Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

IEA:n selvityksiä hyödynnetty uusiutuvan energian työryhmän työssä - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 19.5.2016 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

IEA:n selvityksiä hyödynnetty uusiutuvan energian työryhmän työssä

TEM:n asettama työryhmä selvitti talven ja kevään 2016 aikana teollisen kokoluokan uusiutuvan energian eri tukimalleja ja niiden soveltuvuutta Suomeen.

Työryhmä analysoi raportissa eri tukimalleista muun muassa tuotantotukien, sertifikaattien ja investointitukien käytettävyyttä, kustannustehokkuutta ja soveltuvuutta Suomeen. Tärkeä osa selvitystä olivat eri kilpailutusmallit. Kilpailuttamisella voidaan tehostaa tukien tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Osana työryhmän työtä hyödynnettiin Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) julkaisuja, mm. Energy Technology Perspectives 2015 –raportin tietoja ja analyysiä koskien eri kehitysvaiheissa olevien teknologiaratkaisujen tukemista, riskein jakamisen optimaalista tapaa sekä riskin jakamisen vaikutuksia uusiutuvan energian tuotantokustannuksiin. IEA:n raporttien keskeiset tulokset löytyvät työryhmän raportin liitteestä.

IEA on asiantuntijaorganisaatio, jonka vahvuudet uusiutuvan energian osaajana liittyvät erityisesti eri energiamuotojen kehityksen ja kustannustehokkuuden seurantaan sekä järjestelmätason selvityksiin energiasektorin eri kokonaisuudet huomioiden. IEA julkaisee raportteja mm. uusiutuvasta energiasta, energiateknologioista ja energian tuotantokustannuksista eri teknologioilla. Raportteja ja niiden luonnoksia käsitellään IEA:n komiteoissa ja työryhmissä, joihin osallistuu delegaatteja IEA:n jäsen- ja kumppanimaista. Lisäksi IEA:ssa toimii technology collaboration programmes (TCP)-konseptin mukaisia yhteistyöalustaja, joissa eri maiden asiantuntijat ja yritysten edustajat tekevät yhteistyötä erilaisissa hankkeissa. Useat näistä alustoista toimivat uusiutuvan energian alalla. Suomi on erityisen aktiivinen uusiutuvan energian TCP-ohjelmissa.

IEA on perustettu vuonna 1974, jolloin kansainvälinen öljykriisi nosti energiapolitiikan painoarvoa yhteiskuntien päätöksenteossa. Suomi on ollut IEA:n jäsen vuodesta 1992.

Työryhmän tiedote ja raportti on luettavissa osoitteessa:

http://www.tem.fi/energia/tiedotteet_energia?89519_m=120484

Suomen kuvailu IEA:n internetsivuilla:

https://www.iea.org/countries/membercountries/finland/

TCP:t IEA:n internet-sivulla:

https://www.iea.org/countries/membercountries/finland/ieatechnologycollaborationprogrammes/

Tulosta

Päivitetty 23.5.2016


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot