Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomenlinna käy edelläkävijänä YK:n kestävän matkailun ja kehityksen vuoteen 2017 - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 31.1.2017 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Suomenlinna käy edelläkävijänä YK:n kestävän matkailun ja kehityksen vuoteen 2017

Vuonna 2017 juhlitaan YK:n kestävän matkailun ja kehityksen teemavuotta, jolla kiinnitetään huomiota matkailun ja kestävän kehityksen yhtymäkohtiin. Unescon maailmanperintökohteessa Suomenlinnassa kestävän matkailun teemat ovat olleet jo pitkään luonteva osa matkailutyön arkea.

Suomenlinna

Yli 800 000 matkailijaa vuosittain vastaanottava Suomenlinna on ollut aktiivinen kestävän matkailun edistäjä jo ennen nyt alkanutta teemavuotta. Suomenlinna osallistui aktiivisesti vuosina 2012-2014 Unescon pilottihankkeeseen, jossa kehitettiin kestävän matkailun suunnittelua neljässätoista pohjoismaisessa ja baltialaisessa maailmanperintökohteessa. Oma kestävän matkailun strategia Suomenlinnalla on ollut vuodesta 2015.

Unescon maailmanperintöohjelma on keskeinen toimija kestävän matkailun käytäntöjen valtavirtaistamisessa. Ainutlaatuista universaalia arvoa kantavat kulttuuri- ja luonnonperintökohteet ovat usein samalla sekä merkittäviä nähtävyyksiä että erityisen haavoittuvaisia suurille matkailijavirroille. Kestävän matkailun ydin maailmanperintökohteissa onkin etsiä ratkaisuja, joilla mahdollisimman moni pääsee nauttimaan ainutlaatuisista nähtävyyksistä – tinkimättä kohteiden suojelusta ja kehittämisestä. Suomenlinnan kestävän matkailun strategiassa suojelu ja matkailukokemus on myös linkitetty yhteen:

”Kävijöille on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia osallistua konkreettisesti kohteen suojelutyöhön, jonka jälkeen he osaavat arvostaa kohdetta entistä enemmän. Osallistava toiminta on myös tuonut asukkaille ja kävijöille uudenlaisia kohtaami­sen ja toiselta oppimisen mahdollisuuksia.”

– Suomenlinnan kestävän matkailun strategia 2015

YK:n yleiskokous perusteli teemavuoden valintaa korostaen matkailun merkitystä kulttuurien väliselle vuoropuhelulle: ”kansainvälinen matkailu edistää kansojen välistä ymmärrystä tehden tunnetuksi sivilisaatioiden rikasta kulttuuriperintöä – ja rakentaa siten rauhaa”.  Jopa 10 % maailman bruttokansantuotteesta muodostavalla matkailusektorilla on myös potentiaalia edistää laajasti inklusiivista ja kestävää talouskasvua sekä ympäristönsuojelua. Monipuolinen matkailuala onkin mainittu erikseen kolmessa kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteessa: matkailulla on tunnustettu rooli niin merten suojelussa, ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edistämisessä kuin vastuullisessa kuluttamisessakin.

Lue lisää kestävän matkailun ja kehityksen teemavuodesta
Unescon Maailmanperintö ja kestävä matkailu -ohjelma
Kestävää matkailua Suomenlinnassa

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 31.1.2017


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot