusten toteutusta. Raportissa on myös kaksi teemaosiota: uudistukset vaikeassa makrotalouden tilanteessa ja BKT:n välittyminen kotitalouksien käytettävissä olevaksi tuloksi.

Linkki raporttiin: http://www.oecd.org/economy/growth/goingforgrowth.htm

Tulosta

Päivitetty 3.3.2016


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot