Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tervetuloa edustuston uusituille verkkosivuille! - Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO
OECD:SSÄ JA UNESCOSSA, Pariisi

  • Permanent Delegation of Finland to the OECD
    Puh. +33-1-4524 7171, S-posti: sanomat.oec@formin.fi
  • Permanent Delegation of Finland to UNESCO
    Puh. +33-1-4568 3433, S-posti: sanomat.une@formin.fi
English | Suomi |  | twitter | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 19.2.2007 | Suomen pysyvä edustusto UNESCOssa, Pariisi

Tervetuloa edustuston uusituille verkkosivuille!

Suurlähettiläs Pertti MajanenPariisin pysyvä edustusto on uusinut verkkosivunsa. Pysyvä edustusto palvelee suomalaisia päättäjiä ja suomalaista yhteiskuntaa osallistumalla ja vaikuttamalla OECD:n ja UNESCOn toimintaan, jonka tavoitteena on sekä maailmanlaajuisen että jäsenmaidensa kansallisen kehityksen edistäminen. Olennaisena osana edustuston palvelutehtävään kuuluu tiedottaminen. Olemme ilolla panneet merkille, että verkkosivuillamme on ahkerasti vierailtu, kävijöitä yli 16.000 vuoden 2006 aikana.  Verkkosivujemme uudistaminen on osa isompaa hanketta, jolla ulkoministeriö pyrkii parantamaan kansalaisten tiedonsaantia ulkoasiainhallinnon toimialalta. Toivomme, että sivujen uusi ilme tyydyttää kaikkia vanhoja asiakkaitamme ja tuo sivuillemme myös uusia vierailijoita.

UNESCO ja OECD ovat hyvin erilaisia kansainvälisiä järjestöjä. Edellinen on YK-järjestö, jolla on maailmanlaajuinen jäsenistö ja maailmanlaajuiset tavoitteet omilla toimialoillaan. Jälkimmäinen on 30 teollisuusmaan järjestö, joka tutkimuksen, selvitysten ja politiikkasuositusten välityksellä palvelee jäsenmaidensa yhteiskunnallista kehitystä. Enemmän kuin koskaan näitä kahta järjestöä yhdistää tänä päivänä yhteinen päämäärä rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ja globalisaation hallitsemiseksi sen positiivisten vaikutusten tehokkaammaksi ja tasa-arvoisemmaksi hyödyntämiseksi.

Rauhan ja turvallisuuden edistäminen kuuluu UNESCOn peruskirjan mukaisiin tehtäviin. Kun järjestö tänä vuonna valmistelee keskipitkän tähtäimen strategiansa vuosille 2008–2013, on sen tämän päämäärän edistämiseen tähtäävää toimintaa erityisesti tarkasteltava. Koulutuksen, kulttuurin ja tiedotuksen aloilla UNESCOlla on mahdollisuuksia tehostaa ja konkretisoida ennalta ehkäisevää toimintaansa kulttuurien ja uskontojen välisten ennakkoluulojen ja väärinymmärrysten poistamiseksi.

OECD:n toiminta-alue ulottuu laajalle. Jäsenmaidensa puolustuspolitiikka on ainoa julkisen sektorin ala, jota OECD ei suoranaisesti käsittele. Kaiken muun yhteiskunnallisen toiminnan alueella OECD on vaikuttamassa yhteisten kansainvälisten pelinsääntöjen syntymiseen ja kehittämiseen, jotka laajan turvallisuuden näkökulmasta vaikuttavat turvallisuuteen. Valmisteilla olevalla laajenemisellaan ja tiivistetyllä yhteistyöllä kolmansien maiden kanssa OECD myös etsii suurempaa maailmanlaajuista relevanssia ja vaikuttavuutta.

OECD:n uusi pääsihteeri Angel Gurría on erityisesti painottanut OECD:n roolia globalisaation hallinnassa. Suomenkin esille ottamat eri sektorit ylittävä horisontaalinen toiminta ja eri sektoreiden välisen johdonmukaisuuden lisääminen ovat välttämättömiä lähestymistapoja globaalien, valtioiden rajat ylittävien ja poikkisektoraalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Rauhallista ja turvallista vuotta 2007.

Suurlähettiläs Pertti Majanen

 

 

 

 

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.5.2007


© Suomen pysyvä edustusto OECD:ssä ja UNESCOssa, Pariisi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot