Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

IEA: Uusiutuva sähköntuotanto kasvaa nopeasti - lämmityksessä ja liikenteessä hitaampaa edistymistä - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.10.2016 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

IEA: Uusiutuva sähköntuotanto kasvaa nopeasti - lämmityksessä ja liikenteessä hitaampaa edistymistä

Medium-Term Renewable Energy Market Report 2016

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi uusiutuvaan energiaan keskittyvän raportin "Medium-Term Renewable Market Report". Raportti vetää yhteen viimeaikaisen uusiutuvan energian kehityksen sekä arvioi tulevaa kehitystä lähivuosille.

Vuonna 2015 maailman sähköntuotannosta uusiutuvalla energialla tuotettiin noin 23 %. Modernien uusiutuvan energian lämmitysratkaisuiden osuus lämmön kulutuksesta oli 7 % ja uusiutuvalla sähköllä tapahtuvan lämmityksen noin 3 %. Liikenteessä biopolttoaineiden osuus oli reilut 4 %. Lämmityksessä käytetään myös ns. perinteisiä uusiutuvan energian muotoja, esimerkiksi avotulta kehitysmaissa, jota ei ole sisällytetty 7 %:iin. Liikenteessä sähköautoilu tekee tuloaan markkinoille.

IEA:n mukaan vuosi 2015 oli uusiutuvien energiamuotojen ennätysvuosi. Maailmalla on vuoden 2015 jälkeen enemmän asennettua uusiutuvan sähköntuotannon kapasiteettia kuin kivihiiltä käyttävää sähköntuotantokapasiteettia. Vuonna 2015 uusiutuvat sähköntuotantomuodot kattoivat sähkön kysynnän kasvusta yli puolet. Näin tapahtui ensimmäistä kertaa. Nämä tulokset eivät olleet mahdollisia ilman todella aktiivista käytännön työtä. Maailmalla asennettiin viime vuonna keskimäärin puolimiljoonaa aurinkopaneelia päivässä. Pelkästään Kiinassa uusia tuulivoimaloita otettiin keskimäärin käyttöön kaksi joka tunti vuoden 2015 aikana.

IEA nostaa myös uusiutuvien energiamuotojen kasvuarvioita lähivuosille. Uusiutuvien energiamuotojen kustannustehokkuuden nopea parantuminen, kilpailun lisääntyminen monilla markkinoilla sekä suurten energiatalouksien, kuten USA:n, Kiinan, Intian ja Meksikon, käyttöönottamat tukimuodot ovat nostamassa uusiutuvien energiamuotojen osuutta maailman energiataloudessa melko nopeasti. Tämä johtuu erityisesti nopeasta kehityksestä uusiutuvan sähköntuotannon sektorilla. Myös esimerkiksi biodieselmarkkinoiden odotetaan kasvavan.

IEA arvioi, että uusiutuvat energiamuodot tuottavat maailman sähköstä vajaat 7700 TWh vuonna 2021, joka vastaa 28 % maailman sähköntuotannosta.  Määrä olisi noin 2000 TWh ja osuus 5 % suurempi kuin vuonna 2015. Maailman sähköntuotannon kasvusta uusiutuvan energian arvioidaan kattavan noin 60 % vuoteen 2021 mennessä. Pääosin kasvusta vastaavat aurinko- ja tuulienergia. IEA arvioi aurinkosähkön tuotantokustannusten alenevan 25 % ja tuulivoiman 15 % seuraavan viiden vuoden aikana. Biodieselin tuotannon arvioidaan olevan 46 % suurempaa vuonna 2021 kuin vuonna 2015. Biodieselin tuotannon kasvun ennakoidaan keskittyvän Aasiaan. Etanolin tuotannon arvioidaan kasvavan hieman. Modernin uusiutuvaan energiaan perustuvat lämmitysratkaisut kasvavat alle 3 %:n vuosivauhtia, joka ylittää lämmönkysynnän kasvun vain niukasti. Modernin uusiutuvan energian osuuden oletetaan kasvavan lämmityksessä 7 %:sta noin 8 %:iin. Sähkölämmityksen odotetaan myös hieman yleistyvän.

Uusiutuvien energiamuotojen tilannekuva vaihtelee eri puolilla maailmaa. Aasiassa uusiutuvien energiamuotojen kasvu on nopeaa. Aasiassa energiantarve kasvaa kuitenkin niin nopeasti, että uusiutuvien osuus koko energiataloudessa kasvaa hitaammin kuin monilla muilla alueilla. Esimerkiksi Kiina on koko Eurooppaa merkittävämpi kasvualue uusiutuvalle energialle, silti puolet energiantarpeen kasvusta tullaan tyydyttämään muilla energiamuodoilla. OECD-alueella uusiutuvan energiantuotannon lisäys puolestaan syötetään hitaasti kasvaville tai jopa laskevan kulutuksen sähkömarkkinoille. IEA arvioi uusiutuvan sähköntuotannon lisäyksen USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa ylittävän sähkönkysynnän kasvun.

Uusiutuvan energian haasteet liittyvät edelleen politiikkatoimiin. Politiikkaepävarmuus monissa maissa heikentää investointiympäristöä ja vähentää investointeja uusiutuviin. Tuuli- ja aurinkosähkön yleistyminen tuo yhä kasvavia haasteita näiden energiamuotojen integroimiseen sähkömarkkinoille. Kehittyvillä markkinoilla rahoituksen saatavuus on erityisen haaste.

Uusiutuvan energian politiikkatoimet ovat keskittyneet voimakkaasti sähköntuotantosektorille, samaan aikaan kun uusiutuvien kehitys liikenne- ja lämmityssektoreilla on globaalisti hitaampaa. Matala öljynhinta tuo merkittäviä haasteita uusiutuvan energian kehitykseen näillä sektoreilla. IEA on aiemmin arvioinut, että vuonna 2015 globaaleista energiainvestoinneista 16 % suuntautui uusiutuvaan sähköntuotantoon, mutta vain noin 1 % uusiutuvaan lämpöön ja liikenteeseen.

Tulosta

Päivitetty 28.10.2016


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot