Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen pysyvä edustusto hakee paikalta palkattua erityisasiantuntijaa Unesco-tehtävien hoitoon - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 30.3.2017

Suomen pysyvä edustusto hakee paikalta palkattua erityisasiantuntijaa Unesco-tehtävien hoitoon

Suomen pysyvä edustusto Unescossa hakee paikalta palkattua erityisasiantuntijaa Unesco-tehtävien hoitoon. Tehtäviin kuuluu Suomen Unesco-suurlähettilään sijaistaminen, vaikuttamistyö Suomen tavoitteiden puolesta, kokousosallistuminen ja raportointi. Työssä painottuvat Suomen hakemiin luottamustehtäviin liittyvä kampanjatyö, sisältö- ja kokousvalmistelut Unescon hallintoneuvoston ja yleiskokousten istuntoihin  sekä maailmanperintökomitean työhön, osallistuminen järjestön toiminnan kehittämistyöryhmiin, yhteydenpito jäsenmaihin ja järjestön sihteeristöön, osallistuminen pohjoismaiseen sekä EU-työhön sekä vaaliryhmien kokouksiin, sekä muut edustuston päällikön erikseen määräämät tehtävät.

Tehtävän edellyttämät taidot:

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän onnistunut hoito edellyttää YK-järjestelmän tuntemusta, ja erityisesti laaja-alaista Unescon toiminnan käytännön kokemusta. Kokemus EU:sta, kansainvälisistä suhteista tai kehitysyhteistyötä samoin kuin koulutus-, kulttuuri- ja viestintäalalta on hyödyksi. Tehtävään valittavalta odotetaan näyttöä kyvystä työskennellä itsenäisesti ja toimia tiimin vetäjänä. Lisäksi edellytetään ulospäinsuuntautuneisuutta, hyviä tiimityöskentely- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä.

Tehtävän onnistunut hoito edellyttää hyvää suomen, englannin ja  ranskan kielen suullista sekä kirjallista taitoa. Lisäksi edellytetään riittävää ruotsin taitoa. Muu kielitaito on eduksi.

Tehtävään valittavan palkkaamisen ehtona on, että hän läpäisee perusmuotoisen turvallisuusselvityksen.

Tehtävä täytetään 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen sekä palkkatoiveineen tulee osoittaa pe 14.4.2017 mennessä:

Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja Unescossa

Pekka Puustinen/Kimmo Sinivuori

1 Place de Finlande

75007 Paris, France.

Kuoreen merkintä "hakemus erityisasiantuntijaksi Unescoon".

Hakemuksia ei palauteta. Hakemuksen voi halutessaan lisäksi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: sanomat.une@formin.fi

Tulosta

Päivitetty 30.3.2017


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot