Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ajankohtaisia kysymyksiä UNESCOssa - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 30.10.2006 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Ajankohtaisia kysymyksiä UNESCOssa

Keskeisimpiä kysymyksiä UNESCOssa on tällä hetkellä järjestön uuden keskipitkän aikavälin strategian 34C/4 laatiminen vuosille 2008-2013 sekä vastaavasti uuden ohjelma- ja budjettiasiakirjan 34C/5 hyväksyminen vuosiksi 2008-2009. Eri alueelliset ryhmät valmistelevat näitä kysymyksiä. Myös EU pyrkii keskipitkän aikavälin strategian osalta yhteisiin positioihin mahdollisimman monessa strategian sisältöön liittyvässä kysymyksessä.

Vuosituhatjulistus ja siihen liittyvät Vuosituhat-tavoitteet (MDGs) ovat keskeisessä asemassa kaikessa UNESCOn toiminnassa. Tähän liittyvä tärkein ohjelmakysymys on koulutussektorin Koulutus kaikille -ohjelman (EFA) ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman (Global Action Plan) toimeenpano läpileikkaavana teemana. Tässä yhteydessä UNESCO pyrkii toteuttamaan Koulutus kaikille -ohjelman toimeenpanoon liittyvän "lead agency" roolinsa suhteessa muihin kansainvälisiin toimijoihin. Muita keskeisiä toiminta-alueita ovat tieteen ja teknologian eettiset ulottuvuudet (ml. bioetiikka), kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja kulttuuridiversiteetin edistäminen sekä pääsy tietoon (access to information).

Sektorikohtaisista kysymyksistä ajankohtainen on myös erityisen asiantuntijaryhmän toimesta tapahtuva tiedepääohjelmien II ja III (luonnon- ja yhteiskuntatieteet) toimeenpanon käynnissä oleva uudelleenorganisointi. Kulttuurisektorilla pyrkimyksenä on tehostaa Maailmanperintökomitean toimintaa. Tiedonvaihto- ja kommunikaatiosektorilla ajankohtaisin kysymys on WSIS-huippukokouksen toimintaohjelman toimeenpano UNESCOn toimialueeseen kuuluvilla sektoreilla.

UNESCO toteuttaa myös vuodesta 1999 lukien järjestön reformia osana YK-järjestelmän kokonaisreformia. Toteutettu reformi on jo tehostanut järjestön toimintaa ja modernisoinut sen johtamis- ja hallintokulttuuria. Järjestön reformi on kuitenkin edelleen kesken. UNESCOn tulevaisuuden haasteet littyvät ennen kaikkea järjestön kykyyn toteuttaa siihen kohdistuvat kehitys- ja uudistusvaatimukset muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

 

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.3.2007


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot